Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 110 – December 1994 – side 3

IS mener

Regeringen fører VK-politik

Den nye finanslov for 1995 er rendyrket klassepolitik. De rigere bliver endnu rigere, og det er de fattige, der skal betale.

Mange åndede lettet op efter folketingsvalget i september. VKZ fik ikke flertal. Desværre gik det samtidig tilbage for arbejderpartierne. Det er baggrunden for, at Nyrup har solgt ud af valgløfterne om at bevare velfærdsstaten og i stedet fører VKZ-politik.

Den nye finanslov, som Nyrupregeringen har forhandlet igennem med Venstre og de Konservative, er et entydigt angreb på de svage i samfundet. De, der skal holde for, er de arbejdsløse, bistandsmodtagerne og børnefamilierne.

Selv om Arbejdsmarkedsstyrelsen i en undersøgelse fra oktober påviser, at al snakken om flaskehalse på arbejdsmarkedet er det rene opspind, så bruger regeringen alligevel de borgerlige myter om flaskehalse på arbejdsmarkedet som begrundelse for angreb på de arbejdsløse.

Angreb på kvinder

De vedtagne forringelser på orlovsordningerne og nedsættelse af søskenderabatten i daginstitutioner er entydige angreb på børnefamilierne og især på kvinder. Flere kvinder kan blive presset ud af arbejdsmarkedet. Det bliver for dyrt at få børnene passet.

Hykleriet er enormt. Regeringen og de borgerlige partier snakker altid om, at det er utroligt vigtigt at skabe ordentlige forhold for børnefamilierne. Men i virkeligheden forringer de forholdene drastisk.

Finansloven er totalt renset for bare minimale forsøg på at få de rige og arbejdsgiverne til at betale lidt. Tværtimod er finanslovens vedtagelser gode redskaber i arbejdsgivernes forsøg på at presse lønnen. Nedsættelsen af bistandshjælpen til unge kan bane vejen for arbejdsgivernes ønske om indslusningsløn.

Angrebene på de arbejdsløse kan arbejdsgiverne bruge frem til overenskomstforhandlingerne i 1995. Usikkerheden og splittelsen mellem arbejdende og arbejdsløse kan vokse. På denne måde er finansloven ren klassepolitik vendt mod almindelige mennesker til arbejdsgivernes og de riges fordel.

Imod lønkrav

Finansloven er forspillet til forårets overenskomstforhandlinger. LO-toppen, arbejdsgiverne, de borgerlige og Nyrupregeringen går i fælles felttog mod de krav om lønstigninger og forbedringer der er blevet stillet bredt blandt arbejdere inden for såvel det private som det offentlige arbejdsmarked.

Derfor er det også meget vigtigt, at finansloven møder modstand. Det er et godt signal, at SIDs formand, Hardy Hansen, undsiger de dele af finansloven, som rammer de arbejdsløse. Det skaber et fokus for modstanden.

Men hvis finansloven skal tages af bordet, kræver det meget mere. Det kræver, at arbejdergrupper går i strejke, at forældrene og personalet i daginstitutionerne protesterer og aktionerer. Hvis vi sammen kan rejse en aktiv modstand, kan forliget fjernes og vejen er banet for en god overenskomst i foråret.

Billedtekst:
Med finansloven har regeringen valgt side til fordel for VKZ.

Læs mere på side 5

Se også:
SAA 110: Finanslov: Gaver til de rige – vi betaler

Flere artikler i serien Leder

Flere artikler fra nr. 110

Flere numre fra 1994

Siden er vist 1702 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside