Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 202 – Marts 2002 – side 7

Opbyg kampen på arbejdspladserne

Ida H. Jakobsen

Op til tillidsmandsmødet i Silkeborg gik en række fællestillidsrepræsentanter fra større arbejdspladser ud i pressen med slet skjulte trusler om strejke mod regeringens nyliberale politik. Især regeringens forslag til ny deltidslov har fået tillidsrepræsentanterne til at se rødt.

Blokade ved Ri-Bus i Esbjerg, 1995

Tillidsmandsnetværket var vigtigt i organiseringen af solidaritetsarbejdet for de strejkende Ri-Bus-chauffører i 1995.

Udtalelserne blev fulgt op af dannelsen af et landsdækkende tillidsmandsnetværk indenfor industrien – et netværk der omfatter 174 af landets største industrivirksomheder.

Claus Jensen, fællestillidsmand ved Lindøværftet siger: “Netværket blev dannet på foranledning af den situation vi har nu, imod den borgerlige regerings politik. Men vi ønsker også, at netværket kan bruges til de kommende overenskomstforhandlinger for industrien i 2004.”

Der arbejdes nu på at oprette lokale tillidsmandsnetværk på tværs af fag, brancher og sektorer, og et nyt landsdækkende tillidsmandsmøde er også under opsejling senere på året. En reel tillidsmandsorganisering har tætte forbindelser til arbejdspladserne, og kan derfor udtrykke stemningen i arbejderklassen langt mere præcist end fagbureaukratiets organisering.

I den situation vi har nu, med en borgerlig regering, der angriber arbejderklassens rettigheder i flæng, og igangværende overenskomstforhandlinger på det offentlige område, er det afgørende, at private og offentligt ansatte står sammen.

Det er den samme regering, der piller ved aftalesystemet, skærer i velfærden, og tvinger kommuner og amter til at underbetale de offentligt ansatte.

Tillidsmandsorganiseringen skal derfor være tværfaglig og omfatte både private og offentligt ansatte. Repræsentanterne ved tillidsmandsmødet i Silkeborg forpligtede sig til at støtte de offentligt ansatte i en evt. konfliktsituation, og en fælles tillidsmandsring vil være ideel til at opbygge, organisere og styrke solidaritetsstrejker og -aktioner.

Da de borgerlige sidst havde regeringsmagten under Schlüter i 80‘erne opstod der også forskellige tillidsmændsnetværker, og de spillede en vigtig rolle under de omfattende påskestrejker i 1985, der lagde landet øde, fordi Schlüter greb ind i overenskomstforhandlingerne.

Tillidsmandsnetværket var også centralt i organisering af solidaritetsstrejker i forbindelse med RiBus-chaufførernes kamp mod privatisering i 1994-95, og i de århusianske skraldemænds konflikt i 1996. Herefter har netværket desværre stort set ligget nede – indtil nu!

Et omfattende og handlekraftigt tillidsmands-netværk, der er i stand til at forene, koordinere og organisere strejker og protester mod nedskæringer på arbejdsmarkedet; at slå tilbage mod angreb på vores velfærd; at organisere solidaritetsstrejker og –aktioner i forbindelse med en overenskomstkonflikt, vil være et afgørende skridt i at styrke arbejdernes kamp mod den borgerlige regerings kyniske politik.

Se også:
SAA 202: Stort tillidsmandsmøde i Silkeborg: Nu organiserer vi modstanden!
SAA 202: Frit valg: Deltid – eller fyreseddel
SAA 202: Overenskomst 2002: Nej til fedterøvstillæg

Flere artikler fra nr. 202

Flere numre fra 2002

Se flere artikler om emnet:
Faglig kamp 2001-2010

Se flere artikler af forfatter:
Ida H. Jakobsen

Siden er vist 2583 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside