Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 205 – August 2002 – side 6

Fogh-regeringen smadrer velfærden

Massakre i kommunerne

Poul Erik Kristensen

2 ud af 3 kommuner lægger op til massive besparelser til næste år.

Der er lagt op til en sand massakre for ansatte og brugere, når amter og kommuner i løbet af efteråret skal vedtage budgetterne for 2003. Amternes og kommunernes økonomi ligger nemlig i ruiner.

Omkring to tredjedel af landets kommuner er i fuld gang med at finde besparelser på næste års budget – en del forsøger faktisk at finde besparelser i indeværende år.

Det viser en undersøgelse som pædagogernes fagforening BUPL har fortaget i startet af juni.

Undersøgelsen viser, at kommunerne alene på institutionsområdet planlægger besparelser på 2-3%. Men lokalt kan der blive tale om langt større besparelser.

I Odense pønser man på at spare 4 millioner kroner på børne- og ungeområdet allerede i år. Kommunen planlægger at skære yderligere 252 mio. kr. af næste års budget, hvoraf de 102 mio. findes på børne-og ungeområdet. Heraf igen skal 45 mio. kr. hentes på folkeskolen.

12-14 procent

I Ålborg skal man spare 5,5 mio. kr. på skolefritidsordningerne. Og Nykøbing Falster Kommune vil spare otte procent. Også i amterne er der massive nedskæringer på vej. Værst ser det ud i Storstrøms Amt, Vestsjælland Amt og Frederiksborg Amt. I Storstrøms Amt skal der spares i alt 122 millioner på det sociale område over tre år – svarende til mellem 12 og 14 procent. I Frederiksborg Amt skal der alene i år findes besparelser på ca. seks procent, og i Vestsjælland fire procent.

Baggrunden for de voldsomme nedskæringer er Fogh-regeringens indførelse af skattestoppet.

Samtidigt har regeringen pålagt amter og kommuner, at de ikke må overskride budgettet. Regeringen kræver også, at kommunerne – ligesom staten – skal skære budgetterne med to pct. Men heldigvis møder kommunerne modstand.

Således har 14 daginstitutioner på Frederiksberg afvist et krav om selv at finde besparelser på næste års budget. Institutionerne mener ikke, at de kan finde pengene, uden at det går alvorligt ud over servicen. Frederiksbergs 120 institutioner skal samlet spare 5,8 millioner  kroner.

Dumper i velfærd

Også BUPLs forbundsledelse tager skarp afstand fra de nedskæringer, som i øjeblikket planlægges i kommunerne.

– Budgetterne er allerede helt i bund, og man kan ikke spare i den størrelsesorden uden at fyre medarbejdere, hvilket får konsekvenser for det pædagogiske indhold og tiden til det enkelte barn, siger BUPL’s formand Bente Sorgenfrey.

Nedskæringer på det sociale områder kommer umiddelbart efter, at en stor undersøgelse viser, at Danmark dumper i velfærd.

Det danske samfund ligner i stigende grad USA og Storbritannien, når det drejer sig om velfærd. Det fastslår den svenske velfærds-forsker, professor Walter Korpi i en analyse:

– Sammenlignet med de nordiske lande og en række OECD-lande sakker Danmark bagud. Når det gælder de sociale ydelser, er Danmark et af de lande, der har haft de største nedskæringer efter 1980. Konsekvensen er større indkomstforskelle og social opsplitning.

Fogh-regeringens felttog mod de offentlige budgetter er desværre ikke et specielt dansk fænomen.

Målet er at lægge en del af den service, som i dag findes i amter og kommuner, ud til private firmaer, som så kan komme til at spinde guld på at behandle sygdomme, undervise eller passe børn.

I verdenshandelsorganisationen WTO, er man i øjeblikket ved at lægge sidste hånd på den såkaldte GATS-aftale (General Agreement on Trade in Services), der betyder, at al offentlig service i princippet skal udliciteres og privatiseres.

De tjenesteydelser, som efter planen skal udliciteres er: forretningsområdet inkl. liberale erhverv og computerrelaterede ydelser, kommunikationsområdet, bygge- og anlæg, distribution, uddannelse, miljø, finansiel virksomhed, sundheds- og socialområdet, turisme,  fritids-, kultur- og sportsaktiviteter og  transport.

Målet med GATS er at sikre den frie markedsøkonomi. Men midlet til at sikre denne frihed for kapitalens hærgen er yderst hemmelighedsfuld.

Den 1. juni i år skulle den danske regering give bud på, hvilke danske tjenesteydelser, de ville ligge ud i fri konkurrence.

Det var også den dag, Danmark skulle komme med en liste over, hvilke tjeneste-ydelser i udlandet, danske virksomheder ønsker at byde ind på.

Men alt er hemmeligt.

Den slags køre i hermetisk lukkede kredsløb, hvor intet slipper ud til offentligheden.

Det dur jo ikke, at brugere og ansatte får indblik i, hvad der skal ske med områder, som hidtil har været under offentlig kontrol.

Strejkende offentligt ansatte demonstrerer (Storbritannien)

I Storbritannien har omkring én million offentligt ansatte strejket for ordentlige lønninger. Det er den største strejke i Storbritannien i mange år, og endnu et nederlag for premierminister Tony Blair.

På trods af propaganda fra arbejdsgiverne, deltog over 90% af dem, der blev bedt om at strejke. Og det var der reelt også mange andre, der gjorde, selvom de egentlig ikke var kaldt ud i strejke, idet de nægtede at overskride de mange blokader, der var skudt op overalt i landet.

På samme måde som Anders Fogh har ladet sig inspirere af Tony Blair mht. at gennemføre nyliberal politik skjult bag et gennemmanipuleret medieimage, bør vi lade os inspirere af den måde, som de britiske arbejdere kæmper imod denne politik, og de løgne og den arrogance, der følger med den

Se også:
SAA 205: BUPL-formand på Fyn: – Nødvendigt med politisk kamp om velfærd
SAA 205: Kommentar: Skattepolitik er klassepolitik

Flere artikler fra nr. 205

Flere numre fra 2002

Se flere artikler af forfatter:
Poul Erik Kristensen

Siden er vist 2379 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside