Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 203 – Maj 2002 – side 6

Ud med nyliberalismen

- Hvis der er en positiv ting at sige om Peter Brixtofte i Farum, så er det, at han har åbnet et udstillingsvindue på, hvad der sker, når man overlader magten i hænderne på de liberale.

Ordene kommer fra John Langford, formand for BUPL i Fredensborg og aktiv i Velfærdsinitiativet.

- Alle kan nu se, hvad der sker, når de liberale får mulighed for at lave et opgør med en velfærd, der bygger på kollektive, demokratiske værdier. Nu kommer regningen til de arme Farum-borgere med skattestigninger og nedskæringer på budgetterne på 10 procent.

20. marts demoer

Modstanden mod regeringen er en helt central del af kampen mod nylibera-lismen. Når arbejderklassen og studerende står sammen – ligesom ved demonstrationerne 20. marts – står vi meget stærkere i modstanden mod liberalisering og nedskæringer.

Og netop kampen mod liberalismen og forsvaret for – og fornyelsen – af velfærdstaten, er nøgleord i det arbejde, som John og de andre aktive i Velfærdsinitiativet udfører.

Grundlaget for Velfærdsinitiativet er at sætte den danske velfærdsmodel til diskussion blandt BUPL’s medlemmer. Dette for at alle medlemmer i BUPL kan være med til at fastholde og forbedre velfærden.

Ifølge Velfærdsinitiativets grundlag, som kan ses på hjemmesiden: www.velfaerdiniviativet.dk, skal det ske ved, at kampen for social lighed og retfærdighed skal ske gennem samarbejde med andre i fagbevægelsen og andre interessegrupper, der arbejder for den samme dagsorden.

Og netop det med at sikre et tæt samarbejde mellem alle, der vil en anden vej end liberalisterne er vigtig for John Langford.

- For mig er det afgørende at fagbevægelsen går i gang med at forny sig selv – at udvikle sig til et troværdigt, demokratisk medspiller, der uafhængig af partier, er i stand til at favne og samarbejde med langt flere organisationer end hidtil.

- Vores medlemmer er faktisk utroligt aktive – bare ikke i fagforeningen. Men på andre områder, hvor de forsøger at sejle op mod forringelser og yderligere liberalisering, mener John Langford.

- Det er ikke vores opgave at være smagsdommere. Vi skal blot kigge på det værdigrundlag som forskellige organisationer har – og så forsøge at etablere et samarbejde.

At fagforeninger kan påtage sig den rolle oplevede John Langford, da han for et par måneder siden deltog sammen med otte andre fra Velfærdsinitiativet i World Social Forum i Porto Alegre i Brasilien.

Her oplevede John en brasiliansk fagforening, som netop arbejdede meget målrettet på at samle større sociale bevægelser, studerende og andre.

Når Velfærdsinitiativet deltog på det sociale topmøde i Porto Alegre skyldes det ikke mindst en voksende forståelse af, at EU, OECD, WTO og andre internationale organiseringer spiller en væsentlig rolle, når det drejer som om velfærden i Danmark.

- Det var faktisk ret tankevækkende, at sidde til møde med folk fra Argentina, Filippinerne og Pakistan og opleve, at de arbejder ud fra den samme dagorden. Nemlig forringelser og nedskæring på velfærden.

Og selv om John sidder som formand for en lille lokal fagforening i Nordsjælland er han ikke et sekund i tvilv om, at det er nødvendigt med internationale kontakter, og at det er nødvendigt at tænke globalt – også når man sidder og forhandler normeringer i selv de mindste kommuner.

- Selv der drejer det sig om at dæmme op for de liberale og forsvare et kollektivt velfærdssystem under demokratisk kontrol.

Se også:
SAA 203: Demonstrationerne mod VK-regeringen
SAA 203: Millioner af arbejdere i strejke mod nyliberalismen
SAA 203: Kommentar: Et nyt ’68?

Flere artikler fra nr. 203

Flere numre fra 2002

Siden er vist 1757 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside