Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 188 – December 2000 – side 5

Miljøsammenbrud i Haag

Kapitalismen smadrer jorden

Frank Antonsen

Der er ingen tvivl om, at menneskeskabt forurening er ved at forandre Jordens klima.

Som så mange andre lignende topmøder, fx klimatopmøderne i Kyoto i ‘97 og Rio de Janeiro i ‘92, var også topmødet i Haag på forhånd dømt til fiasko. For regeringscheferne er alle som en bundet af markedsøkonomien, og den tillader ikke, at man tager det nødvendige hensyn til miljøet.

Det er ikke fordi politikerne og industriens ledere ikke kender til problemets omfang. Den ene videnskabelige rapport efter den anden dokumenterer omfanget af klimaændringerne.

Målinger af isen på Grønland og Antarktis gør, at videnskabsfolk kan få et meget præcist billede af, hvordan klimaet har ændret sig de sidste mange hundrede år, og de viser at 90’erne har været det varmeste årti i mindst 600 år. 1998 var det varmeste år så langt tilbage målingerne går.

Temperaturstigningen skyldes især den øgede mængde kultveilte, CO2, i atmosfæren fra afbrænding af fossile brændstoffer som kul, olie og gas fra fabrikker og biler

Selv en stigning i jordens gennemsnitstemperatur på et par grader har drastiske konsekvenser. Det vil få luft- og havstrømmene til at skifte kurs, hvilket fører til oversvømmelser og til flere og værre orkaner og storme.

Efterveerne fra storme og oversvømmelser forværres også af kortsigtede profithensyn. Kun rige mennesker har råd til at bygge ordentlige huse, der kan modstå storme eller jordskælv, og fattige er altid de største ofre. Dels fordi deres boliger er af langt dårligere kvalitet, og dels fordi de bor tættere sammen. Mange af de oversvømmelser, der har hjemsøgt Europa i den seneste tid har også ramt meget hårdere, end de behøvede, fordi hensyn til storlandbrug og vejnet har fået regeringer til at rette åer og floder ud, hvilket gør, at de nemmere går over deres breder.

Andre følger af klimaændringerne vil være flere tørker med efterfølgende hungersnød, epidemier og krige for at kontrollere frugtbare områder, vigtige vandløb el. lign.

Modsætninger

Karl Marx beskrev for 150 år siden, hvordan modsætningen mellem kapitalisternes kort- og langsigtede interesser kan lede til kriser, som kapitalismen ikke selv kan løse, og klimaet er et eksempel på dette.

Et første skridt til at forbedre miljøet ville være en reduktion af CO2 udslippet på mindst 50-60%, fx ved at sikre ordentlig isolation af bygninger, bedre offentlig transport og tvinge industrien til at satse mere på vedvarende energiformer som sol- og vindkraft.

Selv en lille reduktion af udslippet vil imidlertid betyde, at især olieindustrien mister profit. Olie- og bilindustrien er så store og magtfulde, at de helt er i stand til at dominere de rige landes politik.

Den truende miljøkatastrofe viser, hvordan kapitalismen sætter hensynet til profit over menneskets behov. Derfor er den eneste måde, hvorpå vi kan bremse klimaændringerne og afværge eller i det mindste afbøde en miljøkatastrofe, at flå beslutningerne ud af hænderne på politikerne. Men for at gøre det, må vi opbygge en bevægelse som den i Seattle. Vi kan ikke bare overlade miljøet til politikerne. Det er det alt for vigtigt til.

Billedtekst:
Den globale opvarmning vil medføre flere oversvømmelser, som vi bl.a. så det i England i november.

Se også:
SAA 188: Klima-topmødet i Haag: Fortsat kurs mod afgrunden
SAA 188: Fakta om drivhuseffekten

Flere artikler fra nr. 188

Flere numre fra 2000

Se flere artikler om emnet:
Klimatopmøder

Se flere artikler af forfatter:
Frank Antonsen

Siden er vist 1182 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside