Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 21 – August 1986 – side 12

Derfor flygter tamilerne

Inge-Lise Bjørn

Grunden til de racistiske overfald, som tamilerne oplever i dag, blev lagt med den engelske imperialismes indtog på Sri Lanka i 1800-tallet. Englænderne startede med at smide titusinder af singalesiske bønder ud fra store dele af det centrale højland, fordi området skulle bruges til teplantager.

Imperialisterne turde ikke satse på de bønder, som nu var blevet jordløse, som arbejdskraft i plantagerne. Derfor blev der importeret ca. 500.000 tamiler fra det sydlige Indien. Selvom de tamilske plantagearbejdere levede under kummerlige vilkår, så fremstod tamilerne alligevel for de singalesiske bønder som en del af årsagen til deres ulykke. Det lagde grunden til den singalesiske nationalisme.

Udover disse tvangsforflyttede indiske tamiler er der også de såkaldte Sri Lanka-tamiler, som er hinduer. Under kolonitiden favoriserede englænderne Sri Lanka-tamilerne ved at give dem et forholdsmæssigt stort antal jobs i den koloniale administration. Tamilerne udgjorde i 1948 10% af befolkningen på Sri Lanka, men besatte 31% af pladserne på universiteterne og ca. 30% af jobbene i administrationen.

Rolleskift

Efter afkolonialiseringen i 1948 tog singaleserne magten i statsapparatet. De tvangsforflyttede tamilere, og begrænsede deres adgang til højere uddannelser og offentlige stillinger. I begyndelsen af 70’erne var der kun 16% tamiler på universiteterne, og tamiler besatte kun 6% af jobbene i administrationen.

Myndighederne ser gennem fingre med racistiske overfald og chikane mod tamilere i områder hvor tamilerne er den største befolkningsgruppe. I forlængelse af dette indførte regeringen i 1979 en lov mod terrorisme, som gav politi og militær udvidede beføjelser. Loven var rettet mod den tamilske nationalistbevægelse.

De syd-indiske tamilere er blevet erklæret for statsløse af den singalesiske regering og er i dag socialt ringere stillet end de øvrige tamiler. Tamilerne oplever i dag at deres gamle privilegier smuldrer bort. Deres sprog og religion er ikke længere officielt anerkendt, samtidig med at de økonomisk som befolkningsgruppe er kommet i klemme.

Kærkommen splittelse

Sri Lankas industriproduktion er meget begrænset. Der er nogle få større industrivirksomheder så som olieraffinaderi, jern- og stålværk, cement- og sukkerfabrikker samt gummi og tobaksvirksomheder. Eksporten af te, gummi og kokosnødder udgør cirka halvdelen af den samlede eksport. Samtidig importerer landet fødevarer som ris, hvede, sukker og mælkeprodukter.

Ensidigheden i landets industriproduktion har betydet at økonomien er blevet hårdt ramt af den generelle krise på verdensmarkedet, bl.a. med stærkt faldende råvarepriser.

Den nuværende singalesiske regering kan beholde magten ved hjælp af en racisme, som har rødder tilbage til kolonitiden. Utilfredsheden med den økonomiske udvikling og levevilkårene, bliver af regeringen bevidst kanaliseret over på tamilerbefolkningen, som bliver “prügelknabe”.

Splittelsen mellem den singalesiske og tamilske arbejderklasse gør at den herskende klasse på Sri Lanka sidder trygt – på trods af stadig dybere krise i økonomien.

Separat stat ingen løsning

Alle politiske tendenser blandt tamilerne ser oprettelsen af en selvstændig stat som løsningen på racismen. Det gælder samlingen af de borgerlige tamilske partier, TULF (Tamil United Liberation Front) og en gruppe unge militante, som gik ud af TULF i 1979 og dannede “Tigrene”.

“Tigrene” har lavet terroristiske angreb mod tamilske regeringsmedlemmer og mod politi- og hærenheder på den nordlige del af øen. Aktionerne resulterede i at militæret nærmest besatte denne del af øen og øgede den singalesiske racisme.

De tamilske plantagearbejdere i nord blev ofre for den øgede racisme. Den tamilske nationalistbevægelse har aldrig forsøgt at inddrage plantagearbejderne i deres kamp, af den simple grund, at området i nord aldrig ville kunne indlemmes i en eventuel selvstændig tamilsk stat.

Dette forhold illustrerer, at den tamilske nationalistbevægelse grundlæggende tager fejl. Det er en alliance mellem den tamilske arbejderklasse og den gamle tamilske overklasse, som kæmper for at genvinde sine gamle privilegier, og genoprette deres traditionelle dominans over næringsliv, forretningsvæsen og statsapparatet.

En selvstændig tamilsk stat ville hverken løse den tamilske eller den singalesiske arbejderklasses problemer. Løsningen – også på Sri Lanka er, at arbejderklassen smider borgerskabet fra bestillingen og selv tager magten. Kapitalisterne bruger racismen som et effektivt middel til at splitte kampen mod deres tyranni.

Billedtekst:
Regeringen på Sri Lanka bruger terror og racisme til at svække modstanden.

Se også:
SAA 21: Racismen, der koger

Flere artikler fra nr. 21

Flere numre fra 1986

Se flere artikler om emnet:
Sri Lanka

Se flere artikler af forfatter:
Inge-Lise Bjørn

Siden er vist 2525 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside