Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 206 – September 2002 – side 2

Finanslov 2003

Defensiv Fogh lader kommunerne svinge kniven

Poul Erik Kristensen

Fogh er kommet i defensiven.

Forårets store teatertorden om et grundlæggende opgør med den socialdemokratiske velfærdsmodel er forstummet. Der ligger nemlig ingen store reformer i VK-regeringens forslag til ny finanslov.

Tværtimod er regeringen gået efter små – men voldsomme – forringelser for nogle af de svageste grupper i Danmark.

Den voksende utilfredshed blandt arbejdere og studerende har fået regeringen til at holde igen med planer om privatisering og nedsættelse af dagpengeperioden for arbejdsløse. Samtidig har regeringen trukket deres forslag fra foråret om at skære på arbejdsmiljøet tilbage.

Men alligevel har Fogh og co. blandet en udrikkelig cocktail.

Således vil man endnu engang skære i udviklingsbistanden, så der i 2003 skæres yderligere 1,2 mia. kr. Samtidig har regeringen omlagt bistanden, således at de penge, der fremover skal bruges til at hjælpe flygtninge i nærområderne også skal tages fra den pulje.

Den anden store hurdle i finanslovsforslaget er indførelsen af øget brugerbetaling på efter- og ekstrauddannelse. Mellem 300 og 900 kr. kommer det til at koste for hvert fag, man vil tage på VUC. Det rammer især ufaglærte, som senere ønsker at gå i gang med en uddannelse. Regeringen forventer at spare 40 mill. kr. på brugerbetalingen.

På de øvrige uddannelser ligger det lidt uklart, hvad der reelt kommer til at ske. Dels ligger der nogle nedskæringer, som allerede blev vedtaget i foråret, dels ligger  der planer om at omfordele 600 mill. kr. i 2003. Hvordan det konkret skal udmønte sig er endnu ikke offentliggjort.

Hvor meget Fogh-regeringen er i defensiven ses også af, at man næste år bliver nødt til at fratage erhvervslivet en række støtteordninger. Det gælder bl.a. tilskuddet til at omlægge et konventionelt landbrug til økologisk. Samtidig skal arbejdsgiverne betale mere til de ansatte's pensioner – ATP.

Det er naturligvis positivt, at arbejdsgiverne skal betale mere. Men ideen kunne være, at regeringen senere ønsker et opgør med de sociale pensioner. Det er derfor vigtig at værne om førtids- og folkepensionerne.

At Fogh-regeringen føler sig presset af den voksende utilfredshed er vigtig at huske. Det gør det nemlig nemmere at tvinge forbedringer igennem via strejker og demonstrationer.

Se også:
SAA 206: Kommunale budgetter: Nedskæringer møder modstand
SAA 206: Socialistisk Arbejderavis mener: Nedskæringerne skal slås tilbage

Flere artikler fra nr. 206

Flere numre fra 2002

Se flere artikler af forfatter:
Poul Erik Kristensen

Siden er vist 1497 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside