Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 208 – November 2002 – side 12

Århus Kommunehospital

Tillidsmand: Pleje går tabt

Socialistisk arbejderavis har talt med Poul Espersen, fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne på Århus Komunehospital.

Hvordan forholder du dig til de planlagte nedskæringer i Århus Amt?

“Jeg er da bestemt ikke glad for de nedskæringer, der ligger på sygehusområdet – jeg så da helst, at sygehusvæsenet blev udbygget. Et af de principper, amtet er gået imod, er nærhedsprincippet. Alt andet lige, er der en bedre omsorg og nærhed på de lokale sygehuse, og noget af denne plejedel går tabt på de større, centraliserede sygehuse.”

“Selvom vi ikke direkte er i farezonen, vil en lukning af de lokale sygehuse også påvirke os. Især vil omrokering af personalet få store virkninger, og det vil gå ud over effektivitet og kvalitet og give nogle svære personalesituationer på afdelingerne.”

På en amtskonference for ansatte i amtet d. 16. oktober blev der rejst krav om, at nedskæringerne skulle tages af bordet, og at den amtskommunale aftale med regeringen skulle genforhandles. Hvad mener du skal til for at disse krav bliver gennemført?

“Med den landspolitiske virkelighed vi har i dag, med Venstre og Konservative ved magten, ser jeg det som meget svært at få kravet gennemført. Desuden er dette med til at forplumre hele den strukturdebat, der ligger omkring amternes rolle. Jeg så helst, at man havde ventet til amternes fremtid var afgjort.”

“Vi har valgt en regering, der ikke arbejder for et bedre samfund. Og det er en regering, der prioriterer privatøkonomi frem for f.eks. sundhed. Den virkelighed er nok ved at komme ind i de små danske hjem, hvor mange nu for alvor erfarer, hvem man har sat på magten.”

Se også:
SAA 208: Sygehusene: Nedskæringerne af bordet
SAA 208: Sundhedsskadelig regering

Flere artikler fra nr. 208

Flere numre fra 2002

Se flere artikler om emnet:
Faglig kamp 2001-2010
Faglig kamp (DK): Sygeplejersker

Siden er vist 2348 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside