Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 207 – Oktober 2002 – side 5

Boganmeldelse

Klassekamp og modstand i Afrika

Jørn Andersen

Dette er en meget bemærkelsesværdig bog. Dens emne er arbejderklassens kamp i Afrika.

Der er separate kapitler om Ægypten, Nigeria, Zambia, Sydafrika og Zimbabwe – hvert af dem efterfulgt af et interview med en socialist eller fagforeningsaktivist. Desuden er der en mere generel introduktion og et historisk overblik, som tilsammen alene er guld værd.

I de første år efter selvstændigheden blev mange afrikanske lande styret af tidligere ledere af befrielseskampen. Ideologien var ofte en form for “afrikansk socialisme” – en idé om at alle afrikanere har samme interesse.

Det viste sig dog snart at “den fælles interesse” tjente en lille elite og multinationale selskaber snarere end den brede befolkning. Klassesamarbejdet brød sammen og resultatet blev ofte militær-diktaturer og ét-partistater.

For den afrikanske elite handlede det i stigende grad om tilpasning til verdensmarkedet, oftest efter direkte pres fra IMF, Verdensbanken og EU.

Samtidig er der vokset en bred modstand op nedefra. Her har arbejderbevægelsen spillet en afgørende rolle. Især fordi arbejderklassen har magten til at lukke for profitten.

Men ligeså vigtigt: Arbejderklassen har været ofte været den eneste kraft, som kunne bryde med de etniske og religiøse splittelser, som magthaverne har spillet på. Den har kunnet samle på et klassegrundlag og dermed trukket andre dele af befolkningen med sig.

Det er dog langtfra altid at dette potentiale er blevet virkeliggjort. Mange faglige ledere tror på nyliberalisme og privatisering, og der foregår hele tiden en meget hård ideologisk kamp, hvor hovedskillelinien i dag er for eller imod den nyliberale dagsorden.

Selv om der er mange konkrete forskelle mellem arbejderklassens kampe i Afrika og i Vesteuropa, så viser bogen, at der er endnu større ligheder. “Arbejdere i alle lande, forén jer” er ikke en abstrakt parole, men et konkret kampråb.

Class Struggle and Resistance in Africa.
Edited by Leo Zeilig
New Clarion Press, 208 sider
Købes hos IS Forlag: kr. 170,-

Flere artikler fra nr. 207

Flere numre fra 2002

Se flere artikler om emnet:
Afrika

Se flere artikler af forfatter:
Jørn Andersen

Siden er vist 1770 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside