Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 114 – April 1995 – side 8

Solidaritet skal være mere end ord

Hans Erik Madsen

Det er nødvendigt at opbygge et netværk af aktive arbejdere, som kan omsætte solidariteten til handling.

Overenskomstforløbet har udpenslet, at top og bund i fagbevægelsen er to verdener med vidt forskellige mennesker, ideer og handlinger.

Fagtoppen løber fra medlemmernes krav og laver kompromis med arbejdsgiverne. Resultatet: elendige overenskomster. Langt de fleste medlemmer forholder sig passivt til overenstkomstfornyelsen. De havde ikke forventet andet og tror ikke på, at de kan ændre resultatet.

Holdningerne er anderledes, når det handler om spørgsmål i hverdagen, som folk selv kender og kan påvirke, fx lønforhandlingerne. Her er der diskussion, møder og aktioner. Der er også tegn på, at solidariteten pibler frem, når andre arbejdere råber om hjælp – f.eks. de fyrede buschauffører fra Esbjerg eller pædagogerne i en række byer, som aktionerer mod nedskæringer.

Det er stadigvæk kun et mindretal, som slås, og de fleste kampe er reaktioner på angreb fra arbejdsgiverne – især mod fyringer og nedskæringer.

Men i mange kampe er der en stigende tendens til solidaritet og sympatiaktioner. Buschauffører i København og Odense har gennemført strejker til støtte for Ri-Bus chaufførerne. De århusianske skraldemænd var parat til at opfordre til generalstrejke, hvis deres fyringer blev godkendt i arbejdsretten.

Støttearbejdet er også bredere og bedre organiseret end i mange år. Viljen til at støtte andre er stor og voksende, og de arbejdspladser, som selv har været i kamp, forholder sig aktivt til andre arbejdere i kamp.

Socialdemokrater

Det politiske spektrum er meget bredt blandt de folk, som vil have kamp og solidaritet – der er socialdemokrater, folk fra venstrefløjen og endda nogle borgerlige. Men venstrefløjen spiller ikke nogen central rolle i dette opsving i solidaritet og aktioner på arbejdspladserne.

Fagbevægelsens venstrefløj har godt nok været mere på banen denne gang end ved overenskomsten i 1993. De har afholdt to landsdækkende tillidsmandskonferencer, hvor 3-500 deltog. Begge forsamlinger protesterede mod fagtoppens udsalg af arbejdspladsernes krav. Og viljen til at handle var også til stede blandt mange af konferencernes deltagere.

Men initiativtagerne lagde ikke op til et forpligtende samarbejde om konkrete aktiviteter, fx en stem nej-kampagne. Flere af de fagforeningsformænd, som deltog, har selv været med til at forhandle og godkende de netop indgåede overenskomster. Altså øget fleksibel arbejdstid og latterlige satsforhøjelser. Denne uenighed blev fejet ind under gulvtæppet.

Venstrefløjen

Problemet er, at fagbevægelsens venstrefløj ikke er orienteret mod arbejderkamp fra neden – og ikke har en klar holdning til, at fagtoppen er imod arbejderkamp.

Stem nej-kampagnen indenfor Metal understreger det. Det er ikke de “røde” metal-afdelinger, som er i front, men socialdemokratisk dominerede arbejdspladser som Danyard og Lindø, der fortsætter nej-kampagnen – de lagde også ud med proteststrejker mod forliget.

Spiren til et nyt lederskab, som vil slås, er begyndt at melde sig – ikke fra den gamle venstrefløj – men fra nogle af de arbejdspladser, som har været i kamp. De snakker om at opbygge et landsdækkende netværk på tværs af arbejdspladserne, som kan bruges til at støtte arbejdere i konflikt.

Et sådan netværk findes allerede i dag i Esbjerg. Her er der udviklet en tradition for, at arbejdspladserne hjælper hinanden moralsk og økonomisk, men også med arbejdsnedlæggelser i tilfælde af, at politiet blander sig i en konflikt.

Det må være en af hovedopgaverne for alle socialister og faglig aktive at understøtte opbygningen af et netværk til brug for arbejdere i kamp. Det er ikke de store vedtagelser og beslutninger, der skal tages, men derimod handling her og nu: støtte til dem, der kæmper. Ud af disse kampe må netværket organiseres og udbygges.

Billedtekst:
De faglige konferencer må orientere sig mod at støtte folk, der slås.

Se også:
SAA 114: Overenskomsten 1995 – sådan gik det: Brug chancen – sig nej til pamperne

Flere artikler fra nr. 114

Flere numre fra 1995

Se flere artikler om emnet:
Faglig kamp 1991-2000

Se flere artikler af forfatter:
Hans Erik Madsen

Siden er vist 1538 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside