Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 208 – November 2002 – side 4

Ny universitetsreform: Uddannelse for erhvervslivet

Mikkel Bay

I slutningen af 60'erne afskaf-fede de studerende, gennem aktiv kamp, 'professorvældet.' De studerende fik, i en vis udstrækning, indført demokrati og medbestemmelse på universiteterne. Nu må de studerende på barrikaderne igen. Denne gang til forsvar for de rettigheder man dengang tilkæmpede sig. En kamp for at holde ‘erhvervslivsvældet’ fra døren.

Man kan selvfølgelig pege på mange ting der ikke fungerer på universiteterne i dag. For det fungerer langt fra perfekt.

I dag fungerer det sådan at alle, fra institutledere til rektorer, bliver udpeget og er ansvarlige over for organer, hvor studerende og ansatte tilsammen har flertal.

Formelt set fungere det altså således at studerende og ansatte sammen har indflydelse på alle vigtige beslutninger. Hvilket man jo må sige er en god ting. Men, det skal det, hvis det står til videnskabsminister Helge Sander, være slut med.

Helge Sander og hans ministerium for videnskab og teknologi, har nemlig udarbejdet en gennemgribende reform af ledelsesstrukturen på universiteterne. Essensen af reformen er enkel nok – mindre demokrati for studerende og ansatte og mere indflydelse til erhvervslivet. I stedet for det nuværende system hvor studerende og ansatte vælger ledelsen, erstattes det af et system, som minder meget om den måde man kører en virksomhed på.

Nu skal man i stedet have en bestyrelse med overvægt af udefra kommende medlemmer. Det er så bestyrelsens opgave at ansætte en rektor, som igen er ansvarlig for at ansætte de nødvendige ledere længere nede i systemet. Og så er det i realiteten slut med indflydelse for studerende og ansatte på universiteterne.

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) klapper selvfølgelig i deres hænder over den nye reform. Deres hedeste drøm har i mange år været at få større indflydelse på hvad man lærte og forskede i på universiteterne. Det får de nu. At erhvervslivet får direkte ledelsesret på universiteterne vil selvfølgelig få en enorm effekt på hvad der undervises og forskes i. Hvis vi tager et fag som engelsk som eksempel.

De fleste af dem, der i dag starter på et engelsk studie, vil nok gøre det, fordi de synes det kunne være spændende at sætte sig grundigt ind i engelsk litteratur, dens kulturelle baggrund og udvikling.

Det synes de sikkert er glimrende i DA. Men det er ikke det de primært har brug for at man lærer i dag. Der er nemlig ikke megen umiddelbar profit at hente i Shakespeares værker.

Erhvervslivet har derimod et enormt behov for folk der taler et perfekt ‘børs-engelsk’ og som kender de engelske forretningsmetoder i detaljer. Og så kan man jo gætte på hvad der vil blive undervist mest i når det er DA der bestemmer.

Det samme vil gøre sig gældende inden for forskningsområdet, hvor almen forskning til gavn for flertallet, må vige pladsen for snævre interesser for hurtig profit. Universitetsreformen er således et udtryk for liberalistisk klassepolitik af værste skuffe.

Reformen forsøger at hamre fast med syv-tommer søm at det med indflydelse på eget arbejde (eller studie), kan vi godt glemme alt om. Den er også et tydeligt bevis på regeringens arrogante holdning om at erhvervslivets evige jagt på profit må komme før alt andet. Reformen er derfor ikke et udtryk for, at en uvidende minister har lavet et udspil på et område han ikke har forstand på. Men tværtimod en gennemtænkt del af en nyliberalistisk regerings ideologiske felttog mod almindelige menneskers ønske om at få uddannelse for livet.

Nok så mange rapporter til regeringen om at universitetsreformen knuser de ansattes gode arbejdsvilkår, vil ikke få Helge Sander til at tage reformen af bordet. Han er ikke specielt interesseret i at stå sig godt med studerene og ansatte på universiteterne. Hans venner sidder i DA, og for dem er reformen det bedste der er sket i uddannelsessektoren i årevis.

Billedtekst:
Regeringens universitetsreform er et massivt angreb på studerendes og underviseres demokratiske rettigheder på universiteterne, og en åben dør for erhvervslivets indflydelse.

Flere artikler fra nr. 208

Flere numre fra 2002

Se flere artikler om emnet:
Uddannelse
Universitets-studerende

Se flere artikler af forfatter:
Mikkel Bay

Siden er vist 1825 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside