Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 124 – 30. november 1995 – side 4

Sådan kan arbejderklassen vinde

Hans Erik Madsen

Nederlaget i Ri-Bus konflikten var ikke uundgåeligt. Men i længden var strejken for afhængig af SiD-toppen.

Nøglen til at vinde en arbejdskamp og til at forsvare tilkæmpede rettigheder ligger på arbejdspladserne, nemlig ved, at arbejdere står sammen kæmper og viser solidaritet med andre arbejdere.

Aktionsdagen den 20. april, storstrejken i Esbjerg den 6. og 7. april, de hyppige tillidsmandsmøder – er alt sammen et udtryk for den fantastiske magt, som arbejderklassen har, når den står sammen og kæmper.

Ri-Bus konflikten viste, at chaufførerne var oppe imod stærke kræfter, som ikke skyede nogen midler for at knække dem. Arbejdsgiverne og de borgerlige var velorganiserede og økonomisk velfunderede.

Den eneste “organisation” som chaufførerne havde i ryggen blev opbygget under kampen. Den bestod af støttekomiteer, faglige aktivister, klubber og fagforeninger. Den “organisation” udfordrede Over-danmark. Men da SiD-toppen åbent meldte sig i rækken af fjender, blev overmagten for stor. Ved kommende arbejdskampe er det vigtigt, at vi har lært af erfaringerne fra Ri-Bus.

Lærepenge

Det første er, at fagbureaukrater under konflikter altid vil søge kompromiser og forsøge at få kontrol over strejken uanset hvor meget, de siger, de støtter de strejkende. De strejkende står derfor stærkest, hvis den ikke er afhængig af fagtoppens støtte. Det er de lærepenge Ri-Bus chaufførerne måtte betale, da SiD slagtede deres konflikt.

Som alternativ til fagtoppen er støtten fra andre arbejdere altafgørende. Det er herfra, at den moralske og økonomiske støtte skal komme. Stemningen i befolkningen sætter den store dagsorden for selve styrkeforholdet i en konflikt. Fx om Ri-Bus havde let eller svært ved at hyre skruebrækkere, om folk ville eller turde køre med busserne, om de fyrede chauffører kunne holde gejsten oppe sammen med kernen af blokadevagter.

Nøglen

Samtidig med at det var på arbejdspladserne at nøglen til at vinde konflikten lå, nemlig ved at mobilisere til masseblokader og sympatistrejker.

Det kan bedre organiseres gennem et fast netværk mellem landets mest kampvillige arbejdspladser. Som skarpt og præcist opbygges uafhængig af fagbureaukratiet på arbejdspladsniveau.

Og som under konflikter træder til med moralsk, økonomisk og aktionsmæssig hjælp.

Det nystartede arbejdspladssamarbejde – Fagligt Aktivt Forum – kan blive en vigtig brik i at opbygge dette netværk fra neden.

FAF – Fagligt Aktivt Forum

“Fagligt Aktivt Forum” er et netværk mellem arbejdspladser og klubber, som skal styrke sammenholdet og solidariteten arbejdere imellem; støtte arbejdere, der kommer i konflikt og understøtte faglige og politiske initiativer, som fremmer solidaritet og sammenhold.

Flere oplysninger om FAF kan du få ved at henvende dig til Skraldemændenes klub i Århus: K.A.O.S., Bautavej 1 A, 8210 Århus V, tlf.: 87 44 11 47, fax: 87 44 11 58.

Fagtoppen ønsker ikke strejker

Toppen i fagbevægelsen er mere bange for at miste kontrollen over arbejdere i kamp, end for at arbejderne taber kampen.

Det var fagtoppen i SiD der undergravede og forrådte de strejkende Ri-Buschauffører og deres kamp. At fagbureaukratiet slagter strejker er der desværre intet nyt i. Men det er klart, det kommer bag på mange arbejdere, der for første gang kommer i kamp.

Fagbureaukratiet udspringer af, at fagforeningernes rolle er at mindske udbytningen, ikke at afskaffe arbejdsgiverne og kapitalismen. Og vil man ikke afskaffe kapitalismen, må man opnå kompromiser. De har i kraft af deres poster i toppen af fagbevægelsen opnået en række privilegier i form af et mere behageligt arbejde og en højere løn i forhold til deres medlemmer. De vil gøre utrolig meget for at undgå at havne på fabriksgulvet, bag rattet eller i arbejdsløshedskøen.

Men det kræver, at de har kontrol over, hvad deres medlemmer foretager sig, og mener. For dem er strejker og blokader uønskede, for gennem kamp vil mange arbejdere erfare, at de selv har magt til at presse arbejdsgiverne. De lærer, at solidaritet og sammenhold er tusind gange vigtigere end nok så mange kompromiser og kloge forhandlere.

Problem

Men det er ikke kun medlemmerne, der kan blive et problem for fagbureaukraterne. Det kan arbejdsgiverne også. Fagbureaukraterne kan blive nødt til at understøtte eller ligefrem fremkalde aktioner, for at holde skansen overfor arbejdsgiverne. Fagtoppen kan presses til at støtte arbejdernes kamp. Det var tilfældet under HT-konflikten i 1984, hvor nogle SiD medlemmer meldte sig over i Danmarks Frie Fagforening.

Fagbureaukratiet er, når det kommer til stykket, mere bange for arbejderne end for arbejdsgiverne. Men fagbureaukratiet vil forsøge at få kontrol med konflikten og derved styre den.

I Ri-Bus konflikten foretog SiD en manøvre til venstre. De gik ind og bakkede op bag støttekomiteerne og tillidsmandsmøderne, ligesom Hardy Hansen deltog i det landsdækkende tillidsmandsmøde i Esbjerg den 18. april. Samtidig gik de bevidst mere og mere ind og overtog styringen af konflikten. Med en attitude om, at det ville blive en lang og sej kamp med daglige blokader, som SiD gik ind og var organisator for via distrikterne.

Opfordring

Der er uden tvivl utrolig mange faglige aktivister, tillidsfolk og lokale fagforeningsledere, som har opfattet dette signal fra toppen som en reel opfordring til forstærket støtte bag chaufførernes kamp i Esbjerg.

Men formålet var entydigt at få kontrol med konflikten og pacificere støttearbejdet og dermed livsnerven i konflikten: opbakningen og sympatien fra landets arbejdspladser. Værktøjet, som definitivt skulle bruges til at give chaufførerne kniven, var afhængighed. Derfor kunne SiD toppen forholdsvist nemt slå til med deres rådne aftale midt i oktober.

Set i Ri-Bus konfliktens bakspejl er der en række erfaringer, som er vigtige at samle op. Når fagbureaukratiets venstrefløj går mere aktivt ind og støtter konflikter, så udtrykker det både et pres fra neden fra et bredt udsnit af medlemmerne og ønsket om kontrol med konflikten. Samtidig udtrykker det en idemæssig splittelse mellem højre og venstrefløj i Socialdemokratiet og fagbevægelse, som er reel.

Kontrol

Men uanset om vi snakker om Hardy Hansen eller Finn Thorgrimsson vil de altid sætte kontrol med medlemmerne over deres ideer. Hensynet til deres egne positioner som fagbureaukrati og deres organisationer står altid over medlemmernes interesser. Netop fordi deres grundlæggende udgangspunkt ikke er at afskaffe kapitalismen, men at mindske uretfærdighederne

Havde der eksisteret et netværk mellem landets mest militante arbejdspladser, som politisk var klare på, at Hardy Hansen på et tidspunkt ville slå hånden af chaufførerne, ja, så havde SiD fået sværere ved at lukke konflikten.

Enhver arbejdskamp, hvad enten den bliver vundet eller tabt, indeholder vigtige erfaringer, som er værdifulde for kommende arbejdskampe.

Det er erfaringer om, hvordan staten, pressen og politiet vender sig mod de strejkende og forsøger at isolere dem, hvordan fagbureaukratiet ønsker at stoppe strejker, selvom de i ord støtter de strejkende. Og det er erfaringer om, hvordan man organiserer en strejke fra neden.

De erfaringer kan kun samles op og formidles til nye arbejdergrupper i et revolutionært, socialistisk parti, som mener, at al positiv forandring af samfundet skal komme nedefra, fra arbejdernes egne kampe.

Internationale Socialister forsøger gennem at studere erfaringerne fra fx Teamster-strejken i USA i 1934 og vores egne erfaringer fra Ri-Bus-konflikten at skærpe og forbedre vores bud på, hvordan arbejderklassen i de kommende kampe bedst kan vinde.

Vil du bidrage til det arbejde, så meld dig ind i IS og bliv aktiv socialist.

Se også:
SAA 124: Transportarbejderstrejke i USA i 1934: Erfaringer vi kan bruge

Flere artikler fra nr. 124

Flere numre fra 1995

Se flere artikler om emnet:
Faglig kamp 1991-2000

Se flere artikler af forfatter:
Hans Erik Madsen

Siden er vist 1926 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside