Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 220 – 23. oktober 2003 – side 7

Det klassedelte Danmark

Det siger direktørerne om velfærden

Jørgen Mads Clausen, koncernchef i Danfoss

“Efterlønnen skal udbetales efter behov. Vi har nu reelt to systemer for folkepension, hvilket ingen andre lande har. Med den stigende levealder er det helt forkert at sende arbejdsduelige mennesker ud på betalt golfspil.”

Peter Schütze, Nordeas danske chef

“Grænsen for topskat bør sættes op. Der ligger en udfordring i, at unge, dygtige mennesker finder vellønnede jobs i byerne, hvor leveomkostningerne er høje. Topskatten betyder, at de har så lidt tilbage til sig selv, at det er fristende for dem enten at emigrere eller at sætte tempoet ned og finde jobs, hvor de ikke udnytter deres evner fuldt ud.”

Knud Pontoppidan, direktør i AP Møller gruppen og formand for Danmarks Rederiforening

“Vi er glade for regeringens første skridt, men vi betragter det vel at mærke som et første skridt. Vi ser gerne, at der følges op med yderligere indkomstskattelettelser.”

Jens Jørgen Madsen, koncernchef, Grundfos

  • En skattereform, der mærkbart sænker skatten på den sidst tjente krone
  • En reform af efterlønnen, så den forbeholdes reelt nedslidte på arbejdsmarkedet
  • En generel reform af vort velfærdssystem.
  • Der skal være grænser for den offentlige service
  • Velfærdsydelser skal ydes efter behov
  • Friere valg og højere grad af brugerbetaling
  • Basisydelser og tilkøb fra den private sektor

Jørgen Schrøder, Formand for Dansk Industri

“Folketinget kommer derfor ikke uden om at afskaffe efterlønnen i den form, vi kender i dag.”

Se også:
SAA 220: Erhvervsbosserne: Så meget tjener de
SAA 220: Det klassedelte Danmark: Når få har meget og mange for lidt
SAA 220: Det klassedelte Danmark: Velfærden privatiseres
SAA 220: Det klassedelte Danmark

Flere artikler fra nr. 220

Flere numre fra 2003

Siden er vist 1450 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside