Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 117 – Juli 1995 – side 5

Nazisterne kan nemt stoppes

Ole Mølholm Jensen

Nazisterne forsøger igen at opbygge sig. En enig front mellem fagbevægelsen og arbejderpartierne kan nemt stoppe dem.

Den 5. juni marcherede små hundrede nazister i Hillerøds gader. Et optog der fik det til at løbe koldt ned af ryggen på alle anti-nazister. Ikke så meget på grund af størrelsen af nazisternes optog, der var kun under hundrede.

Men mere fordi det var første gang i mange år nazisterne har turde gennemføre en strækmarch i gaderne. Det betyder at vi nu igen står overfor et forsøg fra nazisternes side på at slå igennem som gruppe.

Deres tidligere forsøg er alle blevet stoppet i opløbet, af demonstrationer og andre anti-nazistiske aktiviteter. Men så længe der er social nød, arbejdsløshed og håbløse udsigter for mange unge, vil nazisterne have en grobund for deres ækle ideer. Det ved nazisterne, og derfor bliver de ved med at forsøge at slå sig op og vinde sympatisører.

Anti-nazister skal på mærkerne

Derfor må alle anti-nazister igen op på mærkerne og forhindre nazisterne i at vokse. Samtidig er det vigtigt at vi forstår, at nazisterne stadigvæk er en meget lille gruppe i Danmark. De udgør ikke i dag nogen trussel mod den organiserede arbejderklasse eller den samlede venstrefløj.

Når tidligere justitsminister, Erling Olsen, udtaler at nazisterne ikke i dag udgør nogen fare for demokratiet, så har han ret på det overordnede plan. Han overser blot, at nazisterne allerede i dag udgør en trussel for de konkrete personer, indvandrerorganisationer og mindre venstrefløjsgrupper de overfalder, forfølger eller chikanerer.

Derfor kan vi som socialister ikke læne os tilbage sammen med Erling Olsen, og sige at de ikke er farlige. Vi skal forhindre nazisterne i at udøve deres terror allerede nu. Vi må aldrig akceptere nazistisk terror, for selvom den i dag ikke er omfattende, så opbygger nazisterne her og nu deres styrke gennem terror. Jo mere de slipper af sted med uden at blive stoppet, jo stærkere føler de sig og jo længere vil de gå næste gang.

Spørgsmålet er så, hvordan vi stopper nazisterne.

Nazisterne kan kun bekæmpes ved at vi er mange der går sammen fra fagforeninger, arbejderpartier og anti-nazistiske organisationer. Vi skal være de mange der stopper deres marcher, møder og øvrige aktiviteter.

Det kan desværre ikke altid kun gøres med rene fredelige midler. Hvis nazisternes marcher skal stoppes, så er vi nødt til at stå fast og være parate til at bekæmpe dem hvis de ikke selv opgiver. Vi skal også bruge de metoder som Forbundet RBF bruger med at nægte at betjene nazisterne, hvis de vil holde møder i lokaler hvor der er ansatte i fagforeninger. Men det er ikke nok.

Enhedsfront er nødvendig

Denne kampform er ikke brugbar når nazisterne marcherer i gaden, beskytter friluftsmøder eller på anden måde terroriserer. Så er vi nødt til at konfrontere dem og jage dem bort. Hvis det skal lykkedes at stoppe nazisterne er vi nødt til at opbygge en enhed i kampen mod nazisterne, så vi hurtigt kan mobilisere mange hundrede til moddemonstrationer.

Denne enhed eksisterer desværre ikke hele tiden i dag. Kampen mod nazismen overlades i alt for høj grad til de autonome fra Anti-Fascistisk Aktion (AFA). Det er et stort problem.

Dels fordi AFA ikke alene kan bekæmpe nazismen, og dels fordi konfrontationen mellem nazisterne og AFA giver næring til mediernes og socialdemokraternes foretrukne billede af kampen mod nazisterne, nemlig at det er yderfløjene der slås, og at de stort set er et fedt. Konsekvensen bliver at de mange bliver passive tilskuere til kampen. De mener ikke det vedrører dem.

Vi opfatter langt fra AFA og nazisterne som et fedt. AFA bekæmper nazisterne ud fra en oprigtig anti-nazistisk holdning. Men når AFA står alene kommer de ofte til at spille med på nazisternes boldbane, i form af militant uniformering, hætter, et par køller og så en mulig konfrontation.

Ansvaret for at ændre dette billede påhviler ikke AFA, men den organiserede arbejderklasse og arbejderpartierne. Selvom AFA arbejder ekstremt elitært, i form af at de stort set ikke vil arbejde sammen med andre end dem selv, så er det arbejderpartiernes og fagforeningernes ansvar, at opstille et andet politisk perspektiv for kampen mod nazisterne. Her er det et stort problem at de to store venstrefløjsorganisationer, SF og Enhedslisten, er så politisk passive i forhold til at skabe bredde i kampen. SF tager næsten aldrig politiske initiativer til anti-nazistiske aktiviteter, og Enhedslisten kan efterhånden ikke gøre noget uden at have AFA med til at give fylde i aktiviteterne.

Politisk giver Enhedslisten også konstant opbakning bag AFA’s linje, ved ikke at arbejde for bredde i aktiviteterne, men i stedet stille sig tilfredse med, at de selv er med sammen med AFA.

Styrken er der

Denne, sig-selv-nok holdning, skal brydes fra Enhedslistens side, og SF og socialdemokraterne må tages med i aktiviteterne. Kun ved at presse de der er imod nazisterne til også at være aktive, kan det sikres at vi får opbygget en enig front mod nazisterne, så de aldrig kommer til at betyde noget afgørende i samfundet.

At en sådan enig front kan opbygges i dag, viser erfaringerne fra kampen mod Ri-Bus. Her kan der samles 1000 blokadevagter en almindelig torsdag for at stoppe strejkebrydere. Det netværk af militante faglige aktivister og venstrefløjsfolk, der har deltaget i Ri-Bus aktiviteterne, er den styrke, der kan og tør stoppe nazisterne i gaden.

Billedtekst:
Glem aldrig hvad nazisterne står for i form af terror, mord og diktatur.

Nazistisk sammenrend

Mange af Den Danske Forenings medlemmer er nazister. Derfor skal Den Danske Forening også behandles som sådan.

Sammenhængen mellem Den Danske Forening og de danske nazister er igen kommet frem i lyset. Tidligere har blandt andet Ekstra Bladet afsløret dobbeltmedlemsskab hos mange fra Den Danske Forening. Nu optræder de danske nazister åbenlyst som Den Danske Forenings vagtværn.

Men ikke nok med det. Nazister deltager også i de arrangementer som Den Danske Forening kører for sine medlemmer. Senest er det kommet frem at ungdomsgruppen i den Danske Forening består af benhårde racister, forhærdede nazister og jødehadere. Når formanden for Den Danske Forening, Ole Hasselbalch, bliver konfronteret med disse fakta, så snakker han udenom.

Han mener ikke der er nazister i Den Danske Forening. Han vil dog på ingen måde kontrollere medlemmernes politiske holdninger, eller forbyde medlemmerne at gå med køller. Hasselbalch udtaler, at “siger han fy, så opnår man bare, at man mister enhver mulighed for at påvirke dem”.

Helt anderledes konsekvent bliver Hasselbalchs tale når det drejer sig om personer der drikker, “den type hører slet ikke til i den Danske Forening” udtaler Hasselbalch til Ekstra Bladet den 17. maj. Konklusionen er klar. Køllesvingende nazister er velkomne, bare de ikke drikker.

De skal stoppes

For alle socialister og anti-nazister, er konklusionen lige så klar. Vi må regne Den danske Forening med i forsamlingen af ekstreme racister og nazister. Og vi må bekæmpe Den Danske Forening som vi bekæmper nazistiske organisationer.

Samtidig er det er vigtigt at bakke op bag formanden for forbundet RBF, Majbritt Bistrup, når den Den Danske Forening lægger sag an mod hende for at have erklæret, at Den Danske Forening er racister. Majbritt Bistrup siger ikke andet end den enkle sandhed om Den Danske Forening.

Billedtekst:
Den Danske Forening skal ikke have nogen platform. Derfor skal vi demonstrere mod  deres møder.

Se også:
SAA 117: IS mener: Stå sammen mod nazisterne

Flere artikler fra nr. 117

Flere numre fra 1995

Se flere artikler om emnet:
Nazister: Danmark

Se flere artikler af forfatter:
Ole Mølholm Jensen

Siden er vist 1606 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside