Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 125 – 14. december 1995 – side 3

Finansloven

Forgylder de rige

Jens Klüver

Massive angreb på arbejdsløse og bistandsklienter, samtidig med at de rige bliver forgyldt.

Det er indholdet af finansloven for 1996, som er indgået mellem regeringen og Det konservative Folkeparti.

Dansk erhvervsliv erklærede umiddelbar efter forliget, at de er yderst tilfredse med resultatet. Det er da også lige efter deres hoved:

Dagpengeperioden bliver sat ned, faggrænser opblødes og mobilitetskrav forhøjes, alt sammen for at “øge motivationen” for at tage et job.

I virkeligheden dækker forliget over, at de arbejdsløse skal tvinges til at tage et hvilket som helst job. Ved at forringe vilkårene for de arbejdsløse vil regeringen og de konservative tvinge de arbejdsløse til at tage et hvilket som helst arbejde, uanset at løn og arbejdsforholdene er elendige. Derved opnår erhvervslivet mulighed for at have en fleksibel og billig arbejdsstyrke til rådighed. Det er rendyrket klassepolitik.

Mens arbejderne og de arbejdsløse betaler gildet, bliver de rige rigere. Formueskattens afvikling over to år er kun til fordel for de velbjergede.

De konservatives ordfører Anne Birgitte Lundholdt udtalte, at det vil betyde, at velhavende danskere vil flytte tilbage til Danmark. Men det er de lavtlønnede, der skal betale for, at velhavere, der er stukket af fra skatteregningen, nu skal lokkes til Danmark.

Rent hykleri

Det vil ikke komme den almindelige arbejder til gode. De formuer, der måske vil blive overført til Danmark, vil blive brugt til at de rige kan leve endnu mere i sus og dus. De fattige rager dem en høstblomst. Deres omsorg for syge, gamle og arbejdsløse er rent hykleri. Det har de bevist ved at stikke af fra at betale til social- og sundhedsområdet via skatten.

Regeringen og de konservative har i tide og utide udtalt, at de vil gøre mere for de syge og svage i dette samfund. Men finanslovsforliget viser noget andet. De vil spare 130 millioner på sundhedsområdet. Og det i en tid, hvor der stadig er folk på venteliste.

Modstanden mod den asociale finanslov har været alt for svag. Der har lydt enkelte protester, men der har ikke været initiativer, der kunne samle modstanden og gøre den synlig og hørbar. Det har katastrofale konsekvenser.

På grund af den svage modstand mod finansloven har økonomiminister Marianne Jelved lovet yderligere angreb på de svageste i samfundet. Hun siger, at finansloven blot er starten på en stribe reformer, som tilsammen skal udløse en “kulturrevolution”. I Ugebrevet Mandag Morgen lægger hun op til yderligere forringelser: “Vi har flyttet lidt på arbejdsmarkedet og uddannelserne, men det er langtfra tilstrækkeligt.”

Hun fortsætter den hetz mod arbejdsløse og bistandsklienter, som har hersket i hele efteråret. Hun mener, at almindelige mennesker kun tænker på at skovle penge til sig fra de offentlige kasser. Derfor skal forholdene for dem forringes med mere tvang og dårligere forhold. F. eks mener hun, at arbejdsløse ikke skal have lov til at gå på højskole.

Hetz

Ved at fremstille de arbejdsløse og bistandsklienterne som mennesker, der lever i sus og dus, og som ikke ønsker et arbejde, bidrager hun til den mistænkeliggørelse, som vi har været vidne til. De unge er blevet beskyldt for at snyde med SU’en; det blev afvist af en undersøgelse i efteråret. Og de arbejdsløse blev bla. i DR’s Søndagsavisen beskyldt for ikke at ville søge arbejde, fordi de angiveligt får for meget i dagpenge. Det viste sig, at der overhovedet ikke var hold i den historie.

I stedet for at hetze mod de fattige skulle Marianne Jelved måske se på det danske erhvervsliv, der tager det som en selvfølge, at de får gode forhold præsenteret af staten. Det er de rige, som vil have fordel af fjernelse af formueskatten, og det er de rige der har råd til at hyre revisorer, der kan hjælpe dem til at finde alle mulige smuthuller i skattelovgivningen.

Facts om finansloven

Finansloven er et angreb på de fattige, mens de rige bliver forgyldt:

  • For at komme ind i dagpengesystemet skal man i løbet af tre år have fuldtidsjob i 52 uger mod 26 uger i dag.
  • Dagpengeperioden afkortes fra syv til fem år. Perioden kan ikke forlænges.
  • Efter 2 års ledighed skal de arbejdsløse tvinges i arbejde for dagpenge, altså regulært løntrykkeri.
  • Det bliver sværere for unge at komme ind i dagpengesystemet, man skal være 18 år imod 16 i dag.
  • Unge under 25 år bliver udsat for flere tvangsforanstaltninger, fx skal de efter 6 måneders ledighed tage imod en uddannelse af mindst 18 måneders varighed.
  • Nægter de unge at tage imod tilbudet om uddannelse mister de retten til kontanthjælp.
  • Arbejdsformidlingen kan tvinge de arbejdsløse til at omskoles. Nægter man, får man 1 uges effektiv karantæne, afbryder man, idømmes man 5 ugers effektiv karantæne.
  • Retten for de arbejdsløse til at tage orlov begrænses.
  • Sundhedsområdet skal spare 130 mill. kr., primært ved at ændre reglerne for siddende fribefordring af syge og nedsættelse af tilskud til medicin.
  • Formueskattens bundgrænse bliver hævet i 1996 fra 1,6 mill. kr til 2,4 mill. kr, samtidig med at skattesatsen reduceres fra 10 til 7 %. Fra 1997 afskaffes formueskatten helt.

Se også:
SAA 125: Arbejdere lammer Frankrig: Sådan ku’ vi stoppe finansloven
SAA 125: Vreden må organiseres

Flere artikler fra nr. 125

Flere numre fra 1995

Se flere artikler af forfatter:
Jens Klüver

Siden er vist 1566 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside