Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 220 – 23. oktober 2003 – side 7

Det klassedelte Danmark

Jakob Nerup

De rigeste 50 familier ejer tilsammen 214 milliarder kroner = svarer til samtlige udgifter til overførsels-indkomster i Danmark (folkepension, dagpenge, efterløn, bistandshjælp, boligsikring, sygedagpenge).

De rigeste 10 familier ejer tilsammen 148 milliarder kroner = svarer til samtlige offentlige udgifter til uddannelse og hospitaler i Danmark.

Danmarks rigeste, Familien Mærsk McKinney Møller, ejer 90 milliarder kroner = svarer til mere end 10 års offentlige udgifter til kollektiv transport.

Lønforskelle i Danmark

Der findes 9.520 mennesker som tjener mere end 1 million kroner om året.

Der findes 805.817 mennesker som tjener mindre end 100.000 kroner om året (studerende, flygtninge, bistandsmodtagere, pensionister).

Der findes 2.205.831 mennesker som tjener mindre end 200.000 kroner om året (kassedamer, arbejdsløse, deltidsansatte).

Der findes 3.337.060 mennesker som tjener mindre end 300.000 kroner om året (faglærte arbejdere, pædagoger, lærere, sygeplejersker).

Skattelettelser til de rige

Regeringens skattestop giver gevinster på 1,5 milliarder kroner. 55 pct. (825 millioner kr.) tilfalder den fjerdel af befolkningen med de højeste indkomster og formuer.

31 pct. (465 millioner kr.) tilfalder de rigeste 10 pct.

De riges formuer vokser

Siden 1995 har de rigeste 30 pct. af be-folkningen forøget deres formue fra 41,5 pct. til 53,7 pct. af den samlede formue.

Tilsvarende har de fattigste 30 pct. mistet deres formue, som er faldet fra 25,% pct. til 12,6 pct. af den samlede formue. De rigeste 10 pct. har øget deres formueandel fra 20,8 pct. i 1995 til 26,2 pct. i 2001.

Husprisernes himmelflugt gavner de rige

De rigeste 20 pct. sidder på 37 pct. af al friværdi, mens de fattigste 20 pct. har 5,8 pct.

Boligejere

Personer med en lang videregående uddannelse har en nettoformue på 336.000 kroner. Ufaglærte har en netto-formue på 119.000 kroner i deres bolig. Andelsboligejere har en nettogæld på 23.000 kroner. Beboere i alment boligbyggeri har en nettogæld på 33.000 kroner.

Velfærdskommissionen

Anders Fogh har nedsat en kommission, som skal komme med bud på velfærden i fremtiden. Anders Foghs håndpluk-kede medlemmer har alle det til fælles at de ønsker at nedbryde velfærdsstaten. Enten fordi de er økonomer af nyliberalistisk orientering eller fordi de øjner pengene.

Fx vil Stine Bosse, direktør i tryg Forsikring, og Bente Hyldahl Fogh, direktør i Praktiserende Lægers Organisation, næppe støtte gratis offentligpension og sygdomsbehandling.

De mest begejstrede for sammen-sætningen af kommissionen er naturligvis erhvervslivet, som allerede er klar med konklusionerne.

“Velfærdskommissionen må hjælpe os med svar på spørgsmålet om, hvordan vi skal forny vores velfærdssystem. Det er åbenbart, at den nuværende indretning ikke er langtidsholdbar,” sagde Johan Schrøder, formand for Dansk Industri, til tusinde af sine artsfæller på Industriens årsdag og opfordrede Velfærdskommissionen til at tage fat på blandt andet efterlønsordningen, dagpenge-, kontanthjælps- og aktiveringssystemerne.

Se også:
SAA 220: Erhvervsbosserne: Så meget tjener de
SAA 220: Det klassedelte Danmark: Når få har meget og mange for lidt
SAA 220: Det klassedelte Danmark: Velfærden privatiseres
SAA 220: Det klassedelte Danmark: Det siger direktørerne om velfærden

Flere artikler fra nr. 220

Flere numre fra 2003

Se flere artikler om emnet:
Klasseanalyse

Se flere artikler af forfatter:
Jakob Nerup

Siden er vist 4463 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside