Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 129 – 22. februar 1996 – side 3

Socialistisk Arbejderavis mener

Socialdemokratiet – Reaktionær fornyelse

Den socialdemokratiske miljøminister Svend Auken har en god forklaring på, hvorfor debatten om privatiseringer blusser op: “De herskende tanker er de herskendes tanker, som en klog mand engang sagde.” Den kloge mand var Karl Marx.

I 80’erne slog liberalismen igennem og stadfæstede som den herskende tanke, at markedsøkonomien var den bedste måde at regulere samfundet på. Og som følge deraf skal den offentlige sektor privatiseres. Og enhver der ikke kan følge den tanke og ønsker at bevare velfærdsstaten, er beton, konservativ eller endog reaktionær.

Privatisering

Omvendt er ejerne af Ri-Bus, VKZ-flertallet i Ribe Amt, ledelsen i ISS sammen med Hilden, Gjellerup og de andre hackere noget så positivt som “fornyere”, fordi de ønsker at gennemføre privatiseringer. Men der er ikke meget nyt over “fornyernes” udspil. I følge Venstres formand, Uffe Ellemann, har de tyvstjålet deres oplæg fra Venstres partiprogram.

Det er ikke mærkeligt, at Svend Auken kan skrive, at: “Vi taber tilsyneladende vælgertilslutning, fordi vælgerne... er kommet i tvivl om, på hvis side vi er.” For flere og flere er der ikke bare tale om en tvivl, men om en snigende mistanke om, at regeringen er på de riges side. Hvad andet kan man tro, når de skærer ned i understøttelsen for de unge arbejdsløse og lemper formueskatten for de rige.

Klasseforræderi

Klasseforræderi kalder Hardy Hansen det – og det har han ret i. Men Hardys problem er, at han accepterer de grundlæggende præmisser for privatiseringer, nemlig den kapitalistiske markedsøkonomi. Det er derfor meget nemmere for Hardys modstandere at fremstille ham som en beton-kustode, der ikke ønsker forandring, men kun at ville bevare det bestående.

Et egentligt alternativ til privatiserings-bølgen og markedsøkonomien er ikke en udvidelse af den nuværende kapitalistiske stat, men en demokratisk og socialistisk planøkonomi.

Alternativet er socialistisk planøkonomi

Hardy Hansen har ret, når han siger “klasseforræderi”. Men han har intet alternativ. Det eneste virkelige alternativ er socialistisk planøkonomi.

For at forsvare velfærden for de svage og fattige er det ikke nok, at ønske en anden administration af kapitalismen.

For uretfærdigheden og undertrykkelsen er indbygget i selve systemet: Arbejdsgiverne har retten til at lede og fordele arbejdet, og de har ret til at fyre folk, der ønsker det anderledes.

Tilhængerne af privatiseringer argumenterer ofte med, at Sovjet og Østeuropas sammenbrud viser, at planøkonomien ikke dur. Men der var hverken socialisme eller planøkonomi i Sovjet og Østeuropa.

I stedet var der en lille herskende elite, hvis planlægning handlede om at tildele sig selv magt og privilegier. En socialistisk planøkonomi må bygge på, at flertallet bestemmer, hvordan samfundets ressourcer og produktion skal anvendes og fordeles.

Ideen om socialistisk planøkonomi høres ikke ret tit, fordi de herskende ideer er de herskendes ideer. Derfor må vi opbygge et socialistisk alternativ, som kan slås mod de herskende ideer. Gå med i Internationale Socialister.

Se også:
SAA 129: Socialdemokrater til angreb på velfærden
SAA 129: Privatisering er tyveri
SAA 129: Profit til private arbejdsgivere – Dårligere forhold for de ansatte: Privatisering – det rene tyveri

Flere artikler i serien Leder

Flere artikler fra nr. 129

Flere numre fra 1996

Siden er vist 1691 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside