Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 137 – 13. juni 1996 – side 8

Rigshospitalet

Vend vreden til kamp

Dorte Lange

Samtlige faggrupper undtagen ledelsen og de tjenestemandsansatte på Rigshospitalet nedlagde arbejdet mandag 10. juni efter et fællesmøde. De vil have fyringerne trukket tilbage, og kræver penge nok til at hospitalet kan køre videre.

På et møde i den ny-nedsatte aktionsgruppe for de strejkende, sagde en mødedeltager til Socialistisk Arbejderavis: “Man nedsætter jo ikke en virksomhed og lader den starte med underskud. Hovedstadens Sygehusfællesskab er presset til at få en i forvejen umulig økonomi til at hænge sammen. Det er nødvendigt med flere penge.”

Tillidsmand for portørerne Lars Lund siger, at ledelsens afvisning af at fritstille de fyrede er uforståelig, og at de ansatte er vrede over det. “Enten kan vi klare os uden de 614, eller også kan. vi ikke. Ledelsen har åbenbart ikke tænkt konsekvenserne igennem.”

Strejker

Ved at gå i strejke har personalet på Rigshospitalet startet en kamp, der kan give afløb for den opsparede vrede blandt hospitalsarbejdere både i København og i resten af landet. Allerede tirsdag holdt alt personale på Hvidovre, Sundby, Københavns kommunehospital og Bispebjerg faglige møder, og foreløbig havde sidstnævnte nedlagt arbejdet ved redaktionens slutning. Samtlige hospitalsarbejdere under HS holdt møde i Nørrebro-hallen tirsdag.

Også udenfor HS aktionerer personalet. Københavns amtssygehus i Glostrup holdt tirsdag fagligt møde for at blive orienteret af de strejkende fra Rigshospitalet. Tillidsrepræsentanten for sygeplejerskerne, Mie Engel, siger til Socialistisk Arbejderavis: “Vi frygter, at der ligger sparestrategier, der rækker ud over Hovedstadens Sygehusfællesskab. Derfor holder vi også fagligt møde.”

Ikke kun de ansattes kamp

Opgaven er nu at koordinere kampen mellem hospitalerne og give resten af befolkningen mulighed for at deltage. Det kan ske ved at holde demonstrationer eller offentlige protestmøder.

For selv om det er de ansatte, der har den egentlige magt over for politikerne, er kampen ikke kun de ansattes anliggende. Vreden over de evindelige angreb på vores velfærd er stor i befolkningen. Det viser erfaringerne fra underskriftindsamlingerne mod nedskæringerne, hvor folk står i kø for at skrive under. Der er ingen grund til, at de ansatte skal være tilbageholdende med at aktionere. Folk på gaden bakker op bag kampen.

De strejkende kan kontaktes via talspersonen for aktionsgruppen, Anne Marie Olsson, på tlf. 40 85 69 21.

 Vær aktiv mod nedskæringerne

  • Saml underskrifter ind på listen “Stop nedskæringerne på Rigshospitalet” i din fagforening, dit elevråd eller der hvor du bor.
  • Få vedtaget støtteudtalelser til de ansatte på Rigshospitalet.
  • Hæng lister op hvor du færdes, i sportsklubber, institutioner eller i supermarkedet. Rekvirer flere lister hos Internationale Socialister, Postboks 642, 2200 København N, tlf. 31 35 67 91, eller hos aktionsgruppen for Rigshospitalets ansatte.

Det er vigtigt, at så mange fagforeninger, klubber og organisationer som muligt bliver inddraget i støtten til kampen mod nedskæringerne. Du kan opfordre din organisation til at være medinitiativtager.

Se også:
SAA 137: Rigshospitalet: Det er vanvittigt at skære ned
SAA 137: Stop nedskæringerne på Rigshospitalet: Nu må vi forsvare sygehusene
SAA 137: FAF: Fagligt netværk for solidaritet og kamp
SAA 137: Fredericia: Busstrejke mod udlicitering
SAA 137: RBF-formand indstillet til afsættelse

Flere artikler fra nr. 137

Flere numre fra 1996

Se flere artikler om emnet:
Faglig kamp 1991-2000
Faglig kamp (DK): Sygeplejersker

Se flere artikler af forfatter:
Dorte Lange

Siden er vist 1288 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside