Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 221 – 12. november 2003 – side 6

Antikapitalistisk venstrefløj

Fra Socialt Forum til reelle forandringer

Kasper Bjering Jensen

Det første Danmarks Sociale Forum var en bragende succes. Mange hundreder af Aktivister mødtes med den fælles dagsorden, at en anden verden er mulig og nødvendig. En verden hvor demokrati og solidarisk velfærd går hånd i hånd med tolerance, fred og et ordentligt miljø.

Danmarks Sociale Forum er ikke noget nyt parti, en ny bevægelse eller en ny gruppe. Danmarks Sociale Forum er – og skal først og fremmest være – det sted, hvor eksisterende partier, bevægelser, grupper, netværk og enkelt personer, der aktivt slås for progressive forandringer, kan mødes.

Afholdelsen af det første Danmarks Sociale Forum var blot endnu et skridt for den positive optimistiske bevægelse, som har ramt Danmark, Europa og hele verden. En bevægelse som tror på at verden står til at ændre, hvis blot mennesker bliver enige om det.

Reelle forandringer

Den reelle eksistensberettigelse for det sociale forum, er at det fører til reelle forandringer af verden. Spørgsmålet om ”en anden verden” er ikke abstrakt. En anden, bedre og menneskelig verden er udtryk for konkrete vedvarende forandringer og forbedringer i almindelige menneskers hverdag. Alt andet er i bund og grund ligegyldigt.

Jeg mener venstrefløjen behøver et parlamentarisk udtryk, der kan formulere de konkrete forandringer, der fører til en anden verden. Men jeg mener også, det er naivt at forestille sig, at disse formuleringer i sig selv skulle føre til nogen som helst forandring.

Alternativet opstår nede fra

Det parlamentariske venstres eksistensberettigelse er alene, at dets politik er skabt på baggrund af de aktiviteter, der opstår på gulvet blandt almindelige mennesker. Og dets succes afhænger alene af, at almindelige mennesker sætter sig i bevægelse, for aktivt at sætte sin politik igennem.
Når politikken formuleres på gulvet på arbejdspladser og skoler, vil den uundgåeligt være i modstrid med den politik, som formuleres i chefkontorerne, og bagefter sælges til befolkningen af borgerlige og socialdemokratiske politikere.

Magten er ikke lige fordelt. Cheferne har langt mere at skulle have sagt. Vores eneste reelle alternativ er derfor at sætte en modmagt op, i form af vores egne aktioner. Det parlamentariske venstre skal være udtryk, for denne aktive modmagt.

Det sociale forum og forandringerne

Jeg opfatter ikke Danmarks, Europas eller Verdens Sociale Forummer, som den primære motor i skabelsen af en ny verden. Dertil er de på alle områder for mangfoldige. Det sociale forum er snarer en bred boulevard der angiver en fælles retning for mange forskellige motorer.

Netop mangfoldigheden og alsidigheden er de sociale forummers vigtigste styrke. Alene det at vi har skabt det rum, hvor de fælles diskussioner kan rejses og de mange aktivister mødes, har en kæmpe værdi. Derfor skal disse heller ikke være et nyt aktionsfællesskab på et fælles program, men netop det som navnet lægger op til: Et forum for tanker om handlinger, der skaber en anden verden.

Kasper Bjering Jensen er uddannelsessekretær i SFU og forretnings-udvalgsmedlem i Studenterrådet på RUC

Se også:
SAA 221: Danmarks Sociale Forum 2003 – En anden verden er mulig: Begyndelsen til noget større
SAA 221: Danmarks Sociale Forum 2003: “De sparer hele tiden på uddannelse, mens de som har mange penge ikke betaler skat.”
SAA 221: Danmarks Sociale Forum 2003: “Man følte, at det var en fælles kamp”
SAA 221: Debat: Hvad skal Danmarks Sociale Forum bruges til?
SAA 221: Interview med George Monbiot: For en demokratisk verdensorden

Flere artikler fra nr. 221

Flere numre fra 2003

Se flere artikler af forfatter:
Kasper Bjering Jensen

Siden er vist 1641 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside