Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 205 – August 2002 – side 3

Socialistisk Arbejderavis mener

Nej til kapitalens, krigens og racismens Europa

Er du sikker på at du overhovedet er velkommen her? Hvis du er gymnasieelev, er du sikkert i tvivl efter den seneste tids voldsomme debat om, at gymnasierne kun bør være åbne for eliten. Dansk Folkeparti, konservative og Venstre gør sig nu til talsmænd for, at alt for mange går på gymnasiet.

Man kan nærmest få fornemmelsen af, at de borgerlige opfatter viden og indsigt som et problem. Men det egentlige problem er penge.

Regeringen vil så nødig svinge sparekniven over gymnasierne – derfor bruger de andre kneb.

Men nedskæringerne kommer. Allerede her fra skoleåret start kan gymnasieeleverne i Frederiksborg mærker nedskæringerne, fordi amtet, der administrere gymnasierne, fattes penge.

Pålagte besparelser

Fogh-regeringen har nemlig pålagt amter og kommuner at spare 2 procent på udgifterne som følge af skattestoppet.

Og i mange andre amter hvæsser politikerne i øjeblikket sparekniven.

Men det er ikke kun gymnasierne, der er udsat for overgreb. To ud af tre kommuner planlægger at skære dybt på folkeskoler, børnehaver og hjemmehjælpen.

Og regeringens slåskamp med kommunerne om at spare skyldes ikke det danske skattetryk. Det samme billede gentager sig nemlig overalt i den vestlige verden.

Alene inden for de seneste uger har der været store strejker mod offentlige nedskæringer i England, hvor over en million offentligt ansatte strejkede den 22. juli, og den 26. juli lå de italienske jernbaner stille på grund af trusler om udlicitering, og i midten af juni deltog 10 millioner spanske arbejdere i en generalstrejke imod regeringens planer om at skære i en række velfærdsydelser.

Privatiseringer

Målet for magteliten i Europa og USA er at skabe bedre muligheder for nationale og multinationale virksomheder til at tjene penge. Den frie markedsøkonomi skal effektiviseres og have en saltvandsindsprøjtning.

Det skal ske ved at overlade en del af de områder, som i øjeblikket er under offentlig regi, til private gennem privatiseringer og udliciteringer.

I kølvandet på nedskæringer forsøger den amerikanske og de europæiske regeringer nemlig at gennemtvinge privatiseringer.

Det gør de under dække af GATS (General Agreement on Trade in Services), som er en aftale under verdenshandelsorganisationen WTO, om at alle offentlige tjenesteydelser i princippet skal udliciteres.

Herefter skal de store multinationale selskaber så byde ind på børnepasning, drift af plejehjem eller gymnasier.

Profit over mennesker

Sygdom, undervisning og børnepasning skal gøres til genstand for profitjagt, samtidigt med at de demokratiske midler, som ansatte og brugere hidtil har haft til en vis grad, går fløjten.

Kampen for at undergrave de offentlige uddannelser – og andre kommunale og amtslige opgaver, er derfor et vigtigt fællesprojekt for hele EU.

Det er derfor afgørende vigtigt at se EU som en del af den liberaliseringsbølge, som i øjeblikket skyller ind over det meste af verden.

Kynisme

Blair, Chirac, Schröder og Fogh er en del af den internationale magtelite, som kynisk sidder og varetager deres venners økonomiske og politiske interesser.

Derfor er det også afgørende vigtigt, at kampen mod EU bliver løftet fra at være en dansk kamp mod EU, til at være en international kamp mod liberalisme, smadring af velfærdsstaten, mod krig og sult.

Der er himmelvid forskel på at være en borgerlig fisker, som er modstander af EU på grund af bureaukrati – og så være arbejder eller student, som rammes af EU i kraft af, at Unionen er en del af selve det kapitalistiske system.

EU blot en brik

For socialister er EU ikke det vigtigste spørgsmål. EU er blot en lille brik i spillet. Socialisters opgave er derimod at opbygge en anti-kapitalistisk bevægelse, som reelt er i stand til at udfordre kapitalismen. En bevægelse som kan feje profitjagt, sult, krigstrusler og lokale nedskæringer til side.

I Danmark er vi stadig langt efter andre lande som Grækenland, Italien og Spanien, hvor der i dag er store sociale bevægelser, som forsøger at opbygge slagkraftige bevægelser gennem store demonstrationer og kreative aktioner.

Sociale Fora

I Italien sker det blandt andet gennem de såkaldte Sociale Fora, hvor faglige aktivister, miljøaktivister, studerende og andre mødes for at koordinere aktiviteter.

Også i Danmark arbejdes der nu på at få tilsvarende fora op at stå.

Her kan de kommunale nedskæringer, EU-formandsskabet og truslerne om bombning af Irak være områder, som kan samle en større gruppe mennesker, end det hidtil er lykkes for socialister at samle.

Og det er kun ved at tænke globalt – og hente inspiration globalt – at man er i stand til at kæmpe lokalt.

Også kampene for at forhindre nedskæringer på gymnasierne – eller for at forhindre, at det kun er magtelitens børn, der får lov til at komme på gymnasiet.

 

Danmark overtog den 1. juli formandsskabet for EU fra Spanien. Dette vil placere såvel EUs som Fogh-regeringens nyliberale politik endnu højere på dagsordenen.

Både Fogh og EU vil have flere nedskæringer og privatiseringer, mere marked og dermed mere plads til multinationale selskaber på bekostning af mennesker og miljø.

Men der har allerede været flere demonstrationer i forbindelse med EU-ministermøder, og modstand i endnu større omfang forberedes i forbindelse med Ministerrådsmødet i København i midten af december.

Og der er inspiration at hente fra Spanien: demonstrationer i Barcelona og Sevilla samlede henholdsvis en halv mio. og 100.000 mennesker., og 10 mio. arbejdere gik i generalstrejke mod regeringen.

Herhjemme må vi bygge videre på den utilfredshed med Fogh's regering, der siden valget har resulteret i talrige demonstrationer mod bl.a. racisme og nedskæringer – og ikke mindst de første strejker mod en regering siden 1985.

Nu er det vores tur til at give Fogh og Co. et hedt efterår!

Flere artikler i serien Leder

Flere artikler fra nr. 205

Flere numre fra 2002

Siden er vist 2507 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside