Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 208 – November 2002 – side 12

Sygehusene

Nedskæringerne af bordet

Først pædagogerne: 10.000 i strejke mod nedskæringer i kommunerne. Dernæst 60.000 kursister på VUC i strejke mod øget brugerbetaling. Så gymnasieeeleverne: 40.000 i strejke mod regeringens og amternes besparelser på uddannelsesområdet.

Så de sygehusansatte: Faglige møder i Grenå, Århus, Odder og på Samsø. 12.000 i demonstration og 45.000 underskrifter mod lukningen af Grenå centralsygehus. 48.000 underskrifter mod nedskæring af Helsingør sygehus’ akutfunktioner. Tusinder til demonstration og titusinder af underskrifter mod lukning af Samsø og Odder sygehus. Jordemødre i demonstration i Århus. 5-600 sygehusansatte i demonstration mod sygehuslukning udenfor Christiansborg ved Folketingets åbning.

Ansatte fra Odder sygehus demonstrerer: Bevar Odder centralsygehus

Ansatte fra Odder sygehus demonstrerer mod de massive nedskæringer på sygehus-området i Århus Amt.

Regeringens ulighedspolitik, med nedskæringer på væksten i offentlige udgifter, en asocial skattepolitik og en stram kommuneaftale skaber nu bølger af protester landet over. Efter de omfattende strejker og protester mod nedskæringer i kommunerne, er det nu i amterne protesterne vokser.

Sygehuslukning

I flere af landets amter skæres der massivt i budgetterne, og det rammer både sygehusområdet, handicapområdet og gymnasierne. Nedskæringerne er blevet mødt bredt af omfattende protester, både blandt de offentligt ansatte, men også brugerne af velfærdssystemet.

I Århus har amtsrådet lagt op til at skære 300 mio. kroner på næste års budget, hvoraf 170 mio. skulle hentes på sygehusområdet. Planen var, at Grenå centralsygehus, Odder Centralsygehus og sygehuset på Samsø skulle lukke, og Amtssygehuset i Århus skulle miste akutfunktionerne.

Massive protester er vokset frem, og bl.a. mobiliserede de sygehusansatte godt 5-600 deltagere til en spontan demonstration underfor Christiansborg ved Folketingets åbning d. 1. oktober.

Ved redaktionens slutning ser det ud til, at planerne i Århus amt tages af bordet. Kravet fra de sygehusansatte og andre offentligt ansatte i Århus er, at nedskæringerne skal tages helt af bordet, og at kommuneaftalen skal genforhandles. Dette krav bakkes op af LO-Århus’ formand Hans Halvorsen.

Socialistisk Arbejderavis har talt med Mette Kirk, sygeplejerske og talskvinde fra de protesterende på Grenå Centralsygehus:

“Jeg tror protesterne har nuanceret hele debatten om budgettet, og der viser sig nu at være en åbning for dialog med politikerne. Man er begyndt at se nærmere på folks ønske om syghuse i nærområdet. Desuden viser der sig nu en række ødelæggende konsekvenser for hele Grenåområdet ved en lukning af sygehuset, som politikerne øjensynligt slet ikke har taget højde for.”

Befolkningen i Grenå og omegn har mobiliseret massivt til protesterne, med bl.a. omfattende demonstrationer – op til 12.000 deltagere og titusinder af underskrifter.

D. 20. oktober planlægges der stafet-demonstration fra Grenå til Amtsgården i Århus.

“24 løbere skal afløse hinanden på vejen til Århus. De skal løbe igennem 24 porte. Symbolikken i dette er, at vi fik fremlagt lukningsplanerne d. 24. september, og at vi har åbent 24 timer i døgnet! Ved Amtsgården vil vi aflevere de mange underskrifter vi har indsamlet,” fortæller Mette Kirk.

Ud over de 24 løbere, sendes der busser med demonstranter fra Grenå til Århus. De efterfølgende dage vil beboerne fra Samsø og Odder også demonstrere ved Amtsgården, og aflevere underskrifter mod nedskæringerne.

Protester nytter

Også i andre amter har protesterne tvunget politikerne til at trække nedskæringer tilbage. I Frederiksborg amt var det planlagt at nedlægge akut-funktionerne på Helsingør sygehus. Disse planer blev trukket tilbage efter massive protester, bl.a. blev der indsamlet 48.500 underskrifter mod nedskæringsplanerne.

I Vestsjælland truede amtsrådet med at sælge de fire sygehuse i Korsør, Sæby, Haslev, Nykøbing Sjælland, men efter protester blev planerne taget af bordet.

Men der ligger stadigvæk store nedskæringer og forringelser, og det er til dels lykkedes politikerne at splitte modstanden op. Protesterne er flere steder kommet til at handle mere om kampen mellem land og by – om at bevare de lokale sygehuse – frem for at være en kamp mod nedskæringer som sådan.

Derfor er det samlede krav fra de protesterende i Århus helt centralt: Nedskæringerne af bordet – væk med kommuneaftalen – flere penge på bordet. Og dette krav bør bakkes op af alle der kæmper mod nedskæringerne – hvad enten det er i kommuner, amter eller over finansloven, for pengene er der.

Se også:
SAA 208: Sundhedsskadelig regering
SAA 208: Århus Kommunehospital: Tillidsmand: Pleje går tabt

Flere artikler fra nr. 208

Flere numre fra 2002

Se flere artikler om emnet:
Faglig kamp 2001-2010
Faglig kamp (DK): Sygeplejersker

Siden er vist 2698 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside