Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 130 – 7. marts 1996 – side 8

Skraldekonflikt

Styrk blokaden

Konni Nørlem

Udviklingen i skraldekonflikten viser nu tydeligere end nogensinde, at skraldemændene kun har sig selv og deres mange sympatisører at stole på.

Forhandlingerne mellem byrådet og Renholdningsselskabet om at dele skraldeindsamlingen i Århus mellem sig, viser med al tydelighed, at et flertal i byrådet ikke bare vil af med selskabet men også med skraldemændene. Faktisk virker det nu, som om man er villige til at slå en handel af med selskabet.

En deling af skraldet nu kan nemlig bane vejen for, at kun nogle af de gamle skraldemænd genansættes sammen med skruebrækkerne, uanset om kommunen vinder eller taber voldgiftssagen. Hverken de borgerlige eller socialdemokraterne er nemlig interesserede i, at skraldemændene kommer samlet igennem denne konflikt.

Jo svagere skraldemændene står efter voldgiften, jo lettere vil det være at komme igennem med forringede løn- og arbejdsvilkår i en evt. kommunal ansættelse og i kommende udliciteringer. På den måde har de borgerlige og socialdemokraterne fælles interesser som kommunal arbejdsgiver.

At stole på Thorkild Simonsen er det glade vanvid. Kynisk sagt er skraldemændene blevet brikker i et magtspil med det formål at få udliciteret området. De socialdemokrater der måtte være mod privatisering og udlicitering holder desværre totalt lav profil.

Modvilje

Fagbevægelsen holder også lav profil. De er snøret ind i deres eget rådne aftalesystem og en hel klar modvilje mod aktivitet fra neden. Om nogen har skraldemændene repræsenteret solidaritet og kamp fra neden, og de har været med til at stifte Fagligt Aktivt Forum (FAF). FAF og skraldemændene repræsenterer en kamplinie i arbejderbevægelsen, som den forpamprede fagbevægelse ikke bryder sig om, og som de helst ikke ser brede sig til for mange arbejdspladser.

[ Blokade 27.2 ]

600 mennesker mødte op d. 27.2 for at blokere for skruebrækkerne. Storblokader er vejen frem hvis skraldekonflikten skal vindes (foto: Mikael Pedersen)

Skraldemændenes reaktion på planerne om at dele skraldet har indtil videre været meget klar. Finn Kristensen udtaler: "Hvis forhandlingerne munder ud i, at kommune og renholdningsselskab vil dele byens skrald, så siger vi nej. Vi flytter ikke blokaden, hvis de vil ud og køre med almindelige skraldebiler fra Bautavej. Vi vil ikke køre rundt i byen med skruebrækkere uden at gøre noget ved det."

Skruebrækkere – Nej tak

De 90 fritstillede skraldemænd, der kører skrald for kommunen, kan berette om stor sympati og støtte fra folk ude på ruterne. Torben Sørensen fortæller: "Langt de fleste er positive overfor de rigtige skraldemænd. Mange har på deres skraldespande skrevet eksempelvis “Ikke for skruebrækkere” eller “skruebrækkere forbydes adgang”. En ældre mand i Hasle kom ud og truede med en spade: “Er I de rigtige skraldemænd? – godt ellers havde I fået en på låget.”

Nede på havnen fik skruebrækkerne i en skraldebil klar besked fra havnearbejderne om at skrubbe af øjeblikkeligt. Siden har de ikke vist sig på havnen."

Storblokaden den 27. februar viste meget konkret, at hvis vi er mange, kan skruebrækkerne forhindres i at komme ud og køre skrald. 500-600 blokadevagter fra hele landet var troppet op. Desuden havde ca. 40 fagforeninger valgt at tage fanerne med til blokaden. Efter en halv time måtte små hundrede betjente opgive at fjerne blokaden.

At medierne fokuserede på hærværket var nærmest forudsigeligt. At der røg en antenne og et par bildæk er vand ved siden af det menneskelige hærværk som Broch og co. har præsteret ved at terrorisere en hel arbejdsplads. Når det er sagt, er det vigtigt at understrege, at hverken hærværk eller "hætteklædte frontkæmpere" styrker skraldemændenes kamp og blokademobiliseringen. Vores bedste våben er at være mange.

Storblokade d. 8/3

Foreløbig har skraldemændene indkaldt til ny demonstration/storblokade fredag den 8/3. Men det er vigtigt, at storblokaderne fortsætter. Det er den eneste måde, hvorpå skraldemændene kan fastholde og udbygge deres egen styrkeposition overfor både Broch's og byrådets offensiv mod dem. Blokaderne repræsenterer nemlig den solidaritet og det klassesammenhold, der skal til for at skraldemændene kommer samlet og styrket ud af konflikten. Med afsæt i storblokaderne er det også lettere for sympatisører at rejse spørgsmålet om aktiv støtte til skraldemændene.

Jo flere der har været på blokade, jo lettere vil det også være at få sympatistrejker op at stå. Det kan nemlig hurtigt blive nødvendigt, hvis skraldemændene skal vinde.

Det kan du gøre:

  • Vedtag støtteudtalelser på din arbejdsplads, klub, fagforening eller uddannelsessted.
  • Saml penge ind gennem salg af klistermærker.
  • Omdel strejkeavisen “Skraldenyt.”
  • Kontakt andre på din arbejdsplads, fagforening, uddannelsessted og Ri-Bus støttekomitéen for at deltage i støttearbejdet.

Klistermærker, Skraldenyt og flere oplysninger hos: K.A.O.S i Århus, c/o Sommervej 5, 8210 Århus V Mobiltelefon: 40 37 87 84 og 40 26 60 96. Fax: 86 75 05 11.

Brug IKKE tidligere oplyste kontonumre til støttebeløb! Aftal indbetalingen med skraldemændene på ovenstående telefonnumre.

Flere artikler fra nr. 130

Flere numre fra 1996

Se flere artikler om emnet:
Faglig kamp 1991-2000
Faglig kamp (DK): Skraldemænd/renovation

Se flere artikler af forfatter:
Konni Nørlem

Siden er vist 1638 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside