Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 126 – 11. januar 1996 – side 8

Skraldestrejke, Århus

Arbejdsgivere på retræte

Ågot Berger + Jakob Nerup + Tom Christiansen

Skraldemændenes strejke har tvunget arbejdsgiverne i defensiven, men de må have støtte udefra, hvis de skal være sikre på at vinde.

De århusianske skraldemænd har gennem deres strejke tvunget deres arbejdsgiver, Århus Renholdningsselskab, på retræte. Det har de kunnet, fordi de er organiseret i en aktiv klub, har en god tillidsmand, forstår, at de er afhængige af solidaritet fra andre arbejdere og har et solidarisk sammenhold.

Og det er præcist, hvad strejken er kommet til at handle om. Renholdningsselskabets bestyrelse og direktør, Svend Erik Broch Nielsen, har sat dagsordenen for den nuværende konflikt, efter måneders chikane mod skraldemændene. Klubben skal knækkes, sammenholdet brydes – og skraldemændene skal droppe solidariteten med andre arbejdspladser i strejke. F.eks. var de meget aktive med at støtte de fritstillede Ri-bus-chauffører.

Principiel strejke

Skraldemændenes strejke er derfor principiel. I en udtalelse fra et åbent tillidsmandsmøde i Århus d. 8. januar om konflikten hedder det:

“Giver skraldemændene efter nu, vil ledelsen fortsætte angrebene på arbejds- og lønforholdene samt skraldemændenes faglige klub. Ligesom et nederlag til skraldemændene vil give andre arbejdsgivere blod på tanden.”

Arbejdsgiverne, godt hjulpet af pressen og diverse arbejdsmarkedsforskere, har forsøgt at isolere skraldemændene ved at antyde, at de er imod forbedringerne af arbejdsmiljøet. Men det er løgn – strejken handler om, hvem der skal betale for forbedringerne af arbejdsmiljøet: skal arbejderne gå ned i løn, eller må arbejdsgiverne punge ud. På det spørgsmål er strejken også principiel. Det må være i arbejderklassens interesse, at de kan kræve et bedre arbejdsmiljø uden at risikere at gå ned i løn.

Noget andet er, at skraldemændene kun har opnået de arbejds- og lønforhold, fordi har sagt fra, hver gang ledelsen har prøvet at presse dem.

Skraldemændene repræsenterer det kompromisløse demokrati.

Svend Erik Broch Nielsen, direktør for Århus Renholdningsselskab.

Med fyringssagen mod tillidsmanden, Louie Andersen, kom renholdningsselskabets skjulte dagsorden for alvor frem. Det handler om at smadre en stærk klub, som via sammenhold og solidaritet har formået at bevare en arbejdsplads med rimelige forhold.

Først vil de fjerne Louie, dernæst vil de sortere ud blandt de andre, som de vil af med. Alle erfaringer fra tidligere tillidsmandssager i det fagretlige system viser, at man ikke skal stole et sekund på det fagretlige system.

Folk er i dag bange for at stå fast på deres ret... man kan jo ikke gøre noget alligevel. Men jo fanden kan man det – ved at stå sammen.

Laura Joop Bech, skraldekone

Arbejdsgiverne kan give skinbegrundelser for afskedigelser af tillidsmænd. Voldgiftsretten følger tit arbejdsgivernes påstand om passivitet overfor overenskomststridige strejker. En aktiv tillidsrepræsentant, som forsøger at fremføre og støtte kollegaerne, kan sælges til stanglakrids, hvis kollegaerne ikke bakker vedkommende op.

Og selv om man skulle vinde en sag ved faglig voldgift eller i arbejdsretten, er genansættelse en sjælden undtagelse for den aktive tillidsrepræsentant, fordi arbejdsgiverne kan henvise  til “det ødelagte samarbejde”.

Nej til fyring

Får ledelsen af renholdningsselskabet held til at fyre tillidsmanden på en af landets mest aktive arbejdspladser, så kan arbejdsgiverne også gøre det mange andre steder. Derfor sagde en af tillidsmændene på tillidsmandsmødet i Århus: “Hvis I går i arbejde, før Louie er genansat, så blokerer vi jer ude.”

Skraldestrejken handler ikke om en privilegeret arbejdergruppe, der kæmper for flere privilegier.

Det handler om arbejderes, studenters og andres ret og mulighed for at forsvare sig mod forringelser og nedskæringer. Det handler om solidaritet og sammenhold.

Billedtekst:
Skraldestrejken er en principiel strejke og skal vindes.

Solidaritet kan vinde strejken

“Kun hvis vi står fast og udbreder solidariteten til alle byens arbejdere og resten af landet kan vi vinde strejken,” siger Hans Erik Madsen, skraldemand og medlem af Internationale Socialister.

En strejke vindes eller tabes ikke på held. Den vindes gennem sammenhold blandt de strejkende og en udbredt solidaritet fra andre arbejdere. Og en skraldestrejke er nødvendigvis meget afhængig af opbakning fra de århusianske arbejdere som mærker strejken. Medierne er ikke en medspiller, fordi de alle argumenterer mod strejke og for forhandling.

Socialistisk Arbejderavis har spurgt Hans Erik Madsen, hvordan strejken vindes.

“Vores erfaring er, at det ikke hjælper at træde et skridt tilbage, når man er presset. Tværtimod. Hver eneste gang vi giver efter overfor ledelsen, så vil de ha’ mere. Derfor svarer vi igen med en offensiv, og det virker også. Vi går på gaden med vores strejkeavis, og vores koner og kærester er aktive i strejken.Vi holder tillidsmandsmøde for alle århusianske arbejdspladser, vi sender breve ud til mere end 4000 faglige folk, og ikke mindst så er en række aktive arbejdspladser i hele landet gået igang med støttearbejdet.”

Ledelse i defensiv

Arbejdsgiverne er presset, hvordan får I dem knækket?

“Vores vigtigste våben er solidariteten. Allerede nu har vores sammenhold tvunget ledelsen og det socialdemokratiske bystyre i defensiven. Vi kan knække dem, hvis vi får opbakning fra byens arbejdere, skraldemænd i hele landet og mærke en voksende solidaritet.

Så vil det være umuligt at sætte skruebrækkere ind, som det skete med RI-bus. Vores offensiv og øget opbakning skal manifesteres i praksis. Det kan være en landsdækkende strejkedag for alle skraldemænd. Hvis bystyret ikke vil presse ledelsen eller går videre med privatisering af skralden i Århus, så må vi samle de århusianske arbejdere til aktioner.”

Alle kan støtte

  • Vedtag støtteudtalelser på din arbejdsplads, klub, fagforening eller uddannelsessted.
  • Saml penge ind  gennem salg af klistermærker.
  • Omdel strejkeavisen “skralde-nyt”.
  • Kontakt andre på din arbejdsplads,  fagforening, uddannelsessted og Ri-bus-støttekomitéen for at deltage i støttearbejdet.
  • Bestil klistermærker, “Skralde-nyt” og få flere oplysninger om aktiviteter i din by hos:

Skraldemændene i Århus:
K.A.O.S.(Klubben af organiserede skraldemænd i Århus); Bautavej 1A, 8210 Århus V.
Mobiltlf. 40 37 87 84 og 40 26 60 96.
Girobankkonto: 1199-0 51 75 85. Arbejdernes Landsbank-konto: 5382-0 57 49 05.

“Vi er parate til at tage kampen op”

Et af arbejdsgivernes våben mod de strejkende skraldemænd har været at true dem med at privatisere renovationen. Skraldemændene har svaret igen med at sige, at uanset hvilken arbejdsgiver de har vil de have de samme arbejdsvilkår.

Det er blevet udlagt, som om skraldemændene ikke er mod privatisering. Socialistisk Arbejderavis har snakket med Finn Kristensen, formand for skraldemændenes klub K.A.O.S.:

“Vi har besluttet, at skal der privatiseres, vil vi have samme aftaler, samme overenskomst og de samme skraldemænd som nu, og de nuværende problemer skal selvfølgeligt stadig afklares.

Det vil derfor blive dyrere for kommunen at privatisere renovationen, for ved en privatisering er der nogen, der skal have snablen ned i kassen og tjene på det. Det vil også betyde flere angreb og konflikter. Det er så op til kommunen om de vil lade borgerne betale mere.

Imod privatisering

Vi er imod privatisering, og det vi bare har sagt er, at skulle kommunen privatisere renovationen, så er vi under alle omstændigheder parate til at tage kampen op mod den private arbejdsgiver. Siden vi svarede på den måde, har der ikke været fremsat nye trusler om privatisering.

Man kan derimod godt sige, at vi har en uheldig ledelsesform, hvor der sidder en bestyrelse, som ikke kender noget til renovationen og en direktør, som i virkeligheden bestemmer det hele.

På den anden side er det bestyrelsen selv, som har lagt op til konflikterne. Den ansatte direktøren, Svend Erik Broch Nielsen, sidste år for at være en høg,” slutter Finn Kristensen.

Se også:
SAA 126: Helsinge: Skraldemændene vandt

Flere artikler fra nr. 126

Flere numre fra 1996

Se flere artikler om emnet:
Faglig kamp 1991-2000
Faglig kamp (DK): Skraldemænd/renovation

Se flere artikler af forfatter:
Ågot Berger
Jakob Nerup
Tom Christiansen

Siden er vist 2419 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside