Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 202 – Marts 2002 – side 7

Hvilken vej for den antikapitalistiske bevægelse?

Magthaverne truer bevægelsen

Jakob Nerup

I slutningen af februar trådte justitsminister Lene Espersen i karakter. Midt i en fredelig aftensmad blæste hadet ud gennem TV.

Nu skal demonstranterne bare komme til København under EU-topmødet i december, for så spærrer vi dem inde uanset om de har gjort noget eller ej. Det er essensen af det nye forslag til voldspakken.

Som en mørk sky der trækker sig stadig mere sammen over vores globale bevægelse prøver magthaverne desperat at undertrykke vores protester.

Skræmmekampagne

Over hele verden forsøger magthavere i ly af såkaldt “terror-bekæmpelse” at stramme lovgivningen, så aktivister kan behandles som terrorister.

Årsagen er enkel. De kan ikke længere ignorere os, når først vi er på gaden, fordi vores antal er så overvældende. Men de vil prøve med alle midler at skræmme mange fra at deltage og så splid mellem os.

Skræmmekampagnen bygger de op ved at male et trusselsbillede frem, som skal få flertallet til at blive væk fra protesterne, selv om de sympatiserer med vores budskaber.

I Danmark vil man gennemføre lovgivning som udvider straffe-rammen for “grov gadeuorden” til 1½ år, fordi det ud over en tredobling af strafferammen giver adgang til præventive varetægts-fænslinger for bl.a. civil ulydighed i form af at lænke sig fast til et eller andet.

Samtidig skal de nye terrorlove give øget adgang til overvågning og en mistænkeliggørelse af aktiviteterne. F.eks. mener SiDs advokater, at terrorloven kan bruges mod strejkende arbejdere og deres kampmidler. Selve terror- definitionen forsøger det spanske EU-formandskab at få til at omfatte demonstrationerne og organisationerne bag de globale protester.

Uanset om den antikapitalistiske bevægelse arbejder ikke-voldeligt, så er alene mistanken og det politiske mål nok. Hvis intentionerne i stramningerne føres ud i livet vil en organisation som Attac blive omfattet alene fordi vi demonstrerer eller alene fordi en hjernedød journalist løber videre med et rygte uden behov for at dokumentere det.

Undergraver retssikkerheden

Som det danske politi optræder i medierne med absurde trussels-billeder og voldsomme militari-serede modtræk, så må vi frygte at de ikke blot vil slå hårdt til under topmøderne, men de vil også præventivt forhindre møder og demonstrationer, de vil varetægts-fængsle på mistanker og de vil forhindre globale aktivister i at komme ind i Danmark.

Samtidig vil PET arbejde på højtryk med overvågning og infiltration.

Vi ved, at det ikke kun er tomme trusler. I Göteborg benyttede politiet sig af varetægtsfængslinger, uanset at folk bagefter blev frikendt. Politiet besatte adskillige skoler alene ud fra rygter som ikke blev bevist efterfølgende, og politiet angreb fredelige demon-strationer. Resultatet var at demonstranterne trods en enorm selvbeherskelse mistede styringen og tabte til de fås vrede. Det er den enkle konsekvens af de danske magthaveres nuværende strategi.

Politividner lyver

Efterfølgende har det svenske retssystem groft dømt adskillige demonstranter flere års fængsel på falske vidneudsagn og filmklip fra politiet.

Vi vil ikke lade os true. Hverken politi eller politikere skal forhindre os i at skabe kæmpedemonstrationer mod deres nyliberalistiske politik når de samles til topmøder. Hverken Lene Espersen eller politidirektør Hanne Bech Hansen skal nægte os vores demokratiske rettigheder.

Tværtimod vil vi offensivt imødegå deres skræmmekampagne med politiske argumenter og græsrøddernes eget modtræk på gadeplan: Stop volden-guider.

I stedet for at overlade scenen til hormonstruttende politifolk og voldsfikserede hætteklædte, så tager vi demokratiet i egne hænder og siger at vi selv holder styr på græsrødderne alt inklusive. Attac, NGO’ere, fagbevægelsen og studieorganisationer må sammen skabe et politisk pres, som gør det umuligt for politikerne og politiet at ødelægge protesten.

Se også:
SAA 202: Barcelona: 600.000 i protest mod nyliberalismen

Flere artikler fra nr. 202

Flere numre fra 2002

Se flere artikler om emnet:
København 2002 (EU-topmøde)

Se flere artikler af forfatter:
Jakob Nerup

Siden er vist 2367 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside