Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 129 – 22. februar 1996 – side 8

Vent ikke på voldgiften

Fortsæt støtten til skraldemændene

Konni Nørlem + Tom Christiansen

De århusianske skraldemænd har stadig brug for støtte. Det er nødvendigt med fortsatte blokader af Renholdningsselskabet, hvis kampen skal vindes.

Skraldedemo, Århus

Støtte fra andre arbejdere kan give skraldemændene en sejr
Foto: Preben Kirkholt.

Skraldemændenes kamp kører stadig for fuldt blus. Århus kommunes tilbageholdelse af skruebrækkernes løn og politiets beslutning om ikke at bryde blokaden er ingen garanti for en sejr til skraldemændene.

For det første kan skraldemændene ikke stole på, at politiet vil fastholde deres beslutning. En afgørende grund til, at politiet ikke vil gribe ind, er blokadernes styrke. Hvis de nemt kunne brydes, ville politiet ikke have de store betænkeligheder. Forudsætningen for, at politiet holder sig på afstand, er derfor, at blokaderne fortsætter med uformindsket styrke.

Skinmanøvre

Som en af skraldemændene, Michael Rovsing, siger til Socialistisk Arbejderavis: “Politiet har truffet en fornuftig beslutning om ikke at hjælpe skruebrækkerne på gaden. De har vel fundet ud af, at selskabet ikke vil på gaden for at køre skrald – det er bare er en skinmanøvre for at provokere.

Vi forsætter blokaderne, og vi vil fortsat gerne have flest mulige ud og hjælpe os. Vi har lige sendt nyt skraldemateriale ud til arbejdspladser i hele landet, og vi forsætter med at lave arbejdspladsbesøg.”

For det andet kan Århus kommune tabe voldgiftssagen til Århus Renholdningsselskab. I det øjeblik vil store politistyrker blive sat ind på at få skruebrækkerne til at køre skrald. Den bedste måde at sikre sig, at der til den tid kan mobiliseres til massive blokader, som kan stoppe skruebrækkerne, er at holde blokaderne i gang nu. Derfor fortsætter skraldemændene med at komme ud på så mange arbejdspladser som muligt for at argumentere for støtte til blokaderne.

For det tredje er skraldemændene ikke garanteret arbejde, selv om kommunen vinder voldgiften. Michael Rovsing siger: “Vi kan jo ikke få nogen aftale eller løfter fra byrådet på skrift. Tværtimod har byrådspolitikere truet os med, at vi skal nedtrappe blokaderne, ellers vil vi ikke få job. Vi har kun os selv at stole på. Vi har efterhånden lært, at vi kun får noget ud af at stå sammen.”

Svigtet

De rigtige skraldemænd føler sig svigtet af deres egen fagforening SiD, fordi den har accepteret at organisere skruebrækkerne. “Det er grotesk, at det kan lade sig gøre at organisere skruebrækkerne. Vi har brugt 25 år på at opbygge de løn- og arbejdsforhold, vi har på skralden i dag. Det skal skrubrækkerne ikke ødelægge, og det burde SiD bakke os op i,” siger Michael Rovsing. De rigtige skraldemænd vil indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at få skruebrækkerne ekskluderet, hvis SiD optager dem.

En forudsætning for, at skraldemændene fortsat kan være uafhængige af kommunens og politiets tvivlsomme løfter og SiDs halvhjertede støtte, er opbakning fra andre arbejdspladser – både moralsk, økonomisk og på blokaderne.

Kun en stærk bevægelse på gulvplan kan udøve et tilstrækkeligt pres, så skraldemændene kan få opfyldt deres krav om genansættelse af alle de rigtige skraldemænd på de gamle løn- og arbejdsvilkår, men med en ny arbejdsgiver.

Det kan du gøre

  • Vedtag støtteudtalelser på din arbejdsplads, klub, fagforening eller uddannelsessted.
  • Saml penge ind gennem salg af klistermærker.
  • Omdel strejkeavisen "Skraldenyt."
  • Kontakt andre på din arbejdsplads, fagforening, uddannelsessted og Ri-Bus-støttekomiteen for at deltage i støttearbejdet.

Klistermærker, Skraldenyt og flere oplysninger hos:

K.A.O.S: Bautavej 1A, 8210 Århus V. Tlf. 40378784 og 40266096. Giro: 051 7585. Arbejdernes Landsbank: 5382 057 4905.

Luk strejkekassen op

Skraldemændene kunne vinde meget hurtigt, hvis fagbevægelsen ville støtte økonomisk, med blokadevagter og sympatistrejker.

Men den etablerede fagbevægelse har været larmende tavse i skraldemandskonflikten, selv om tillidsmandsinstitutionen er “hjerteblod for fagbevægelsen”.

En af grundene er den aktuelle sag i arbejdsretten mod SiDs optræden i Ri-Bus-konflikten, hvor arbejdsgiverforeningen kræver SiD idømt en bod på 100 millioner kr. Mange SiD-afdelinger er skræmt fra vid og sans.

De 100 millioner kroner havde været givet bedre ud, hvis SiD havde støttet Ri-Bus-chaufførerne åbent. Det havde stillet dem stærkere i kampen mod VKZ i Ribe Amt. Boden får SID under alle omstændigheder.

Men SiD har over fire milliarder kroner i strejkekassen. Var det ikke meningen, at de penge skulle investeres i arbejdernes kamp i stedet for obligationer? At bruge endnu 100 millioner på åbent at hjælpe skraldemændene til at vinde vil være pengene værd for at stoppearbejdsgivernes offensiv.

Se også:
SAA 129: Skraldekonflikten i Århus: Brug for støtte

Flere artikler fra nr. 129

Flere numre fra 1996

Se flere artikler om emnet:
Faglig kamp 1991-2000
Faglig kamp (DK): Skraldemænd/renovation

Se flere artikler af forfatter:
Konni Nørlem
Tom Christiansen

Siden er vist 1499 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside