Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 209 – November 2002 – side 8

Plakat: Next stop København, d. 13.-14. december

Ingen krig mod Irak

Tag ud og hæng op

13. december:

Fakkeltog mod racisme og diskrimination

kl. 17.00 fra Enghaveparken

14. december:

International demonstration

kl. 11.00 fra Christiansborg Slotsplads

Folkemøde NGO Forum Stop Volden

kl. 13.30 fra Enghaveparken

www.cph2002.org – www.ngoforum2002.dk – www.nejtilkrig.dk

For flere oplysninger om fælles transport, overnatning og andre praktiske detaljer, samt mobiliseringsmateriale til demonstrationerne – kontakt Internationale Socialisters Ungdom på tlf.nr: 86 19 30 24

Derfor skal du med til København...

Stop krigen mod Irak

En krig mod Irak vil lave en tragedie om til en katastrofe for den i forvejen hårdt ramte irakiske befolkning. USA og dets allieredes angreb på landet har indtil nu været den største trussel mod irakernes liv og levevilkår.

200.000 irakere døde under USA's krig mod Irak i 1991. Siden -91 har USA og England hver eneste måned foretaget bombninger i Irak. Sanktionerne, der blev indført mod Irak i 1991 har ført til, at 500.000 irakiske børn er døde som følge af mangel på, mad og medicin; at dødeligheden for børn under 5 år er fordoblet; at malaria, tuberkolose og kolera – sygdomme der indtil 1991 var udryddet – nu hærger blandt befolkningen; at diarré er den største dødsårsag for børn.

En amerikansk krig mod Irak drejer sig ikke om at redde befolkningen fra diktatoren saddam Hussein – en diktator som USA skruppelløst financierede frem til 1991. Det drejer sig hellere ikke om at afvæbne Saddam og dermed udslette ‘den største trussel mod verdensfreden’. Selv CIA betegner Irak som en ringe trussel, og de lande, der besidder flest masseødelæggelsesvåben, er USA, Israel og Rusland – alle lande der ikke tøver med at anvende disse våben.

En krig mod Irak drejer sig for USA om, at sikre sig det militære verdensherredømme, og kontrollen over det olierige Mellemøsten. USA’s allierede logrer med halen for at sikre sig en luns af krigsbyttet – navnlig olierigdommene i landet.

EU-toplederne indgår som en vigtig del af Bush’s alliance i en krig mod Irak. Når de mødes, skal VI møde dem med et klart og tydeligt nej til krig.

For et socialt Europa

Med Fogh-regeringen er nyliberalismen for alvor kommet til Danmark, med skattelettelser til de rige, frontalangreb på uddannelsesystemet, nedskæringer på børnepasning, skoler og ældreomsorg i kommunerne og sygehuse der lukkes. Og i kulisserne lurer private virksomheder, der tripper for at komme ind på “uddannelses-, omsorgs- og sundhedsmarkedet”.

Det er rendyrket nyliberalisme, fuldstændig i tråd med den dagsorden, som WTO,  IMF, Verdensbanken og EU vil trumfe igennem. Og det er for meget! Modstanden mod denne politik deler vi med millioner af studerende og arbejdere i resten af Europa – og verden. Lad os give Fogh og hans kollegaer et vink med en vognstang i København, og sætte et socialt Europa på dagsordenen.

Væk med racismen

Regeringen og Dansk Folkeparti gør en dyd ud af at føre en af Europas mest racistiske og menneskefjendske flygtninge og indvandrerpolitik.

Fattigdom, social udstødning, fremmedgørelse, frygt for udvisning, diskrimination og racistiske overfald er konsekvensen for de tusinder af mennesker med anden etnisk oprindelse, der bor her i landet. Og fortsat flugt og rædsel er konsekvensen for de tusinder, der ikke engang kommer ind i Danmark.

Danmark har dermed placeret sig i front i Europa som ‘foregangsland’ i racisme. I en række lande, bl.a. Norge og England, peger borgerlige og populistiske politikere på den danske racismepolitik som eksempel til følge. Dette skal stoppes! Kom til København, og vis at det vi ønsker det multikulturelle samfund – ikke racisme. På tværs af etnisk oprindelse, kultur, religion og sprog, vil vi kæmpe for en bedre verden.

Se også:
SAA 209: Mod krig og nyliberalisme – København 13.-15. december

Flere artikler fra nr. 209

Flere numre fra 2002

Siden er vist 1607 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside