Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 205 – August 2002 – side 12

Kommentar

Hvem er uddannelse for?

Kasper Bjering Jensen

Uddannelsespolitik er på den borgerlige regerings dagsorden. Der er varslet reformer af folkeskoler, gymnasier, HF, universiteter og gennemført forringelser over hele linjen. Nøgleordet i det hele har været faglighed.

Gymnasiedemonstration i 1999

Billedet er fra en uddannelsesdemonstration i 1999, hvor gymnasieelever støttede deres lærere mod forringelser af overenskomsten.

Bag det ellers ufarlige ord har indtil nu bl.a. gemt sig forslag om særlige elitegymnasier, eliteklasser i gymnasierne og i den milde ende niveaudeling inden for enkelte fag. Alt sammen forslag som vil øge uligheden i uddannelsesmulighederne mellem arbejdsklassens og samfundstoppens børn.

Det er uigenkaldeligt bevist at tidlig specialisering, større karakterræs og øget fokus på eliten medfører at kun de overlever, som er sikret hjælp og økonomisk støtte hjemme-fra. Det borgerlige uddannelsessystem ønsker flest mulige trin i systemet, hvor “problem”-elever kan sorteres fra.

Et skrækeksempel er Venstre-amtet Frederiksborg, som har ønsket at kaste penge i et særligt naturvidenskabeligt elitegymnasium. Samtidigt har amtet netop meddelt, at klassekvotienten på de almindelige gymnasier skal hæves til 30 og på sygeplejerskeskolerne til 32 for at spare 6 millioner.

Ved at sortere eleverne tidligst muligt sikrer systemet via adgangsbegrænsningen, at det primært er børn fra overdanmark som kommer videre på bl.a. universiteterne. Dermed sikres det at fremtidens forskere og embedsmænd har deres rødder i profittens og elitevældets logik.

Det er bl.a. gennem det borgerlige uddannelsessystem, at kapitalismen reproducerer klasseskellene i samfundet. Hele systemet er ganske enkelt indrettet til at sikre, at eliten forbliver elite, mens arbejderklassen forbliver nederst i hierarkiet.

Men der er et alternativ! Elev- og studenterbevægelsen må sammen med fagbevægelsen mobilisere ungdommen og arbejderklassen på et bredt velfærdsprogram omkring krav om demokrati og lighed.

På længere sigt må socialister radikalisere denne bevægelse, så perspektivet bliver en fuldstændig afskaffelse af det system, som har ulighed og elitens magt som sin indre logik. Uddannelse skal varetage vores interesser – ikke overklassens.

Kasper Bjering Jensen er tidl. formand for DGS og er nu udddannelsessekretær i SFU samt med i koordinationsgruppen i Socialistisk Uddannelses Netværk.

Se også:
SAA 205: Efterlyses: Nyt ungdomsoprør
SAA 205: De sidste par års aktiviteter på gymnasierne

Flere artikler fra nr. 205

Flere numre fra 2002

Se flere artikler om emnet:
Uddannelse

Se flere artikler af forfatter:
Kasper Bjering Jensen

Siden er vist 2199 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside