Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 219 – 2. oktober 2003 – side 6

Kasper Bjering Jensen, Studenterrådet på RUC

ESF: RUC på vej mod Paris

Kasper Bjering Jensen

På Roskilde UniversitetsCenter har Studenterrådet valgt at mobilisere til både Danmarks Sociale Forum og til European Social Forum. Det gør vi fordi de to arrangementer repræsenterer en unik mulighed for at sætte vores daglige sysler ind i et mere generelt perspektiv.

Universiteterne lider hårdt under både stigende besparelser på især uddannelserne og under en ny udemokratisk universitetslov. Men nedskæringer og afdemokratiseringer findes også på mange andre uddannelsessteder og på en lang række andre offentlige arbejdspladser.

Hvis vi reelt nogensinde skal vende udviklingen, så nytter det ikke at universitetsstuderende står isoleret fra gymnasieelever eller fra pædagoger og sygehusper-sonale. I stedet må vi skabe en fælles diskussion om vores problemer og især om vores erfaringer fra kampen for bedre forhold.

I længden handler det om at bygge en stærk alliance mellem almindelige mennesker.

Samtidigt er forummerne også en fantastisk mulighed for at diskutere de virkeligt store sammenhænge mellem f.eks. en ny universitetslov og en krig i Irak. Således er også “RUC mod krig” meget aktive i mobiliseringen.

Kasper Bjering Jensen, Studenterrådet på Roskilde Universitetscenter

Se også:
SAA 219: Social Forum i København og Paris: En anden verden er mulig
SAA 219: Allan Baumann, BUPL: ESF: Fagbevægelsen bør deltage
SAA 219: Jørn Andersen, Nej til krig: ESF: Nej til Krig
SAA 219: Pernille Skipper, DGS: ESF: Gymnasielever til Paris
SAA 219: Pelle Dragsted, Globale Rødder: ESF: Globale Rødder
SAA 219: ESF: Diskussioner på vejen til Paris
SAA 219: Interview med Olivier Besancenot om mobiliseringen til ESF: De bliver en stor begivenhed

Flere artikler fra nr. 219

Flere numre fra 2003

Se flere artikler om emnet:
Universitets-studerende

Se flere artikler af forfatter:
Kasper Bjering Jensen

Siden er vist 1700 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside