Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 175 – September 1999 – side 6

Nu er det nok

Studenter i kamp

Ida H. Jakobsen

Danske skoleelever og studerende har i det seneste år været på gaderne med krav om bedre uddannelsesforhold. Aktionerne har været organiseret af den landsdækkende bevægelse “NU ER DET NOK!” Mange studerende har fået nye erfaringer, og lært, at vejen til forandring er igennem aktivitet og kamp.

Ida Hovdenak Jakobsen har talt med Rikke Holm, der er IS-er, studerende på Århus Universitet og aktiv i NU ER DET NOK.

Hvordan opstod denne massive studenterbevægelse?

Der har i længere tid været en ulmende vrede på landets universiteter. Studie- og pladsforholdene er uanstændige, og det er ikke unormalt at sidde i vindueskarmen til overfyldte forelæsninger. I Finansloven for 1999 blev der skåret meget i uddannelsessystemet. Der kom bl.a.nedskæringer i kvote2-optaget og adgangsbegrænsninger i pædagogikum-uddannelsen. Det var med til at at øge utilfredsheden blandt de studerende.

Gymnasieeleverne har været i offensiven det sidste halve år, bl.a. med støtteaktioner for lærerne. Hvad med de universitetsstuderende?

I Århus oplevede vi, at NU ER DET NOK-bevægelsen i starten havde svært ved at trække de store masser fra universitetet til møderne.

Derfor oprettede vi en særskilt universitetsgruppe. Vi lavede et stormøde på universitetet umiddelbart inden en af de store demonstrationer i marts. Tidligt om morgenen satte vi løbesedler op på dørene til undervisningslokalerne, hvor der stod, at al undervisning var aflyst, og der var indkaldt til stormøde. Mødet samlede 200.

Fra mødet gik vi i samlet flok til demonstrationen, der talte 4000 deltagere. Det gav en enorm selvtillid og styrkede troen på at aktionerne kunne forandre noget. NU ER DET NOK-bevægelsen voksede, og flere kom med – også universitetsstuderende.

Hvordan er bevægelsen blevet modtaget uden for uddannelsessystemet?

Bevægelsen har haft stor sympati, fordi mange mennesker godt kan se, at den er helt gal i uddannelsessystemet. Undersøgelser viser bl.a., at antallet af folkeskoleelever med kronisk hovedpine og astma p.g.a. dårlig indeklima stiger. NU ER DET NOK-bevægelsens krav om, at skoleelever og studerende skal omfattes af arbejdsmiljøloven har derfor fået stor støtte. Så stor at selv DSU har måtte tage kravet op og har lavet en kampagne om bedre arbejdsmiljø på flere uddannelsessteder.

Det at nogen er aktive, inspirerer andre. Utilfredsheden er generelt voksende i Danmark. Det er ikke kun uddannelsessystemet der skæres ind til benet. Hele det offentlige system rammes af nedskæringer. Selvtilliden i arbejderklassen er voksende, men endnu har der ikke været større organiserede protester.

Historien viser, at det tit er studenterne der går i spidsen og inspirerer arbejderklassen til at aktionere. Vi så det i foråret, hvor gymnasielærernes vrede over den rådne overenskomstaftale, blev omsat til aktivitet, klart inspireret af gymnasieelevernes aktivitet i NU ER DET NOK-bevægelsen.

Hvilke resultater har NU ER DET NOK-bevægelsen hidtil givet?

Det vigtigste resultat er nok, at der er opbygget et netværk af aktive studerende og skoleelever, der står klar til at protestere, så snart politikerne vil gennemføre nye nedskæringer.

Det giver en enorm forebyggende effekt. Margrethe Vestager og co. skal nok tænke sig om to gange inden de fx tør skære i SU’en. Og der ligger planer om at skære i SU’en, senest med et udspil fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der foreslår at SU´en nedtrappes jo længere hen i studiet man er og jo ældre man bliver. Det svarer meget godt til regeringens politik om, at vi skal igennem uddannelserne hurtigst muligt, og være så unge som muligt. Jo, der er stadig meget brug for NU ER DET NOK-aktionerne.

Se også:
SAA 175: Studenter i kamp: Fra Paris til Indonesien – fra Beograd til Mexico
SAA 175: Boykot Bertels gebyrer (1991)

Flere artikler fra nr. 175

Flere numre fra 1999

Se flere artikler om emnet:
Nu er det nok (udd., DK)

Se flere artikler af forfatter:
Ida H. Jakobsen

Siden er vist 2272 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside