Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 204 – Juli 2002 – side 7

Venstrefløj med et kampperspektiv

Jørn Andersen

Når vi snakker om enkeltsager, er det ikke så svært at se alternativet til den nyliberale politik.

Alternativet til deltidsloven er i første omgang blot at stoppe den. Dernæst at få sat arbejdstiden ned for alle med fuld løn – altså arbejdstid på arbejderklassens betingelser. Tilsvarende med uddannelse, sundhed og offentlig forsorg: Svaret er i første omgang at stoppe forringelserne, dernæst at få forbedret normeringer, kvalitet og indhold.

I alle tilfælde er forudsætningen for at vi kan få mere indhold og kvalitet, at vi starter med at stoppe de aktuelle forringelser. Og at vi ikke stopper der, men slås videre for at vende udviklingen.

Vi kan ikke på forhånd vide, om vi vinder. Men hvis vi kaster os ud i kampen har vi chancen.

Demonstration i Rom

I Italien er en ny venstrefløj vokset frem af bevægelsen op til G8-topmødet sidste sommer. Her demonstrerer hundredtusinder af italienere i Rom mod Berlusconi-regeringens nedskæringspolitik.

Når vi snakker om at stoppe nyliberalismen og højredrejningen eller om at opbygge et alternativ til Socialdemokratiets forfald, så kan det straks se noget mere broget ud.

Enhed i kamp

Men metoden er i virkeligheden den samme: Det starter med kamp. Men i stedet for kun at fortsætte kampen inden for et enkelt område, må den udbredes til en bred vifte af områder.

Den anti-kapitalistiske bevægelse giver en idé om det. Den startede med at snakke om Tobin-skat og gældslettelse. Mange troede, at politikerne forholdsvis enkelt kunne overbevises om fornuften i disse enkle krav.

Men det viste sig snart, at den globale nyliberalisme ikke kunne stoppes, hvis ikke den hjemlige nyliberalisme blev stoppet. De to sider hænger uløseligt sammen. Og det er i dag naturligt, at Attac indgår sammen med uddannelsessøgende og fagligt aktive i en – endnu uformel – enhed mod Fogh-regeringens nyliberalisme.

Kampen mod nyliberalismen – uanset om den føres af Attac eller af fagforeninger og studieorganisationer – giver et stærkt afsæt til at inddrage endnu flere i kampen.

Angrebene på pension og efterløn er en følge af nyliberalismen – så pensionister og efterlønnere er også en del af kampen. Fyringer – både private og offentlige – har samme årsag, så de arbejdsløse er også med, osv.

Hvis så mange forskellige grupper rammes af de nyliberale angreb, så rejser det spørgsmålet om samfundet burde bygges på et andet fundament.

Den antikapitalistiske bevægelse er ikke kun en enorm inspiration til at bygge et alternativ til nyliberalisme og nedskæringer. Den giver også afsættet til at opbygge en fornyet og stærkere venstrefløj – en marxistisk strømning inden for bevægelsen.

Politisk alternativ

En marxistisk strømning inden for bevægelsen kan give et politisk fokus for kampen.

På den måde kan socialister synliggøre, at vi har et perspektiv, som omfatter hele samfundet, på tværs af alle bevægelser. Men fordi vi samtidig er en aktiv del af bevægelsen, viser vi, at bevægelsen er nøglen til at forandre verden.

Det er et af venstrefløjens største problemer, at den ser opbygningen af bevægelse og opbygning af et politisk alternativ som to adskilte størrelser. Nøglen til at opbygge en fornyet og stærkere venstrefløj er at kigge på, hvordan de to ting hænger sammen.

Hvis man kun kigger på bevægelsen som alternativ, kan man kæmpe mange gode og vigtige kampe, men overlader det politiske alternativ til de borgerlige – og i værste fald, som i Frankrig, fascisterne.

Kigger man kun på et “politisk” alternativ, ender man med parlamentarisme og folketingsævl – og helt uden den styrke, der ligger i en massebevægelse.

En massebevægelse med et politisk perspektiv kan gøre en anden verden mulig.

Flere artikler fra nr. 204

Flere numre fra 2002

Se flere artikler om emnet:
DK: Venstrefløj

Se flere artikler af forfatter:
Jørn Andersen

Siden er vist 3490 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside