Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 199 – December 2001 – side 10

Nedskæringer på uddannelser

Vreden ulmer

PLS, de Pædagogstuderendes Landssammenslutning, bakker op om de europæiske protester mod forringelser på uddannelsesområdet ved EU-topmødet i Bruxelles i midten af december.

Og der er ingen tvivl om, at vreden ulmer på mange uddannelsessteder her i landet, både blandt de studerende og blandt underviserne.

Det er afgørende, at der også på det enkelte uddannelsessted er nogen, som går i spidsen for kampe for forbedringer

Vilkårerne er urimelige på seminarierne, og på Den Sociale Højskole i Århus var der den 7. december stormøde om, hvordan der skulle reageres på kraftige nedskæringer.

Læserindlæg

Den økonomiske udvikling på landets lærerseminarier viser, hvordan vedholdende besparelser og øget produktivitet hos den største medarbejdegruppe, lærerne, har været dominerende siden indførelsen af taxametertilskuddet  i 1994.

Taxametersystemet er det statslige finansieringssystem for størstedelen af de offentlige videregående uddannelser.

Det betyder, at uddannelsesinstitutionerne økonomiske grundlag overvejende skabes på grundlag af antallet af beståede eksaminer hos de studerende.

I regeringens finanslovsforslag for 2001 foreslås en takstforhøjelse på 0,4 % i forhold til 2000. Det forventes samtidig, at uddannelsesinstitutionerne kan forbedre anvendelsen af ressourcerne med 1% årligt fra 2001-2004, det vil sige at institutionerne skal rationalisere arbejdet.

Da lærerne på en uddannelsesinstitution er den absolut største økonomiske udgift, er det også den gruppe, der må bære rationaliseringen og eksempelvis undervise flere studerende på de enkelte hold.

Yderligere er en del seminarier blevet pålagt at optage flere studerende. Dette er en politisk beslutning for at imødegå en forudset lærermangel. Det har betydet, at en del seminarier har måttet leje, købe eller bygge nye bygninger for at kunne optage flere studerende. Det har også betydet øgede udgifter.

Dansk Magisterforening har gennemført en rundspørge (Magisterbladet nr. 19, 2001) blandt landets tillidsrepræsen-tanter på lærerseminarierne, og her svarer næsten halvdelen af tillidsrepræsentanterne, at undervisningen er blevet skåret det seneste år på grund af økonomien, ligesom en del seminarier har været igennem kraftige sparerunder med fyringer til følge.

De økonomiske besparelser er i overvejende grad båret af lærerne, der har måttet forøge produktiviteten, arbejde mere, undervise flere studerende. Situationen kan efterhånden sammenlignes med, hvordan det er privatøkonomisk at være på SU eller bistand: efter en årrække at have udsat køb af ny vinterfrakke, nye briller eller besøg hos tandlægen kan det nødvendige efterhånden ikke udskydes længere.

Således også for lærerne: i nogle år kan man måske klare at arbejde under stort pres og stress, men der vil efterhånden begynde at vise sig et fagligt efterslæb, samt manglende engagement og overskud.

Måske vil det inden for en overskuelig fremtid vise sig, at mulighederne for stadig produk-tivitetsstigninger gennem decentralisering og rationaliseringer er opbrugte – ligesom man for år tilbage måtte indse, at mulighederne for fortsat produktivitetsstigninger i industrien gennem øgede specialiseringer var opbrugte.

E. Jensen

Nedskæringer på Den Sociale Højskole i Århus

Den Sociale Højskole i Århus skal næste år spare 800.000 kr. på budgettet. Det skyldes blandt andet en øget husleje efter en omlægning af reglerne for leje af offentlige bygninger og en stagnation i elevantallet.

Dette betyder, at to stillinger ikke bliver genopslået.

Og det betyder, at der skæres 100.000 kr. i gæstelærerpuljen, og  at eksamen på 3. semester afskaffes.

Især afskaffelsen af eksamen på 3. semester og arbejdet op til den, mener de studerende er en forringelse af uddannelsen. Derfor søges der efter andre mulige nedskæringer.

Nedskæringer vil altid føre til forringelser, derfor er det vigtigt, at de studerende på Den Sociale Højskole ikke bare accepterer og forsøger at finde den mindst smertefulde løsning. I stedet kunne de lade sig inspirere af handelsskole- og gym-nasieeleverne, der har organiseret strejker og demonstrationer i protest, når de er blevet ramt af nedskæringer. I flere tilfælde er det faktisk lykkedes at begrænse nedskæringerne.

Og ser man efter nogle af de studerende fra resten af Europa, som er med i protesterne i Bruxelles i midten af december, så har det også erfaringer med, at strejker og besættelser af uddannelsessteder giver resultater.

Flere artikler fra nr. 199

Flere numre fra 2001

Se flere artikler om emnet:
Studenterkamp (DK)

Siden er vist 1570 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside