Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 207 – Oktober 2002 – side 10

Åbent brev til den danske venstrefløj og aktivister i bevægelsen

Til eftertanke og fælles handling

IS/U

EU-topmødet i december er en enestående mulighed for os alle til at vise Fogh, Blair og Bush at vores verden, Europa og Danmark ikke er til salg eller fyldt med krigsbegejstring.

Og fordi modstanden og kritikken vokser er der al mulig grund til at have store forventninger til antallet af demonstranter i København. Spørgsmålet er om vi kan omsætte denne stemning til en massemobilisering og en ny bevægelse?

Kan vi forbinde den lokale vrede mod regeringens borgerlige politik med de globale spørgsmål, så har vi en sprængfarlig cocktail af titusinde aktivister og antikapitalistisk kritik. Men er venstrefløjen og bevægelsen klar til at gribe denne enestående mulighed for at skabe en stor manifestation til topmødet i december? Ikke hvis vi fortsætter som vi er begyndt.

Efter de første demonstrationer og aktiviteter i september må det mane til eftertanke at kun meget få hundrede har deltaget. Dette til trods for at venstrefløjen har mobiliseret hele vejen rundt. For os at se er forklaringen først og fremmest venstrefløjens snævre EU-dagsorden og rivalisering.

I Helsingør til udenrigsministermødet og til Ekofin-demonstrationen var ikke blot parolerne, grundlaget og talerne indsnævret til et EU-internt fokus. Det blev mere eller mindre forhindret at andre spørgsmål som f.eks. USA’s krig, Palæstina, miljøet, Johannesburg, antiracisme kunne markeres. Hermed missede vi fuldstændig muligheden for at gøre en forskel ved at vise Danmark og verden at Fogh og Blair har en modpol.

Vi tror ikke at de mange mennesker som ønsker solidaritet og retfærdighed i verden, Europa og Danmark forstår verden af i dag som et snævert EU-spørgsmål. Tværtimod ser langt de fleste en globaliseret verden, hvor tingene hænger sammen og forbinder dem med de dagsaktuelle kampe i Danmark mod racisme, miljøsvin, privatiseringer og erhvervslivets grådighed. Derfor er det naturligt at samle protesterne – ikke adskille dem hverken politisk eller fysisk.

De mange aktiviteter med lav deltagelse udtrykker desværre også en rivalisering, hvor man hellere vil have sit eget arrangement med det rigtige program og paroler frem for at finde den brede enhed. Det betyder i sin enkelhed at vi splitter kræfter og ikke formår at samles om fælles mobilisering. Vi underkender ikke hverken den åbne politiske diskussion eller kampen om ideerne blandt deltagerne, men det må ikke forhindre den nødvendige enhed. Det er bedre at mobilisere til én aktivitet frem for 4 forskellige i samme tidsrum, og så byde den åbne diskussion velkommen blandt deltagerne. Ikke mindst blandt de mange nye aktivister og interesserede er der et udbredt ønske om enhed.

Vi opfordrer den danske venstrefløj til at bruge eftertanken til handling.

Lad os tage en fordomsfri diskussion af de hidtidige erfaringer og bruge dem fremadrettet. Venstrefløjen har et fælles ansvar for at septembers fiaskoer ikke gentages i stor stil til december. I særlig grad påhviler det den ikke-nationalistiske venstrefløj fra SFU til Globale Rødder at medvirke til et fælles bredere fokus og målrettet fælles mobilisering. Og et helt særligt ansvar har Enhedslisten som er ledende i alle initiativer (NGO-forum, Initiativet for et andet Europa, Stop Unionen) og i græsrodsbevægelser (Attac og Globale Rødder), samt ikke mindst i studieorganisationerne og Fagligt ansvar. Vi opfordrer Enhedslisten til selvransagelse over jeres EU-fokus og uklare mobiliseringsmål.

Lad os handle på to områder nu:

Vi bliver nødt til at ændre på indholdet af topmødedemonstrationerne. Modstanden mod USA’s krig, støtten til Palæstina, kampen for miljøet, forsvaret for velfærden og solidariteten med verdens fattige skal på dagsordenen, i talerne, i mobiliseringsgrundlaget. Vi opfordrer på det kraftigste til at ændre det snævre EU-fokus og i stedet omfavne hele den dagsorden som rigtigt mange ønsker at udtrykke.

Lad os handle i fællesskab. Massemobilisering til topmødet kommer ikke ud af den blå luft. Lad os samles om en fælles mobilisering på landsplan og i alle byer. Det er nødvendigt at venstrefløjen nu beslutter sig for at sætte alle kræfter ind på at den store fælles demonstration (Folkemødet) lørdag d. 14. december får topprioritet. Hvis vi fælles sætter os dette mål og skaber de organisatoriske muligheder for det kan vi drage fagbevægelsens og de studerendes netværk med og hermed skabe forudsætningen for en kæmpedemonstration mod krig og nyliberalisme og for global velfærd og solidaritet.

Internationale Socialister,
september 2002

(forkortet, red.)

Se også:
SAA 207: Demonstration i Helsingør: Antikrig på dagsordenen

Flere artikler fra nr. 207

Flere numre fra 2002

Se flere artikler om emnet:
København 2002 (EU-topmøde)

Se flere artikler af forfatter:
IS/U

Siden er vist 1605 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside