Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 178 – December 1999 – side 5

WTO også mødt af modstand i Danmark

Lars Kjær + Mikkel Birk Jespersen + Jakob Kappel + Marlene Mejdal

København – Århus – Odense – Holstebro

København

Aktionen i København blev arrangeret på kort tid, og tiden til at opreklamere og kontakte andre organisationer var derfor kort.

På aktionsmødet op til demonstrationen var Enhedslisten, Folkebevægelsen mod EU og Internationale Socialister til stede, og opbakningen til aktionen kom først og fremmest fra disse gruppers eget netværk. En beskeden aktion blev det også til, med deltagelse af ca. 20-30 kammerater fra bl.a. Rød Ungdom og Internationalt Forum. Talen blev holdt af Keld Albrectsen, i godt humør trods det dårlige vejr.

IS solgte 10 aviser, og løbesedler blev før aktionen omdelt på byens uddannelsessteder.

Århus

Som så mange andre steder verden over var der d. 30. nov. også demonstration mod WTO i Århus.

Demonstrationen, der var arrangeret af “Netværket mod global ulighed”, samlede 50-60 personer, som på trods af vejret ville vise deres utilfredshed med, at WTO vil gøre de rige rigere og de fattige fattigere.

IS-Århus havde været drivende i at få demonstrationen op at stå både mht. organisering og mobilisering. På selve demonstrationen solgte vi 8 aviser og fik et nyt medlem.

Odense

Aktionen i Odense var arrangeret af IS, Enhedslisten, FAF, Rebel og SFU.

Selv om vi kun havde haft en uge til at arrangere det på, forløb det hele som planlagt. Der blev uddelt løbesedler og sat plakater op på uddannelsesstderne og på gaden. Trods det kolde og blæsende vejr mødte omkring 35 mennesker op for at udtrykke deres utilfredshed med WTO. Da vi langt om længe fik sat ild i faklerne blev der holdt to glimrende taler af hhv. Lene Junker fra IS og en SFU’er, efterfulgt af sange.

Holstebro

IS-afdelingerne i Holstebro, Herning-Ikast og Viborg arrangerede tirsdag den 30. nov. kl. 17 demonstration mod WTO på Holstebro Store Torv.

Demonstrationen forløb nogenlunde som planlagt, men desværre var vejr og vind imod os, så kun ca. 25 mennesker – fortrinsvis IS’ere, og derudover tre SFU’ere og tre kontakter, samt pressen – var mødt op til demonstration og happening.

Der blev indledt med en tale fra en lokal international socialist, der afslørede WTOs gerninger og den fremtid, vi kan vente os efter denne uges WTO-møde i Seattle.

Dernæst blev der holdt et minuts stilhed til minde om de 16 mennesker, der hvert minut bliver ofre for en af kapitalismens luner, sultedøden.

Vi sluttede med at synge to protestsange.

Se også:
SAA 178: Seattle: De rige tabte
SAA 178: WTO – de riges redskab til at fastholde deres magt

Flere artikler fra nr. 178

Flere numre fra 1999

Se flere artikler om emnet:
Seattle 1999

Se flere artikler af forfatter:
Lars Kjær
Mikkel Birk Jespersen
Jakob Kappel
Marlene Mejdal

Siden er vist 2381 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside