Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Socialistisk Arbejderavis 205

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 205 – August 2002

Giv Fogh og Co. modstand!

Nej til kapitalens, krigens og racismens Europa

Danmark overtog den 1. juli formandsskabet for EU fra Spanien. Dette vil placere såvel EUs som Fogh-regeringens nyliberale politik endnu højere på dagsordenen. » Læs mere

12.000 demonstranter mod Verdensbanken i Oslo

”Vår verden er ikke til salgs.” » Læs mere

Spanien viste vejen

EU-formandskab skabte modstand

1. juli overtog Danmark formands-skabet i EU efter Spanien. » Læs mere

Socialistisk Arbejderavis mener

Nej til kapitalens, krigens og racismens Europa

Er du sikker på at du overhovedet er velkommen her? Hvis du er gymnasieelev, er du sikkert i tvivl efter den seneste tids voldsomme debat om, at gymnasierne kun bør være åbne for eliten. Dansk Folkeparti, konservative og Venstre gør sig nu til talsmænd for, at alt for mange går på gymnasiet. » Læs mere

European Social Forum i Firenze den 7.-10. november

“Vi vil have en verden der ikke er styret af nyliberalismen”

Titusinder af fagforeningsaktivister og anti-kapitalister vil mødes til European Social Forum (ESF) i Firenze, Italien, fra den 7.-10. november i år. ESF giver mulighed for at opbygge alternativer til privatisering, racisme og krig, i hele Europa. » Læs mere

Italiensk socialist om de Sociale Fora

Udfordringer og muligheder for socialister og anti-kapitalister

“Genova var stort. Der var mange ideer og mange folk, der ville gøre noget for en bedre verden. Men desværre er det potentiale ikke blevet udnyttet.” » Læs mere

Miljø

Klodens fremtid er på spil

Som socialister har vi en drøm om at skabe en verden, hvor alle mennesker har muligheden for at leve et ordentligt liv. » Læs mere

EU er miljøets fjende

EU’s miljøministre prøver at skabe et image som den globale miljøbeskytter, der skal sikre en bæredygtig fremtid på topmødet i Johannesburg i slutningen af august. » Læs mere

Kommentar

Skattepolitik er klassepolitik

Betaler socialister deres skat med glæde? Jeg tror, vi har det ligesom de fleste andre danskere, der med rette synes de tjener for lidt og betaler for meget i skat. » Læs mere

Fogh-regeringen smadrer velfærden

Massakre i kommunerne

2 ud af 3 kommuner lægger op til massive besparelser til næste år. » Læs mere

BUPL-formand på Fyn

– Nødvendigt med politisk kamp om velfærd

“Bedre velfærd og kvalitet inden for det offentlige er et politisk valg.” » Læs mere

Styrk venstrefløjen i studenter- og elev-bevægelsen

Det siger sig selv, at det er nødvendigt at styrke venstrefløjen for at yde både borgerlige og socialdemokratiske regeringer modstand. » Læs mere

Drop den nationalistiske EU-modstand

Danmarks EU formandskab sætter påny fokus på socialisters holdning til EU. Venstrefløjen er enige om at EU skal bekæmpes – men langt fra enige om hvordan! » Læs mere

EUs østudvidelse

Styrk den internationale solidaritet

Udvidelsen af EU bliver solgt til befolkningerne i Europa som et solidarisk projekt, der handler om at få alle de ‘stakkels’ østeuropæere med i det store fællesskab. Men EU er ikke et solidarisk projekt bygget på ideer om fællesskab, og udvidelsen vil ikke give østeuropæerne bedre forhold, men mere konkurrence og mere marked. » Læs mere

Opbyg en aktiv enhedsfront

Hvordan arbejder socialister i massebevægelser?

Den nuværende situation er meget gunstig for modstandere af kapitalismen. I nyere tid har kapitalismen aldrig været så moralsk belastet. » Læs mere

Socialdemokratisk debatbog

Intet reelt forsvar for fællesskabet

I kølvandet på valget i november, hvor Socialdemokratiet tabte såvel regeringsmagten som positionen som rigets største parti til Venstre, har det været særdeles småt med nye socialdemokratiske bud på hvordan fremtiden skal se ud. » Læs mere

Novo Nordisk

Vi vil ha’ penge – ikke raske mennesker

Medicinalindustriens indtjening bliver gang på gang sat over menneskers helbred. » Læs mere

Indenfor systemet

USA vil tage fingeraftryk af arabere, Fogh angriber dagpengene. Politiet vil styre nyhederne, Moralens vogter, Ærlighed fra JP » Læs mere

Sociale fora i Danmark

Vi har tidligere i denne avis argumenteret for, at der lokalt skal opbygges brede, politiske fora, der kan udgøre en politisk og aktivistisk modpol til den borgerlige regerings politik, og til den nyliberale dagsorden, der især vil træde frem under Danmarks EU-formandskabsperiode. » Læs mere

Den amerikanske finansskandale: Et system der bygger på fup og svindel

Erhvervsskandalerne i USA vil ingen ende tage. Det ene store firma efter det andet bliver taget i at havet svindlet med regnskaberme. Enron-skandalen har vist sig ikke at være en enlig svale, men en blandt mange andre. » Læs mere

Efterlyses: Nyt ungdomsoprør

Regeringen lægger op til yderligere besparelser på uddannelsesområdet. Der arbejdes bevidst på at øge forskellene mellem elitens børn og børn fra arbejderklassen. Der skal spares på alle uddannelser lige fra folkeskole til universitet. » Læs mere

Kommentar

Hvem er uddannelse for?

Uddannelsespolitik er på den borgerlige regerings dagsorden. Der er varslet reformer af folkeskoler, gymnasier, HF, universiteter og gennemført forringelser over hele linjen. Nøgleordet i det hele har været faglighed. » Læs mere

De sidste par års aktiviteter på gymnasierne

1999 Demonstrationer mod lærernes overenskomst » Læs mere

« Nr. 204   –   Nr. 206 »

Andre numre

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside