Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 111 – Januar 1995 – side 5

Sociale kapitler

Lad arbejdsgiverne betale

Ole Mølholm Jensen

Regeringens udspil om sociale kapitler og oplæringsløn er direkte støtte til arbejdsgiverne.

Efter nytår er det lykkedes for regeringen at gøre spørgsmålene om sociale kapitler og oplæringsløn til de centrale temaer i diskussionen op til overenskomstfornyelserne her i foråret.

Det fælles banner, som regeringen forsøger at sælge sine ideer under, er solidaritet, frygten for social polarisering og samlet hensyn til de svage samt unge på arbejdsmarkedet.

Men virkeligheden bag de smukke ord er desværre en ganske anden. I årevis har arbejdsgiverne forsøgt at gennemføre indslusningsløn for unge under 25 år. De unge skal kunne ansættes til en løn langt under overenskomstens aftalte mindsteløn på ca. 70 kr i timen.

Lykketoft støtter arbejdsgiverne

Arbejdsgivernes krav er blevet afvist, men nu kommer finansminister Mogens Lykketoft arbejdsgiverne til undsætning. Han omdøber indslusningslønnen til oplæringsløn, og mener 50 kr vil være en passende timeløn for unge under 25 år.

Samtidig har han den frækhed at sige til de offentligt ansattes forhandlere, at hvis de vil have skånejobs, der trods alt aflønnes til overenskomstmæssig løn, så må de også tage oplæringslønnen med.

Også regeringens krav om sociale kapitler i overenskomsterne er stærkt kritisable. Kravet er, at fagforeningerne i stedet for at kræve lønfremgang skal tænke solidarisk på de udstødte og være med til at betale for det tilskud, som staten vil give til de arbejdsgivere, der ansætter personer, der ikke i dag passer ind på arbejdsmarkedet.

Som socialister kan vi kun støtte, at der er plads til alle på arbejdsmarkedet. Men vi kan ikke støtte, at det er arbejderne, der skal betale prisen for, at arbejdsgiverne ikke sætter arbejde i gang, og for at regeringen ikke støtter de socialt belastede.

Som omtalt på side 2 i  denne avis har arbejdsgiverne i de seneste 6 år haft rekordoverskud. Samtidig regner alle økonomer med, at aktionærerne i de kommende år vil få kæmpefortjenester. Det er her pengene kan hentes til at sætte mere arbejde i gang og støtte de socialt dårligt stillede.

Logikken fra regeringen side er kynisk. Først får arbejdsgiverne lov til at øge deres indtjening ved at ned-slide folk på arbejdet. Derefter giver staten arbejdsgiverne tilskud til at ansætte de nedslidte.

Hyklerisk regering

Hvis regeringen var bekymret for den store arbejdsløshed og den sociale udstødning, så skulle de opfordre til lønstigninger, i stedet for indslusningsløn. En timeløn på 50 kr skaber et lavtlønsproletariat og skubber andre ud i arbejdsløshed.

Regeringen skulle forbedre orlovsordningerne i stedet for at forringe dem. De skulle støtte skraldemandsmodellen i stedet for at ødelægge den.

De skulle give flere penge i bistand og arbejdsløshedsdagpenge i stedet for at forringe dem.

De skulle give flere penge til de socialt belastede miljøer i stedet for økonomisk at udsulte dem.

Regeringen er ude på at give arbejdsgiverne endnu bedre indtjeningsmuligheder og samtidig skære i de sociale ydelser. Mogens Lykketoft siger det klart i Jyllandsposten den 9. januar.

Når man får dagpenge eller bistandshjælp, skal man stå til rådighed for arbejdsmarkedet. “Derfor skal vi give folk tilbud, som de hverken kan eller skal sige nej til.” Med andre ord så skal folk tvinges til at tage lavt betalte job eller rense mursten på beskæftigelsesprojekter.

Et eksempel som Lykketoft aldrig kan blive træt af at fremhæve det geniale i. “Det er et sundt og godt princip,” som han siger.

Det er vigtigt, at de aktive i fagforeningerne og på arbejdspladserne afviser regeringens forsøg på at dreje hele overenskomstforhandlingerne over på spørgsmål om sociale kapitler og indslusningsløn.

Vi skal i stedet kræve højere løn, kortere arbejdstid og lavere arbejdstempo, så alle kan være med.

Billedtekst:
Tre der står sammen om indslusningsløn, tvangsarbejde og sociale nedskæringer.

Se også:
SAA 111: Kæmpeprofitter til arbejdsgiverne
SAA 111: Nu skal vi have mere i løn

Flere artikler fra nr. 111

Flere numre fra 1995

Se flere artikler af forfatter:
Ole Mølholm Jensen

Siden er vist 1433 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside