Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 205 – August 2002 – side 7

Styrk venstrefløjen i studenter- og elev-bevægelsen

Camilla R. Gregersen

Det siger sig selv, at det er nødvendigt at styrke venstrefløjen for at yde både borgerlige og socialdemokratiske regeringer modstand. Som aktiv i en af studenterorganisationerne mener jeg, at elev- og studenterorganisationerne kan og bør være en del af mobiliseringen mod den nedbrydning af velfærds-samfundet, som vi står overfor med den nuværende regering.

Venstrefløjen skal prioritere kampene inden for uddannelsessystemet, fordi alle i Danmark tager en eller flere uddannelser. Et socialt indrettet uddannelsessystem kan virke lighedsfremmende, hvis flere får en uddannelse. I øjeblikket bevæger vi os hen i retning af et uddannelsessystem, der er indrettet efter eliten (læs de bogligt stærke). Der ligger altså en stor opgave for venstrefløjen i at trække i en lighedsskabende retning, så færre bliver frasorteret.

Men venstrefløjen skal også prioritere at arbejde med uddannelsespolitik, fordi det er essentielt, at alle opdrages til demokrati. I dag vænnes de fleste til passivitet gennem deres skolegang, og intet er mere farligt for venstrefløjen. Passivitet gør folk til lette ofre for populistiske politiske partier, og det hindrer kritisk tankegang.

Lad os dog benytte os af, at alle skal passere gennem mindst én uddannelse. Lad os kæmpe for at indrette et uddannelsessystem, der fremmer lighed i samfundet og vænner folk til demokrati. Sådan styrker vi venstrefløjen på længere sigt.

Det er selvfølgelig elev- og studenterorganisationernes opgave at kæmpe for disse ting. Historisk set har venstrefløjen siddet tungt på elev- og studenter-organisationerne – det gør vi ikke længere! Der er brug for, at nogle af “de gamle” tager fat i de nye folk i organisationerne og fortæller dem, hvad man har kæmpet for tidligere, og hvordan man vandt politiske sejre (ikke mindst). Men der er først og fremmest brug for, at unge på venstrefløjen organiserer sig og går ind i organisationerne. Dette skal ske kooordineret, så man ikke ender alene som venstreorienteret i en organisation, for så bliver man bare kørt ud på et sidespor.

Allerede nu er der ved at blive opbygget et netværk blandt de socialister, der er aktive i en elev- og studenterorganisation. Men der er også brug for, at de mange venstreorienterede, der er ved at tage en uddannelse, bliver organiseret. Det betyder ikke, at alle venstreorienterede skal smide alle andre projekter og kaste sig over uddannelsespolitik, men det er vigtigt, der er flere, der kan virke som bagland for de aktive. Ellers bliver det en gang ensomme Tordenskjolds soldater, der ikke kan have fingeren på pulsen. Kodeordet for venstrefløjen hedder derfor: Organisering, organisering, organisering.

Dog er det uhyre vigtigt, hvordan vi agerer som venstrefløj, når vi kæmper i elev- og studenter-organisationerne for at få lagt en socialistisk linie. Det venstreorienterede indebærer for mig at se, at man også giver rum til andre holdninger. Hvis vi tromler vores politiske modstandere ved f.eks. at kuppe en organisation, spiller vi Den Stærke Leders spil. Vi risikerer altså at blive til anti-demokrater, hvis vi ikke giver plads til andre politiske positioner end vores egen. Det er en stor udfordring, der venter for venstrefløjen; at styrke sig selv uden at miste sin sjæl og fornemme politiske principper.

Her til slut vil jeg lige opsummere mine pointer: Det er venstrefløjens opgave at kæmpe for et mere socialt og demokratisk uddannelsessystem, fordi det er en forudsætning for at kunne skabe en stærk venstrefløj. Men det er vigtigt, at vi kæmper demokratisk, så vi vedbliver at være venstreorienterede og ikke forfalder til ensrettende fascisme.

Camilla R. Gregersen er uddannelsespolitisk ordfører for Danske Studerendes Fællesråd

Flere artikler fra nr. 205

Flere numre fra 2002

Se flere artikler om emnet:
Studenterkamp (DK)

Se flere artikler af forfatter:
Camilla R. Gregersen

Siden er vist 1632 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside