Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 201 – Februar 2002 – side 3

Når Thors hammer svinger

Nej til finansloven!

Ole Andersen

Den 29. januar svingede Venstres finansminister Thor Pedersen sin hammer over det danske land. Den borgerlige regering offentliggjorde sit første finanslovsforslag.

Det asociale indhold af finansloven og dens konsekvenser for arbejdere og studerende er behandlet andetsteds i avisen. I stedet vil vi vende blikket mod selve finansloven; hvad er den, hvad kan den og hvad gør den?

SAA artikel 20106

Populært sagt er finansloven udlagt som hele nationens husholdningsbudget, og det er jo noget man umiddelbart kan forholde sig til; der er for få indtægter og alt for mange udgifter. Nu er det bare ikke budgettet for en borgerlig mønsterfamilie, der er tale om, men derimod et budget for den borgerlige stat.

Statsmagten

Staten er, ifølge Marx’ ven og arbejdskammerat Engels “formationer af bevæbnede mænd”, altså et redskab til undertrykkelse af en samfunds-klasse, og under kapitalismen borgerskabets undertrykkelse af arbejderklassen. Derfor har finansloven, der er den vigtigste lov i det borgerlige demokrati, til opgave at understøtte og opretholde dette klassesamfund.

Finansloven skaffer midler til militæret, politiet, fængsler og domstole, som er organer, hvis fornemste opgave det er at bevare den borgerlige ro og orden. Social- og sundhedsvæsenet får en del af kagen, ikke af menneskelige hensyn, men for at sikre kapitalen fysisk duelig arbejdskraft nu og i fremtiden.

Som det ses, er størstedelen af finansloven givet på forhånd. I årets udgave drejer slagsmålet sig om 8 mia. kr. ud af finanslovens 412 mia. kr. Finansloven er den borgerlige stats budget, ikke et middel til at ændre samfundet grundlæggende. Tag f.eks. bevillingerne til militæret. Her drejer diskussionen sig om en halv eller en hel mia. kr. mere eller mindre, men ikke om vi skal have et militær.

Altid nej

Finanslovens karakter er afgørende for, hvordan revolutionære socialister forholder sig til den.

Hvis ISU var repræsenteret i Folketinget ville partiet stemme ‘nej’ til enhver finanslov, netop på grund af dennes karakter som middel til opretholdelse af den borgerlige stat. Det betyder selvfølgelig ikke, at ISU i en given situation ikke ville indgå delforlig om forbedringer til arbejdere og studerende, men Folketinget vil aldrig blive kamppladsen for revolutionære socialister.

Se også:
SAA 201: Socialistisk Arbejderavis mener: Fogh’s 100 dage er nok! Arbejdere og studerende går til modstand!

Flere artikler fra nr. 201

Flere numre fra 2002

Se flere artikler af forfatter:
Ole Andersen

Siden er vist 1935 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside