Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Socialistisk Arbejderavis 208

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 208 – November 2002

Velfærdsslagter Fogh

Den første tirsdag i oktober åbnede Folketinget, og statsministeren redegjorde for rigets tilstand i sin åbningstale. » Læs mere

Arbejdsmarkeds-makværk

Er det de fattigste i Danmark, der skal betale for, at regeringen kan få gennemført lettelser af skatten? » Læs mere

Dansk Folkeparti

Hykleri

På Dansk Folkeparti’s (DF) netop afholdte landsmøde, var der Dannebrog i lange baner, Israelsk vin og visit fra Israels ambassadør Carmi Gillion. » Læs mere

Socialistisk Arbejderavis mener

Ingen dansk støtte til krigen! Opbyg modstanden

Den danske regering vil bakke op om USA ved et FN-sanktioneret amerikansk angreb på Irak. » Læs mere

26. oktober: Ingen krig mod Irak

København – Århus – Odense – Esbjerg » Læs mere

Tag med til ESF i Firenze

D. 6.-10. november vil aktivister fra hele Europa mødes til European Social Forum (ESF) i Firenze. » Læs mere

Mobilisér til topmødedemonstrationerne i december

I forbindelse med EU-statsledernes topmøde i København 12.-13. december er der planlagt en række demonstrationer og arrangementer. » Læs mere

Ny universitetsreform: Uddannelse for erhvervslivet

I slutningen af 60’erne afskaffede de studerende, gennem aktiv kamp, ‘professorvældet.’ De studerende fik, i en vis udstrækning, indført demokrati og medbestemmelse på universiteterne. Nu må de studerende på barrikaderne igen. » Læs mere

60.000 VUC’ere i strejke

Blandt regeringens mange forslag til forringelser af arbejderes og studerendes forhold, er der også i udkastet til næste års finanslov et forslag om at øge brugerbetalingen på VUC. » Læs mere

Gymnasieelever mod nedskæringer

Torsdag den 3. oktober var Råstofinitiativet arrangører til demonstrationer landet over. Ca. 80.000 mødte op for at kæmpe imod regeringens besparelser på uddannelsessektoren. » Læs mere

Forældreaktion i Odense

Børn skal stimuleres – ikke parkeres

Odense Rådhus som fritter. Blokader foran de syv institutioner ud af 193, som stod udenfor strejken. Stormøder, happenings og demonstrationer. Parkering af børnene på byens store parkeringspladser, under mottoet: “Børn skal stimuleres – ikke parkeres.” » Læs mere

Odense

LO-formand på forkert side

- Strejkerne er gået ind i en farlig og nyttesløs fase. Jeg vil derfor opfordre pædagogerne til at stoppe strejken. » Læs mere

Solidaritetsdemonstrationer

Aktiv støtte fra studerende

Der var stående applaus fra et par tusind strejkende pædagoger og medhjælpere, da 200 pædagogstuderende fra Skipper Clementseminariet i Aalborg troppede op til et strejkemøde i Aalborg. » Læs mere

Kommentar

Trussel mod verdensfreden

En “slyngelstat” truer verdensfreden. Den besidder masseødelæggelsesvåben, og HAR anvendt dem. Den har angrebet, bombet og invaderet flere lande end nogen anden stat. » Læs mere

Stop krigsvanviddet

I takt med at Bush kører stadigt større dele af den amerikanske krigsmaskine i stilling i Mellemøsten, opruster den internationale fredsbevægelse også. » Læs mere

FN – en trussel mod freden

Mens dette skrives foregår der en uhyggelig og kynisk tuskhandel mellem USA og især Kina og Rusland: Hvilken pris skal USA betale, for at Rusland og Kina stemmer for krig i FN’s sikkerhedsråd? » Læs mere

Styrk venstrefløjen

Forsvar for den offentlige velfærd og en strategi for dens udvikling

Kommunerne har i forbindelse med budgetterne for 2003 besluttet store besparelser på den offentlige velfærd, som regel under dække af de snævre rammer, som regeringen har pålagt dem gennem aftalen om kommunernes økonomi for 2003. » Læs mere

Bali

Terrorbomber – Forkerte svar på reelle problemer

George Bush og Tony Blair indledte for et år siden deres “krig mod terror”, og forsikrede os om, at den ville gøre verden til et bedre sted at leve. » Læs mere

Israelsk statsterror

Palæstinensernes Intifada har nu varet i godt to år, og i den periode har den israelske hærs terror dræbt mere end 1950 palæstinensere. » Læs mere

Krise og oprør i USA’s baggård

Landene i Latinamerika har siden 1980erne været ofre for Verdensbankens og IMF’s programmer. Resultatet har været øget fattigdom i det, der ellers burde være et rigt kontinent, som endelig var sluppet af med de amerikansk-støttede militærdiktaturer. » Læs mere

Forhandlinger eller kamp fra neden?

Revolutionære styrker kampen for forbedringer

Revolutionære socialister slås for socialisme i en fjern frem tid, mens reformister kæmper for forbedringer her og nu. Sådan ser mange forskellen mellem revolutionære og reformister, men den skillelinje er forkert. » Læs mere

Udtalelse

Odense-pædagoger ikke knækket

Pædagoger, pædagogmedhjælpere og pædagogstuderende må erkende, at vi har tabt slaget om ordentlige vilkår for børn og unge i Odense kommune. Vi vælger derfor at gå på arbejde igen, men kampen er ikke slut. » Læs mere

Irak og Vesten: En kort historisk tidslinie

Imperialismens udnyttelse og påvirkning af Irak frem til golfkrigen. » Læs mere

Musik

Gennemsyret af politik fra neden

Alle læsere af denne avis burde købe Steve Earle’s nye CD “Jerusalem” (Artermis). » Læs mere

Dødsfald

Duncan Hallas

Den 19. september døde Duncan Hallas – 77 år gammel. » Læs mere

Film

Almindelige mennesker i fokus

At der sker noget i dansk film er vist efterhånden noget almen kendt. Men hvad er det, der sker, og hvorfor sker det netop nu? » Læs mere

Boganmeldelse

Ingen løsninger

Kåre Bluitgen: “Til gavn for de sorte” » Læs mere

Sygehusene

Nedskæringerne af bordet

Først pædagogerne: 10.000 i strejke mod nedskæringer i kommunerne. Dernæst 60.000 kursister på VUC i strejke mod øget brugerbetaling. Så gymnasieeeleverne: 40.000 i strejke mod regeringens og amternes besparelser på uddannelsesområdet. » Læs mere

Sundhedsskadelig regering

Regeringens hovedparoler i sundhedspolitikken er: Frit valg til borgerne, og nedbringelse af ventelisterne. Men hvad fup og fakta i denne politik? » Læs mere

Århus Kommunehospital

Tillidsmand: Pleje går tabt

Socialistisk arbejderavis har talt med Poul Espersen, fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne på Århus Komunehospital. » Læs mere

ISU-træf i København

1.-2. november på Peder Lykke Skolen, Brydes Alle 25, Kbh. S » Læs mere

« Nr. 207   –   Nr. 209 »

Andre numre

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside