Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Socialistisk Arbejderavis 199

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 199 – December 2001

Vi vil ha’ velfærd – ikke racisme

Stå sammen imod hetzen mod indvandrere – Luk munden på Pia Kjærsgaard og Fogh » Læs mere

Foghs politik er klassekamp

Den såkaldte integrationsdebat drejer sig ikke om at bedre integrationen, men om at hetze en mindre befolkningsgruppe og udpege den til syndebuk for samfundets problemer. Derved kan regeringen aflede fokus fra de reelle problemer, der rammer os alle, nemlig den stadige forringelse af velfærden, privatisering og udlicitering, miljøforringelser, m.m. » Læs mere

Fra julemand til hulemand

På flere områder er Anders Fogh ved at gennemgå forvandlingen fra julemand til hulemand. » Læs mere

Højere priser til os – mere profit til A.P. Møller & venner

Anders Fogh ville ikke tale om privatiseringer under valgkampen, men regeringsgrundlaget nævner en privatisering af både DONG og Post Danmark. » Læs mere

Socialistisk Arbejderavis mener

Giv de borgerlige modstand!

Folketingsvalget den 20. november satte Anders Fogh og de konservative på regeringstaburetterne. » Læs mere

Fire strejker – fire sejre!

I løbet af to måneder var pædagogerne i Assens, Rudkøbing, Odense og Ørbæk på gaden. Arbejdet blev nedlagt i utilfredshed med de arbejdsforhold, deres arbejdsgivere tilbød dem. » Læs mere

Krarup og Langballe

Religiøse galninge

Dansk Folkeparti har med Søren Krarup og Jesper Langballe fået to lutheranske fundamentalister i Folketinget. » Læs mere

USA har sikret sine egne interesser

Afghanistan nyt amerikansk protektorat

Talibanstyret er faldet, men jublen blandt afghanerne er afventende. De har dårlige erfaringer med Nordalliancens forskellige grupperinger. – USA har fået indsat en marionet-regering, der kan sikre deres intersser i Centralasien. En rolle som Talibanstyret havde indtil i sommers. » Læs mere

Argentina præget af strejker og fabriksbesættelse

Arbejderne ved Zanon-keramikfabrikken i Argentina har strejket i snart 3 måneder mod at fabrikken skal lukke. » Læs mere

Boblerne brister

Enrons konkurs ryster kapitalismen

“Et af de mest succesfulde selskaber i verden overhovedet.” Sådan beskrev tidskriftet The Economist det multinationale energiselskab Enron. » Læs mere

WTO-mødet i Qatar

Kun krummer til de fattige lande

WTO-mødet i Qatar fik de rige til at le i ørkensandet. De fattige græd verden over, da resultatet af WTO-mødet i Qatar blev kendt. En ny forhandlingsrunde blev aftalt på trods af de åbenlyse ulemper for de fattige. » Læs mere

Modtopmøde i Beirut

I dagene forinden WTOs ministermøde i Doha blev der i Beirut afholdt en modkonference. » Læs mere

ANC-regeringen i modvind

Kamp mod markedsøkonomien

Trevor Ngwane blev i 1995 valgt ind i Sowetos lokalregering for ANC, men blev 4 år senere smidt ud af ANC, fordi han talte imod ANCs planer om at privatisere offentlige ydelser som elektricitet, vand og parker. Her bringer vi uddrag fra et interview, som blev lavet med Trevor Ngwane, da han for nylig var i London. » Læs mere

Kommentar

Lad temperaturen stige i Bruxelles 14. december – der bliver brug for det!

Lene L. Madsen, formand for PLS, Pædagogstuderendes Landssammenslutning skriver her om, hvorfor demonstrationerne i Bruxelles er vigtige. » Læs mere

Den anti-kapitalistiske bevægelse ‘År 2’

En status over, hvor den anti-kapitalistiske bevægelse står efter et år med store demonstrationer i Gøteborg og Genova. » Læs mere

Efter valget

Drop pessimismen, det er ...: Tid til aktivitet

I december afholder EU topmøde i Bruxelles, og her forventes store demonstrationer. Hovedparolen er ’for global retfærdighed og fred’. » Læs mere

Angrebene på bevægelsen

I takt med at den anti-kapitalistiske bevægelse har vokset sig større, er magthavernes svar blevet tilsvarende mere brutale. » Læs mere

Hvilken vej for den antikapitalistiske bevægelse? Grib mulighederne

Den nye regering repræsenterer alt det, som antikapitalister vender sig imod. Nedskæringer og privatisering af den offentlige sektor. Slagtning af hjælpen til ulandene. Brutale stramninger overfor flygtninge og invandrere. Skattelettelser til erhvervslivet. » Læs mere

Naomi Klein: “No Logo”

No Space – No Choice – No Jobs: No Logo

NO LOGO af den canadiske journalist Naomi Klein er blevet en global bestseller. Den udkom på engelsk i foråret 2000. Nu har forlaget Klim så endelig udgivet den på dansk, hvilket gør den tilgængelig for mange flere. Den er på godt 500 sider og koster 275 kr. i boghandlen. » Læs mere

Julen – en indvandret tradition

Den sidste tid har vist, at folk kan slippe godt fra de mest upopulære holdninger, hvis blot de samtidig tilsviner udlandet og udlændinge. » Læs mere

Indvandring – hvad er kapitalisternes interesser?

I de sidste mange år har den herskende klasse – gennem de organisationer, der repræsenterer deres interesser – arbejdet for at få fjernet alle begrænsninger på den fri bevægelighed af kapital og varer. Specielt har de arbejdet for fri bevægelighed i den tredje verden. » Læs mere

Demo’er 7. dec.

Nej til den racistiske valgkamp

I protest mod den racisme og hetz mod indvandrere og flygtninge, som har præget valgkampen, var der i flere byer anti-racistiske demonstrationer fredag den 7. december. Initiativtagerne til demonstrationerne var lærere og elever ved Askov Højskole. » Læs mere

Nedskæringer på uddannelser

Vreden ulmer

PLS, de Pædagogstuderendes Landssammenslutning, bakker op om de europæiske protester mod forringelser på uddannelsesområdet ved EU-topmødet i Bruxelles i midten af december. » Læs mere

Læserindlæg

Fagbevægelsen og arbejderne betaler en høj pris når krigen raser

FTF i Århus amt har tilsluttet sig “Århus mod terror og krig”, fordi krig og terror ikke er midler til at løse de konflikter og udfordringer vi står overfor i en globaliseret verden. » Læs mere

Demonstration mod USA’s krig i København

Søndag den 2. december demonstrerede omkring 200 københavnere deres utilfredshed med USA’s krig. » Læs mere

Attac

Flere medlemmer til Attac. Kommende aktiviteter

Den 24. november havde Attac landsdækkende hvervekampagne, og Attac’ere var på gaden i alle de større byer. » Læs mere

Attac: Happening mod ICC-Danmark

Hvem får krummerne fra de riges bord?

Dette var hovedparolen for happeningen mod ICC-Danmarks årsmiddag, der fandt sted på Børsen torsdag d. 22. november. » Læs mere

Læserindlæg

Nyt apartheidministerium – diskrimination og racisme

Integration: sammensmeltning; forbindelse af en mangfoldighed til en helhed (Gyldendals fremmedordbog, 1983). » Læs mere

USA støtter Israels krig mod palæstinenserne

Israelske F-16 jagere bomber i de palæstinensiske områder i Gaza og på Vestbredden. » Læs mere

‘Krig mod terror’ bruges til undertrykkelse

Sharons krig mod palæstinenserne – der føres under dække af at være en kamp mod terrorister – viser med al tydelighed, at den amerikanske retorik om ‘krigen mod terror’ bruges mange steder i verden til at knuse oprør mod undertrykkende regimer. » Læs mere

International anti-kapitalist kalender

EU-topmødet i Bruxelles – World Social Forum i Porto Alegre, Brasilien – Anti-kapitalistiske dage i Oslo » Læs mere

« Nr. 198   –   Nr. 200 »

Andre numre

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside