Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 111 – Januar 1995 – side 5

Nu skal vi have mere i løn

Hans Erik Madsen

Tillidsfolk fra hele landet finder nu sammen for at diskutere, hvordan overenskomstkravene kan kæmpes igennem.

I København og Horsens holdes der i januar overenskomstkonferencer. Formålet er at gøre det klart for topforhandlerne, hvilke krav medlemmerne har stillet og vil have indfriet. Ligesom der vil blive diskuteret, hvilke aktiviteter, der kan sættes i værk lokalt og landsdækkende for at indfri kravene.

Socialistisk Arbejderavis har talt med en af initiativtagerne bag konferencen i Horsens, Bjarne Sørensen, formand for Metal Horsens.

Hvorfor afholder I en “Landskonference om OK 95”?

- Vores erfaringer fra vores egne forhandlinger på arbejdspladserne er, at jo mere aktivitet blandt medlemmerne des stærkere står vi overfor arbejdsgiverne.

Og det gælder i mindst ligeså høj grad i forhold til topforhandlerne og de landsdækkende overenskomstforhandlinger. Der er behov for at holde dem til ilden.

Derfor er det også vigtigt, at der både landsdækkende og lokalt afholdes konferencer, hvor vi slår fast, hvilke krav der skal forhandles, og hermed hvad vi vil have igennem.

Er det ikke det samme som at sige, at du ikke stoler på jeres forhandlere?

- Jamen virkeligheden er, at de allerede nu er løbet fra medlemmernes krav og prioriteringer. Max Bæhring og CO-Industri har sat kravet om forhøjelse af pensionsbidraget i centrum.

Forhandlerne løber fra kravene

- Det krav har medlemmerne ikke rejst. De interesserer sig for beskæftigelsen – lige fra afspadsering af alt overarbejde, ordentlige arbejdstidsregler, 30 timers arbejdsuge. Lønnen forhandler vi lokalt – derfor er den ikke i centrum. Men lærlingenes sulteløn skal op – og vi vil ikke have nogen form for indslusningsløn.

Der er milevidt mellem regeringens smalle ramme for overenstkomstfornyelsen og folks forventninger og krav. Hvad tror du, det ender med?

- Folk vil denne gang kigge meget kritisk på det forhandlingsresultat, topforhandlerne når frem til. Og svarer det ikke til forventningerne, vil de stemme nej.

Og så må vi tage en konflikt for at få vores krav igennem. Forsøget med at afspore forhandlingerne og splitte os med snakken om det sociale kapitel, hopper folk ikke på.

Set i bakspejlet er det jo nogle år siden, at lignende faglige konferencer er blevet stablet på benene fra neden af. Hvorfor sker det nu igen?

- Ja, det hænger sammen med den generelle stemning. Nu skal det være, nu skal der ske noget, tænker de fleste. Det fornemmer jeg også allerede nu med de tilmeldinger, der er kommet til konferencen.

Fagmæssigt spænder de vidt – og det er både tillidsfolk fra de store arbejdspladser og fagforeninger landet rundt, der vil deltage. Så det lover godt.

Billedtekst:
Sygeplejeskernes lønkrav har stor opbakning i befolkningen.

IS mener

Topforhandlerne fra fagbevægelsen er allerede godt igang med at sælge overenskomstkravene. Hvis vi skal sprænge regeringen lønramme på 2,5-3% må vi selv kæmpe for det.

Fx sygeplejerskernes lønkrav på 15 % kommer ikke igennem ved forhandlingsbordet. Selvom der nu bliver kørt hårdt frem mod sygeplejeskernes, ser det ud til at sygeplejeskerne vil slås for deres krav. De har også en stor opbakning bredt i befolkningen. Hele 52 % støtter ifølge en AIM undersøgelse, at de skal have mere end gennemsnittet i lønstigning.

Som socialister vil vi støtte enhver kamp og et hvert initiativ, som tager afsæt i arbejdspladsernes krav til overenskomsterne. Vi opfordrer til allerede nu at forberede en stem nej kampagne og en storkonflikt. Deltag i de faglige konferencer. Start lokale initiativer.

Tillidsmandsmøde:

Onsdag den 18. januar kl. 16.00 – 18.00.

Byggefagenes Hus, Lygten 18, Kbh. NV

Landskonference om OK 95:

Lørdag den 28. januar kl. 11.00 – 16.00.

Bygholm Parkhotel i Horsens.

Tilmeldingsblanket og oplysninger hos Dansk Metal, Horsens, tlf. 75 62 17 88

Se også:
SAA 111: Sociale kapitler: Lad arbejdsgiverne betale

Flere artikler fra nr. 111

Flere numre fra 1995

Se flere artikler om emnet:
Faglig kamp 1991-2000

Se flere artikler af forfatter:
Hans Erik Madsen

Siden er vist 1462 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside