Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 208 – November 2002 – side 12

Sundhedsskadelig regering

Ida H. Jakobsen

Regeringens hovedparoler i sundhedspolitikken er: Frit valg til borgerne, og nedbringelse af ventelisterne. Men hvad fup og fakta i denne politik?

I løbet af de seneste 10 år er 19 sygehuse blevet lukket, og med de pågående amtslige budgetforhand-linger er op til 20 sygehuse truet med lukning. Det er ikke udtryk for, at der bliver færre syge mennesker, eller at sygehusaktiviteten falder, men en del af en sammenhængende, markedsorienteret sundhedspolitik.

Private købere står på spring for at købe de lukkede sygehuse, senest er Bogense Sygehus, der blev lukket i sommers, købt af et privat forsikringsselskab, der nu vil oprette et privat sygehus. Og for første gang er et offentligt sygehus, Hørsholm sygehus, sat til salg. Denne gang ikke kun bygningerne, men et fungerende sygehus – med ansatte og patienter, og en lignende skæbne truer sygehuse i andre amter, bl.a. Sønderjyllands amt.

Sammen med lukning og salg af sygehuse, ser vi generelle nedskæringer på sygehusvæsenet, nednormering af personale, færre sengepladser etc. Tendensen er altså en grundig udhulning af det offentlige sygehusvæsen, og bedre vilkår for privathospitaler. Og dette er ikke tilfældigt. Formanden for det udvalg der skal rådgive regeringen om forbedring af sundhedssystemet, Kjeld Møller Pedersen, er også formand i det private firma Transmedica, der bl.a. driver privatsygehuse i Sverige. Transmedica har nu belejligt indgået en aftale med Amtsrådsforeningen om, at danske ventelistepatienter kan behandles på Tranmedicas privathospital i Sverige.

Undersøgelser viser nu, at på trods af det frie sygehusvalg og ventelistegarantien, vælger langt de fleste patienter at vente den ekstra tid for at blive behandlet på deres lokalsygehus. Så i virkeligheden betyder markedsorienteringen og centraliseringen i sundhedsvæsenet at det frie valg indsnævres. Det er ikke frit valg og kvalitet for borgerne på Samsø at deres offentlige lokalsygehus er blevet lukket.

Ventelister

Derimod er der blevet frit slag for de virksomheder der vil tjene penge på at pleje og behandle syge mennesker. Man kan nu tale om et sygdomsmarked i Danmark.

Så har vi alt bavlet om ventelisterne. Som bekendt har regeringen ‘foræret’ 1,5 mia. kroner, øremærket til at nedbringe ventelisterne, men i august viste en opgørelse, at kun 60 mio. kroner af puljen var kommet til udbetaling.

Men betingelsen for at få fat i de penge er så hårde, at det reelt er umuligt, da akutte patienter ikke tæller med. Og det betyder, at man, som direkte konsekvens af ‘ventelistepuljen’, i flere amter har skåret ned på behandlingstilbudet til gruppen af akutte patienter, en gruppe der udgør 85% af indlæggelserne på medicinske afdelinger! En anden konsekvens er, at amterne i stigende grad betaler privatklinikker og –læger for behandle ventelistepatienter. Dermed ryger store dele af regeringens pulje lige i lommerne på private firmaer, og de offentlige sygehuse undergraves.

Et markedsorienteret sundhedsvæsen er kun til gavn for de private ‘sundhedsvirksomheder’, der vil tjene penge på syge mennesker. Det er en syg udvikling, og det er nu vigtigere end nogensinde at stå imod regeringens sundhedsskadelige politik, og forsvare og udbygge det offentlige sundhedsvæsen.

Se også:
SAA 208: Sygehusene: Nedskæringerne af bordet
SAA 208: Århus Kommunehospital: Tillidsmand: Pleje går tabt

Flere artikler fra nr. 208

Flere numre fra 2002

Se flere artikler om emnet:
Sygdom/sundhed

Se flere artikler af forfatter:
Ida H. Jakobsen

Siden er vist 1776 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside