Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 204 – Juli 2002 – side 12

Stop de racistiske stramninger

Peter Kjær + Ida H. Jakobsen

Apartheid-ministeren har nu fået nok et redskab mellem hænderne – det sorte forlig regeringen har indgået med Dansk Folkeparti om stramninger på flygtninge- og indvandrerområdet.

SAA artikel 20430

Loven skal træde i kraft allerede fra den 1. juli, og hverdagen for flygtninge og indvandrere – både i Danmark og dem der havde et håb om at få en fremtid i Danmark – vil blive hårdt ramt.

Haarder får veto

Blandt de groveste stramninger er paragraffen om at terrorister ikke kan få opholdstilladelse.

Det der skjuler sig bag denne tilsyneladende fornuftige bestemmelse er, at myndigheden til at afvise flygtninge med denne begrundelse ligger endegyldigt hos integrationsministeren – hvilket skræmmende perspektiv!

Racismeminister Bertel Haarder kan afsige sin dom over en flygtnings fremtid, og samtidig er han ikke engang forpligtet til at give en begrundelse. Den kan holdes hemmelig for såvel flygtningen som vedkommendes advokat.

Danskprøve...

Det er et groft brud på fundamental retssikkerhed. FN har været på banen med skarp kritik, og endda danske jurister og retseksperter har kritiseret lovforslaget.

Stramningerne indebærer også øget krav om danskkundskaber. Bl.a. skal en man bestå en dansk-prøve og aflægge troskabsed overfor dansk lov og danske retsprincipper for at opnå opholds-tilladelse (det kunne være der var visse ministre der skulle have aflagt en troskabsed overfor fundamentale retsprincipper ... ).

At tillægge dårlige danskkundskaber, som vigtigste årsag til mangelfuld integration er at fralægge staten og samfundet et kollektivt ansvar.

Dette fokus på den enkelte flygtnings sprogkundskaber er en videreudvikling af ideologien om, at enhver er sin egen lykkes smed. Uanset hvor gode danskkund-skaber en udenlandsk ingeniør eller læge har, er det umuligt for vedkommende at overvinde racismen på arbejdsmarkedet og få et job.

Med de skærpede krav om øget danskkundskaber fjerner regeringen fokus fra de samfundsbestemte forhold der forringer flygtninges dagligdag – forhold politikerne selv er ansvarlige for.

Og regeringen fremmer racismen og hæmmer integrationen, ved at betegne flygtningegruppen som en problemgruppe, der skal for-danskes for at opnå accept i samfundet.

Regeringens racistiske politik – kørt igennem af Dansk Folkeparti – er modbydelig og får tragiske menneskelige konsekvenser.

Kampen mod racismen og solidaritet med dem den rammer er central i vores kamp mod den borgerlige regerings asociale, ødelæggende politik.

Se også:
SAA 204: Ofre for stramningerne
SAA 204: Sort på hvidt: Dansk Folkeparti er racistisk!
SAA 204: Sultestrejke

Flere artikler fra nr. 204

Flere numre fra 2002

Se flere artikler om emnet:
Indvandrer-/flygtninge-stramninger

Se flere artikler af forfatter:
Peter Kjær
Ida H. Jakobsen

Siden er vist 3924 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside