Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 206 – September 2002 – side 5

Interview med Kasper Bjering, studerende og medlem af SFU

“Vores opgave er at samle kampen”

Hvordan vurderer du mulighederne for at mobilisere til aktivitet på uddannelsesfronten?

Jeg synes det er tydeligt at der er bevægelse i ungdommen. Hvis vi springer tilbage til ‘Ole Vig konflikten’ i 98, var det første gang i over ti år at vi fik uddannelsessøgende på gaderne i protest mod nedskæringerne. Omkring 2-3.000 demonstrerede spredt over hele landet i protest mod undervisningsministerens foreslåede forringelser – og de vandt: alle forringelserne blev taget af bordet, og Ole Vig blev ved det efterfølgende valg få uger efter ikke genvalgt. Bl.a. På grund af aktionerne.

Selv om demonstrationerne i dag ville blive anset som små, gav de dengang enorm selvtillid – også ind i uddannelsesorganisationerne, der året efter samlede 20-30.000 elever og studerende i demonstrationer under “Nu er det nok”-kampagnen og senere samme år omkring 20.000 gymnasieelever og HF-studerende mod forringelser.

“Nu er det nok” var meget bygget op omkring meget specifikke krav vi prøvede at kæmpe igennem, – Ingen nedskæringer i SU,  studerende ind under arbejdsmiljøloven osv. Hvis vi kigger på det der i dag hedder “Råstofinitiativet” (en samling af uddannelsesorganisationer, red) er det tydeligt at der er sket en udvikling. I dag går de studerende på gaderne for mere generelle krav til uddannelserne, som “for demokrati – mod markedsstyring”, “lighed frem for elite” og “uddannelse for livet – ikke kun for erhvervslivet”. Og under disse paroler har vi allerede i år set omkring 50.000 studerende i alt på gaden!

Og vigtigere endnu så vi hvordan elever og studerende den 20. marts demonstrerede sammen  med fagbevægelsen, kunstnere og andre grupper der blev ramt af regeringens nedskæringer.

Hvad skal vi som socialister gøre for at styrke denne kamp?

Vi vil til efteråret se hvordan to bevægelser møder Danmark på samme tid. Vi skal som uddannelsessøgende slås mod forringelser, samtidig med at de europæiske ledere mødes i København til EU-topmødet i december.

Den helt store opgave for socialister bliver at knytte disse spørgsmål sammen og samle kampen. Vi skal på lokalplan lave løse fora, hvor folk, bevægelser og partier kan mødes for at diskutere og planlægge aktivitet.

Disse skal så mobilisere folk til, i første omgang, demonstrationerne den 5. oktober i forbindelse med Folketingets åbning. Her er alletiders chance for at vise at nedskæringerne ikke handler om onde eller dumme lokalpolitikere men at nedskæringerne rammer over hele landet og alle forskellige grupper.

Derefter skal vi løfte bevidstheden til at det ikke kun er i Danmark at velfærden er under pres, men derimod en del af en international nyliberal tendens repræsenteret ved EU’s topmøde. Vi har altså en situation hvor højrefløjen har et stort flertal rent parlamentarisk, og hvor vi oplever  angreb på velfærden over hele landet, nedskæringer i kommuner, der rammer skoler, daginstitutioner osv., men samtidig med en voksende bevægelse mod nyliberalismen både herhjemme og internationalt.

Det er den bevægelse vi skal styrke, ved at samle alle de forskellige grupper der bliver ramt, for at slå nedskæringerne og angrebene tilbage. Det er denne bevægelse der kan blive alternativet til det yderste højre der jo også vokser frem i hele Europa.

Hvordan vil du så konkret gøre det på dit universitet?

Startpunktet biver at mobilisere til den samlede uddannelsesdemonstration d. 3. oktober og igen til d. 5. oktober, hvor de uddannelsessøgende går sammen med fagbevægelsen. Det er vigtigt at vi kan vinde opbakning blandt de studerende til at gå sammen med fagbevægelsen.

Vi må som studerende forstå at vi ikke er en ret stærk gruppe i samfundet hvis vi kun kæmper vores egen sag. Fagbevægelsen er tilgengæld meget stærkere hvis vi skal have bedre velfærd, til gengæld kan de studerende rykke meget hurtigere end andre grupper og inspirere fagbevægelsen til at slås. Det bliver et vigtigt spørgsmål da der inden for Danske Studerendes Fællesråd faktisk er en vis modstand mod at gå sammen med fagbevægelsen og kæmpe sammen.

Derudover skal vi jo sætte fokus på universitets-reformen, GATS (en WTO aftale der har store konsekvenser for uddannelsesområdet. Læs mere om GATS på side 4, red) og så skal vi jo mobilisere til topmødedemonstrationerne, så der bliver nok at tage fat på.

Kasper Bjering læser ved Roskilde Universitetscenter, er medlem af Socialistisk Folkepartis Ungdom, og med i Socialistisk Uddannelsesnetværk i København

Se også:
SAA 206: Fogh-regeringens ideologiske felttog: Nyliberal uddannelsespolitik
SAA 206: Kommentar: Studerende og arbejdere – fælles kamp
SAA 206: Socialistisk Arbejderavis mener: Nedskæringerne skal slås tilbage

Flere artikler fra nr. 206

Flere numre fra 2002

Siden er vist 1631 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside