Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 206 – September 2002 – side 5

Kommentar

Studerende og arbejdere – fælles kamp

Margit Johansen

Selvom hele uddannelsesområdet råber på flere penge, så har Fogh-regeringen ikke afsat flere midler, tværtimod ser det ud til at uddannelserne skal rammes af yderligere nedskæringer, forskningen skal privatiseres endnu mere og der skal tages hul på brugerbetaling på uddannelsesområdet.

Alt fra folkeskoler til universiteter skal rettes ind under mottoet om, at hård konkret viden er godt, mens de sociale, brede og almene kvaliteter, som i dag også er et vigtigt fokus i mange uddannelser, skal væk.

Generalisere

Så der er mange grunde til, at de forskellige uddannelsesorganisationer øger aktivitetsniveauet og er blevet mere højtråbende i kritikken af den førte politik.

Igennem de seneste år har vi set såvel gym-nasie- og han-delsskoleelever, som pædagogstuderende og andre, protestere. Det er en rigtig god udvikling og det mest positive er, at de uddannelsessøgende er begyndt at koble sig på generelle politiske spørgsmål. Det har f.eks. været kampen mod racisme, og deltagelse i nogle af de store anti-globaliseringsdemonstrationer – senest i Oslo ved protesterne i forbindelse mod et møde i Verdensbanken.

Fælles interesser

Deltagelse i de mere generelle kampe og i de store demonstrationer synliggør netop, hvordan de studerendes hverdag og levevilkår hænger sammen med resten af arbejderklassens.

Vi rammes alle af den samme politik, hvad enten vi sidder inde bag murene på universitet, børnehaven eller lokalcentret – og vi er alle sat uden for reel indflydelse på rammerne omkring vores dagligdag – arbejdstider, priser på daginstitutioner og kollektivtrafik, arbejdets indhold osv.. Så vores grundlæggende vilkår er ens hvad enten vi er studerende eller skolelærer, metalarbejder eller sygeplejerske.

De fleste studerende ender også som almindelige lønarbejdere i administrative job, som undervisere etc.

Det er derfor vigtigt, af mange grunde, at elev- og studieorganisationer deltager i de generelle kampe, ikke mindst fordi hvis angreb et sted bliver kæmpet tilbage, vil det gøre politikerne mere tilbageholdende med at angribe andre steder. Og de store generelle spørgsmål som nej til racisme og nej til krig er jo noget der angår alle, og rejser spørgsmålet om hvordan vi ønsker at den verden vi lever i skal være.

Historien

At kampene hænger sammen og at magthaverne faktisk bliver bange og kan slås, når studerende og arbejdere slås sammen er historien fyldt med eksempler på.

Vi har i flere sammenhænge set, at studerende typisk er den kraft der accelererer og radikaliserer en kamp, men når først arbejderklassen går ind i kampen – sammen med de studerende – kan den, gennem strejker og aktioner, bringe den afgørende kraft til bevægelsen.

Vi så det i Østeuropa da muren faldt, f.eks. i Tjekkoslovakiet og Østtyskland, spillede de unge og de studerende en vigtig rolle, sammen med arbejderklassen.

De store studenterdemonstrationer på Den Himmelske Freds plads i Bejing i 1989, hvor der blev rejst krav om reformer og mere demokrati, blev først slået ned af militæret da større og større dele af arbejderklassen sluttede sig til.

Samarbejdet mellem studerende og arbejdere var også afgørende under maj-revolten i Frankrig i -68, hvor de studerende gik ud på fabrikker og andre arbejdspladser og diskuterede med arbejderne, og hvor unge arbejdere tog ind på universiteterne for at deltage i de politiske diskussioner.

Flygtede

På det tidspunkt hvor der både var universitetsbesættelser og generalstrejke, blev præsident de Gaulle så bange at han flygtede til udlandet. Eksemplerne er mange og det er vigtigt at studenterbevægelsen kigger på dem, lærer af dem og ligesom mange andre studenterorganisationer i resten af verden tager aktivt del i de politiske, sociale og økonomiske kampe der foregår.

Billedtekst:
Studerende demonstrerer på Den Himmelske Freds Plads.

Se også:
SAA 206: Fogh-regeringens ideologiske felttog: Nyliberal uddannelsespolitik
SAA 206: Interview med Kasper Bjering, studerende og medlem af SFU: “Vores opgave er at samle kampen”
SAA 206: Socialistisk Arbejderavis mener: Nedskæringerne skal slås tilbage

Flere artikler fra nr. 206

Flere numre fra 2002

Se flere artikler af forfatter:
Margit Johansen

Siden er vist 1534 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside