Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 237 – 12. januar 2005 – side 11

USA’s ulovlige valgfarce vil ikke stoppe modstanden

Carsten Kofoed

Den 30. januar afholdes der valg i Irak. Et overgangsparlament bestående af 275 medlemmer skal vælges. De nyvalgte skal blandt andet etablere en overgangsregering og lave et udkast til en permanent grundlov for Irak, der efterfølgende kan føre til en grundlovsmæssig valgt regering inden den 31. december 2005. Sådan lyder den officielle udlægning i hvert fald.

Ulovligt valg
Men det forestående valg er helt igennem illegitimt. Angrebskrigen mod Irak var ulovlig i henhold til FN’s Charter, hvilket FN’s generalsekretær Kofi Annan også har indrømmet. Derfor er alt, hvad der er foregået i Irak som følge af denne ulovlige krig – afsættelsen af Iraks regering, opløsningen af den irakiske stat, hele den såkaldte politiske proces, som valget er en del af – også ulovlig. At FN’s Sikkerhedsråd med diverse resolutioner (1483, 1511 og 1546) har forsøgt at gøre det ulovlige ”lovligt”, ændrer ikke ved, at både krigen og besættelsen er ulovlig i forhold til folkeretten.
Men ikke nok med det. Selv inden for den ulovlige besættelses rammer er det, der foregår i Irak, ulovligt. Da de amerikanske olierøvere og deres medbragte eksilirakiske lakajer indtog Bagdad, ophævede de nemlig Iraks forfatning fra 1990, som blandt andet forbød udenlandsk ejerskab af landets naturressourcer og basale produktionsmidler. Dette banede eksempelvis vejen for privatiseringen af over 200 statsvirksomheder til fordel for hovedsagligt amerikanske firmaer. Sådanne grundlæggende forandringer i Iraks samfundsmæssige struktur er ulovlige i henhold til Haag-regulativerne (1907) og

Den Fjerde Geneve-konvention (1949), som tilsammen siger, at en besættelsesmagt skal respektere det besatte lands eksisterende love, medmindre den helt og fuldt er afskåret fra at kunne gøre det.
I stedet for det selvstændige Iraks grundlov skrev USA en ny, ”den midlertidige grundlov”, som det amerikansk indsatte Regerende Råd vedtog i marts 2004. Det er denne, som udgør det ”lovmæssige” grundlag for valget, der altså ikke afholdes på basis af en folkevalgt grundlov, men på et sæt spilleregler, som er lavet af USA og blåstemplet af amerikanernes udpegede irakiske marionetter.

USA har fuld kontrol
Netop accepten af denne midlertidige ”grundlov” er en betingelse for at blive godkendt som opstillingsberettiget parti af Iraks Uafhængige Valgkommission, der som resten af det officielle Irak på ingen måde er uafhængig. Den blev oprettet af USA (dekret 92, 31. maj 2003). USA har også dikteret loven om politiske partier (dekret 97, 15. juni 2003), der blandt andet forbyder alle organisationer, der har en væbnet gren, og som ikke fuldt ud anerkender besættelsesmagtens love i Irak. Ikke ét af de mere end 200 opstillede partier, hvoraf kun partier som de to kurdiske KDP og PUK og de shiitiske SCIRI og Al-Dawa reelt set har en befolkningsmæssig basis, har det folkelige krav om besættelsens ophør på dagsordenen. Det har sin årsag. USA har købt og betalt for dem, blandt andet gennem USAID, som alene har givet 80 millioner dollars til organisationer som pro-Reagan-tænketanken National Endowment for Democracy, der skal ”støtte den demokratiske proces”. USA har fuld militær, politisk og økonomisk kontrol over sine irakiske ”politikere”.

Danskere stemmer også
I Danmark udmønter den irakiske valgskandale sig i, at selv danske statsborgere kan stemme – hvis de har en irakisk baggrund. De irakiske vælgere vil hverken kunne se kandidaternes navne eller billeder på stemmesedlen, kun partinavn og -logo. Vestens ”demokratiske” irakere tør ikke møde det irakiske folk. Derimod sidder de beskyttet i besættelses-magtens hovedkvarter i Bagdad, hvorfra de på de USA-kontrollerede tv-stationer døgnet rundt bombarderer den irakiske befolkning med valgreklamer for deres forhadte partier. Imens kaster besættelsesmagten napalmbomber over Iraks byer og befolkning for at ”sikre ro og orden” til den ”demokratiske” proces.

Modstanden boykotter
Den væbnede modstandsbevægelse og mere end 50 politiske partier boykotter valgfarcen ligesom alle de patriotiske irakere, der ikke vil blåstemple USA’s brutale og udplyndrende besættelse med deres egne landsmænds blod. De, der som ”fisk svømmer i folkets hav”, som Mao sagde det, ved, at vejen til besættelsens ophør kun går gennem væbnet modstand med basis i folket.
Og det er netop, hvad modstanden har. Så det kurdisk-shiitisk chauvinistiske styre, som vil blive ”valgresultatet”, vil ikke kunne stoppe modstandens fremgang. Tværtimod vil besættelsens fortsættelse, nu snart på tredje år, og marionetstyrets totale afhængighed af den stærkt upopulære besættelsesmagt betyde, at befrielsens dag rykker endnu nærmere.

Af Carsten Kofoed, talsmand for Komiteen for et Frit Irak

Se også:
SAA 237: Stop besættelsen af Irak – Træk de danske tropper hjem – Alle på gaden 19 marts
SAA 237: Antikrigsaktivister på gaden i Odense
SAA 237: Nej til krig-underskriftsindsamling: Træk de danske tropper hjem

Flere artikler fra nr. 237

Flere numre fra 2005

Se flere artikler af forfatter:
Carsten Kofoed

Siden er vist 1764 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside