Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 206 – September 2002 – side 3

Socialistisk Arbejderavis mener

Nedskæringerne skal slås tilbage

Det bliver hårde tider for syge, ufaglærte, børn, flygtninge og indvandrere. Det viser budgetterne fra kommuner og amter, samt VK-regeringens forslag til finanslov for 2003.

Men det er kommunerne og amterne, der har den største sparekniv fremme. Fogh-regeringen er så presset af voksende utilfredshed blandt arbejdere og studerende, at han lader kommunal- og amtsrådsmedlemmer tage det store bøvl med at presse de økonomiske stramninger igennem.

Og der er voksende utilfredshed med nedskæringerne. D. 14. august strejkede pædagogerne i Horsens mod massive nedskæringer. Og i Odense planlægges store demonstrationer når byrådet i midten af september skal behandle budgettet for næste år.

I Helsingør indsamlede man på mindre end to uger mere end 48.000 underskrifter mod nedskæringer på sygehuset.

Strejker

Og skal det lykkes at stoppe nedskæringerne skal det ske gennem arbejdsnedlæggelser, kombineret med demonstrationer og sympatiaktioner fra andre faggrupper og brugere. Det kan få arbejdsgiverne – politikerne – til at mærke at vi ikke finder os i angrebene.

Som Charlotte Walkusch, talsperson for pædagogerne og medhjælperne i Horsens, udtaler: “Nu gælder det bare om at ændre tingene, for opbakningen er der. Spørgsmålet er bare, om politikerne tør at overhøre de massive folkelige protester.”

Kampen mod nedskæringer er en fælles kamp for hele arbejderklassen, studerende og andre grupper der rammes af den nyliberale politik. Tillidsrepræsentanter fra både private og offentlige arbejdspladser mødes til landsdækkende tillidsrepræsentantkonference i Århus d. 7. september. Dette vil kunne blive afsættet for en bredere organisering af modstanden, både mod regeringens angreb på fagbevægelsen, men også angrebene på velfærden.

Fagbevægelsen

Det er her vigtigt at rejse diskussionen om, hvordan fagbevægelsen forholder sig bredere til den nyliberale politik vi mødes med, og styrker den antikapitalistiske bevægelse. F.eks. argumentere for, at fagbevægelsen skal mobilisere til demonstrationerne under EU-formandsskabet, mobilisere til European Social Forum i Firenze i november, og forholde sig til andre vigtige spørgsmål.

Vi har allerede set voksende protester gennem foråret og sommeren, og nu, mod de kommunale nedskæringer.

Rejs spørgsmålet om nedskæringer og forringelser på dit uddannelsessted, arbejdsplads eller i den lokale fagforening, ligesom pædagogerne i Horsens og Odense.

Deltag i opbygningen af lokale netværk – eller sociale fora -, der bredt samler aktivister blandt studerende, arbejdere, politiske partier, indvandrerorganisationer, NGO’ere etc. Her kan I gribe fat i de lokale budgetter, og hvad de indeholder og hvordan aktiviteter kan organiseres og kædes sammen.

Kontakt dit lokale tillidsmandsnetværk. De steder, hvor sådanne ikke eksisterer, kan emnet rejses i andre sammenhænge, f.eks. gennem de netværk der opstod i forbindelse med nej-kampagnen op til OK2002.

Argumentér for studentermøder, faglige møder, arbejdsnedlæggelser, skolebesættelser, happenings og demonstrationer; møder, debatter, læserbreve etc. Der er allerede planlagt demonstration i Odense, og der kommer tillidsnetværksmøder i Odense og Århus.

Det, der kan komme ud af disse aktiviteter er et styrket fundament for at slå den nyliberale politik tilbage – både fra lokale politikere, regeringen og EU.

Se også:
SAA 206: Finanslov 2003: Defensiv Fogh lader kommunerne svinge kniven
SAA 206: Kommunale budgetter: Nedskæringer møder modstand
SAA 206: Kommentar: Studerende og arbejdere – fælles kamp
SAA 206: Interview med Kasper Bjering, studerende og medlem af SFU: “Vores opgave er at samle kampen”
SAA 206: Horsens: 700 pædagoger i strejke

Flere artikler i serien Leder

Flere artikler fra nr. 206

Flere numre fra 2002

Siden er vist 2655 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside