Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 199 – December 2001 – side 9

Indvandring – hvad er kapitalisternes interesser?

Morten Poulsen

I de sidste mange år har den herskende klasse – gennem de organisationer, der repræsenterer deres interesser – arbejdet for at få fjernet alle begrænsninger på den fri bevægelighed af kapital og varer. Specielt har de arbejdet for fri bevægelighed i den tredje verden.

Men de har ikke udvist den samme ihærdighed i arbejdet for at sikre menneskers fri bevægelighed. Derimod har de arbejdet for stadigt strammere og mere umenneskelige begrænsninger på menneskers mulighed for at vælge, hvor de vil bo. Samtidigt har de krævet gennemførsel af programmer, der skaber arbejdsløshed og fattig-dom og er medansvarlige for de krige og den undertrykkelse, folk flygter fra.

Imperialisme

De moderne teorier for menneskets udvikling siger, at mennesket udviklede sig i Afrika. Siden da har vi spredt os over hele verden. I mange tusinde år har ind- og udvandring været en del af menneskets eksistens.

Da imperialismen bredte sig over hele verden, blev behovet for billig arbejdskraft vigtigt først for plantage- og mineejere, senere for industrialisterne. Dette medførte en massiv import af arbejdskraft. I første omgang blev mellem 10 og 20 millioner afrikanere tvunget i slaveri. Senere lavede man arbejdskontrakter med over 30 millioner indere og kinesere.

I det 20. århundrede har koloni-ernes indbyggere arbejdet og udkæmpet krige for europæerne. Efter Anden Verdenskrig rejste mange af dem til Europa, hvor de fik arbejde – efter  deres land var blevet ødelagt af imperialismens raseren. Andre blev bragt hertil som “gæstearbejdere”. I alt inkluderede dette ca. 35 millioner mennesker.

Globalisering

Globaliseringen har skabt en ny situation: Hvor stormagterne tidligere prøvede flytte folk mod deres vilje, prøver stormagterne nu at stoppe folk, der ønsker at indvandre. Siden 70’erne er indvandring i Vesten for at søge arbejde blevet næsten umuligt, undtagen for de få, der har ønskværdige evner eller mange penge. Selv at besøge familie er blevet svært. At søge asyl er i teorien stadig en ret, selvom regeringerne prøver at krybe udenom. F.eks. kunne flygtninge fra ex-Jugoslavien kun komme ind i Danmark, fordi Folketinget vedtog en særlov, hvor de gav dem ‘de facto’-status. Denne mulighed ønsker den nye VK-regering i øvrigt at fjerne.

Folk udvandrer hovedsageligt af to grunde: Fattigdom og krig, eller forfølgelse. Imperialismen er ansvarlig for begge dele:

I kolonitiden udplyndrede europæerne resten af verden, der mange steder havde en højere levestandard end i Europa. Udplyndringen fortsætter den dag i dag. Efter Vesten har fastslået dets økonomiske og militære herredømme, har de krævet ad-gang til alle markeder, samtidigt med at de beskytter deres egne.

I den tredje verden har de multinationale åbnet såkaldte ‘export-zoner’, hvor der produceres uden nogen som helst form for arbejder-rettigheder. Der foregår en massiv udbytning af arbejdskraften.

Krig og undertrykkelse er de rige lande også ansvarlige for. Når de udnytter den tredje verdens ressourcer, gør de det i alliance med lokale eliter, der let kan finde på at gå i krig med hinanden for at få kontrollen over ressourcerne. Vesten støtter også højreorien-terede regimer, bl.a. med våben. Skulle disse blive styrtet af en folkelig bevægelse, intervenerer de rige lande for at knuse bevægelsen – enten direkte eller gennem støtte til en terrororganisation.

Begrænsning af indvandring begyndte først i slutningen af det 19. århundrede. Den første ‘Fremmedlov’ blev vedtaget i Danmark i 1875. Det var den lov, Danmark brugte i 1930’erne til at afvise tyske jøder, kommunister og andre, der flygtede fra Nazi-Tyskland. Dengang indførte man i øvrigt også visumpligt på flygtninge (i dette tilfælde fra Tyskland).

I 1973 blev der indført indvandrerstop i Danmark. Udlændinge skal derfor opfylde særlige krav for at få opholdstilladelse. De skal enten være flygtninge, familie-sammenførte eller have specielle kvalifikationer. Også her er der blevet strammet kraftigt op. I Europa i 1984 fik ca. halvdelen af alle asylansøgere asyl. I 1990’erne er det kun ca. 10%.

Racisme og lidelser

Indvandrerstoppet kom som følge af krise og racistisk agiteren. Og i dag prøver alle de store partier at konkurrere om at “indføre de strammeste regler”. F.eks. fortalte Karen Jespersen om SR-regeringens sidste stramning, at nu ville de gå til grænsen af, hvad konventionerne tillader. Men det er åbenbart ikke nok for Anders Fogh, der også har lovet stramninger. Men hver gang der kommer en stramning, hjælper det kun til at give racismen legitimitet.

Den stærkeste grund til at modsætte sig ‘stramninger’ og indvandrerstop, er den lidelse, de pådrager mange mennesker.

Stramningerne er en direkte undergravning af basale men-neskerettigheder, såsom retten til ikke at blive udsat for nedværdigende og umenneskelig behandling, retten til ikke at blive tortureret, retten til ikke at blive vilkårligt arresteret, retten til en fair retssag, retten til familieliv og retten til at arbejde der, hvor arbejdet er.

Skiftende regeringer har gjort meget for at stoppe flygtningenes mulighed for at søge asyl. F.eks. ved at indføre visumpligt til lande, der “producerer” flygtninge, så de skal have visum for at kunne søge asyl. Dette har tvunget flygtninge i lommen på menneskesmuglere, og det er den direkte grund til at 58 mennesker døde i en lastbil i Dover i Storbritannien sidste år.

Så det er vel skæbnens ironi, at indvandring igen bliver nødvendigt for Vesten, efterhånden som befolkningen bliver mindre og ældre. Ellers ville nogle industrier være nødt til at dreje nøglen om. Effekten af dette ville være tab af jobs i andre industrier.

Ifølge en FN-prognose fra 2000 har Vesteuropa brug for en indvandring på gennemsnitligt 13,5 millioner mennesker hvert år frem til 2050 for at imødegå effekten af en befolkning, der bliver mindre og ældre. Europæiske regeringers svar har været at importere veluddannet arbejdskraft, samtidigt med at de går hårdt til værks mod flygtninge og indvandrere, der prøver at komme hertil. Den importerede arbejdskraft koster ikke samfundet noget: Der er ikke udgifter til opdragelse eller uddannelse. Da de er unge, er udgifterne til sundhed også små. Hvis de vil have deres familie hertil, bliver udgiften heller ikke større end for andre arbejdere. I England anslog en rapport fra indenrigsministeriet, at indvandrerne i 1997-98 havde bidraget med omkring 30 milliarder kroner!

Åbne grænser

Begrænsninger på indvandring har mindre indflydelse på antallet af mennesker, der ind-/udvandrer, end de fleste går og tror.

Indvandrerstoppet fjernede muligheden for, at unge mænd kunne arbejde her i korte perioder, rejse hjem og blive afløst af yngre familiemedlemmer. F.eks. viste en meningsmåling blandt flygtninge fra Sri Lanka i England, at langt de fleste ville vende hjem, hvis de kunne være sikre på at kunne komme tilbage til England, hvis der skete en forværring af situationen på Sri Lanka.

En myte der ofte trækkes frem er, at en åbning af grænserne ville medføre en massiv indvandring af sultne horder fra Afrika. Men mennesker, der er blevet sendt ud i ekstrem fattigdom kan ikke udvandre – og slet ikke til Europa. I øvrigt vil de fleste heller ikke forlade familie, kultur og venner. De folk, der prøver at  komme hertil, er ofte exceptionelt foretagsomme, har brugbare færdigheder eller penge. De kommer hertil for at arbejde, eller fordi de har et presserende behov for at flygte.

Hvis regeringerne har noget mod indvandring, skulle de vedkende sig deres medansvar for det. De skulle stoppe med at lade IMF og Verdensbanken gennemtvinge privatiseringer og tvinge de fattige lande til at betale af på en enorm gæld, der er aldrig kan tilbage-betales. De skulle stoppe med at støtte højreorienterede regeringer og terrorister med våben og penge.

Få flere  oplysning om indvandring i Danmark på www.ms.dk

Billedtekst:
Kapitalismens behov for billig arbejdskraft medførte, at millioner af afrikanere blev brugt som slaver på bomuldsplantagerne i de amerikanske sydstater. Det lagde grunden for underudviklingen af det afrikanske kontinent, men i dag nægter de rige lande at tage imod de flygtninge, denne har ført til.

Se også:
SAA 199: Demo’er 7. dec.: Nej til den racistiske valgkamp
SAA 199: Vi vil ha’ velfærd – ikke racisme

Flere artikler fra nr. 199

Flere numre fra 2001

Se flere artikler om emnet:
Immigrationskontrol

Se flere artikler af forfatter:
Morten Poulsen

Siden er vist 1980 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside