Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 205 – August 2002 – side 10

Socialdemokratisk debatbog

Intet reelt forsvar for fællesskabet

Ole Andersen

I kølvandet på valget i november, hvor Socialdemokratiet tabte såvel regeringsmagten som positionen som rigets største parti til Venstre, har det været særdeles småt med nye socialdemokratiske bud på, hvordan fremtiden skal se ud.

Nu har fem debattører med tilknytning til Socialdemokratiet og SF begået en bog med titlen “Forsvar for fællesskabet”, hvori de kommer med bud på, hvad der skal være det såkaldte centrum-venstres politiske vision for Danmark i en stadig mere globaliseret verden.

De fem, bl.a. LO næstformand Tine Brøndum, og tidligere DSU-formand Morten Bødskov, ønsker at gøre op med liberalismen i skikkelse af Fogh Rasmussen og globa-liseringens negative indvirkninger på det danske velfærdssamfund.

Danmark var tidligere et “sammen-hængende samfund”, men trækkes nu fra hinanden med dybere økonomisk ulighed og større sociale og kulturelle skel til følge. Hvad er så alternativet til liberalismens hærgen?

En myte

De fems løsning er at følge den sagn-omspundende tredje vej. Men som andre eventyrere, der søger tusindårsriget ad den tredje vej, farer de vild. Forfatterne bevæger sig i venstre side af den tredje vej. De lægger overvejende vægten på fællesskabet, et forpligtende fællesskab, hvor pligter og – nå ja rettigheder – går hånd i hånd. Der bruges mange linier på idealet, det sammenhængende Danmark, hvor de økonomiske og sociale forskelle var minimale, hvor høj og lav i samfundet kendte hinanden, boede i de samme kvarterer osv.

Sådan var Danmark indtil?? Ja indtil hvornår? Det er en myte som forfatterne tager udgangspunkt i. Danmark var og ER et klassesamfund med dertil hørende økonomisk ulighed.

Skellene i samfundet har været større eller mindre i forskellige perioder alt afhængig af styrkeforholdet i klassekampen. I 1950’erne og 60’erne kom store sociale reformer bl.a. folkepensionen og arbejderne fik bil og parcelhus.

At Danmark skulle have været et samfund uden sociale skel er en myte, og samtidig er det illusorisk at tale om et fællesskab i et samfund med klasser, der har indbyrdes modstridende interesser.

Samme forhold gør sig gældende omkring skabelsen af fælles værdier. Arbejderklassen har et sæt værdier og borgerskabet et andet netop pga. deres sociale placering i samfundet.

Meget karakteristisk skriver de fem ikke et eneste ord om klassekamp eller klassesamfundet, men om et 3/4 samfund af middelklasse forbrugere.

Gammel vin ...

Forfatterne kommer med en på mange måder berettiget kritik af den offentlige sektor for at være for dårlig og gøre borgerne til klienter. Borgerne skal ikke være klienter eller ofre, men aktive deltagne borgere. Midlet er en “anden demokratisk bølge”, hvor “den myndige borger,.. hele tiden udfordres til stillingstagen og involveres i samfundsanliggender”. Udlicitering beskrives som et brugbart redskab til at optimere det offentlige.

De fem kommer vidt omkring men alligevel ingen steder. En kritik af liberalismen fra socialdemokratisk/SF side skal hilses velkommen. “Forsvar for fællesskabet” opstiller dog intet alternativ til liberalismen, forfatterne følger den tredje vej.

De ser stadig markedsøkonomien som eneste samfunds-model. Den rå nyliberalisme skal blot pyntes med fraser om fællesskab, demokratisk indflydelse og frie valg, alt sammen for at dække over en øget udbytning for at opfylde kapitalens  jagt på profit.

Billedtekst:
Poul Nyrup har personificieret den danske udgave af den socialdemokratiske Tredje Vej, der ingen steder fører hen.

Flere artikler fra nr. 205

Flere numre fra 2002

Se flere artikler om emnet:
Socialdemokratiet (DK)

Se flere artikler af forfatter:
Ole Andersen

Siden er vist 1706 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside