Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 190 – Februar 2001 – side 7

Der er gift i drikkevandet

Poul Erik Kristensen

Nitrat, pesticider og andre miljøfremmede stoffer i grundvandet har betydet, at 535 vandforsyningsboringer er blevet lukket mellem 1987 og 1999. Og halvdelen af grundvandet ned til 40 meters dybde er forurenet med sprøjtemidler og nitrat.

Det viser tal fra Depotrådets Depotredegørelse 2000. De nye målinger viser også et stigende antal forskellige giftstoffer i vandet. Det er nemlig sådan, at hver gang man begynder at lede efter nye stoffer, ja, så finder man dem.

Hidtil har geologerne fundet 74 forskellige slags sprøjtegifte eller deres nedbrydningsprodukter i grundvandet, for 69 stoffers vedkommende i koncentrationer over grænseværdien. Også det allermest anvendte ukrudtsmiddel herhjemme, Roundup med aktivstoffet glyphosat, er blevet en del af grundvandet. Det samme er tilsætningsstoffet MTBE, som findes i næsten hver tredje kontrolboring.

Men her slutter vanviddet ikke. Geologerne forventer også snart at finde det giftige plastmateriale PVC i grundvandet.

Hidtil har man løst problemerne ved at lukke boringer og lave nye, der henter vand fra dybere grundvandsmagasiner, hvor de forurenende stoffer endnu ikke er trængt ned. Herved fjerner man kun symptomerne i stedet for at helbrede patienten. Den danske stat har siden 1987 sat fokus på vandmiljøet. Det er sket gennem forskellige Vandmiljøplaner. Men det har ikke hjulpet på vores drikkevand. Tværtimod.

I dag findes der faktisk giftstoffer i grundvandet, som end ikke fandtes da den første plan trådte i kraft.

Se også:
SAA 190: De ødelægger vores mad! Stop markedets galskab: Kogalskab – markedskræfternes fallit
SAA 190: Gensplejsning – en genvej til profit

Flere artikler fra nr. 190

Flere numre fra 2001

Se flere artikler om emnet:
Miljø

Se flere artikler af forfatter:
Poul Erik Kristensen

Siden er vist 1684 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside