Banner: Socialistisk Arbejderavis

 Forside  |  Bliv medlem  |  Lokalafd.  |  Avisen  |  Kalender  |  Det mener IS/ISU  |  Links 

Bookmark and Share

Socialistisk Arbejderavis

Nr. 242 – 27. april 2005 – side 3

Enhedslistens årsmøde: Interview med Rune Jakobsen

Vi arbejder for at alle bliver aktive

Jørn Andersen

Rune Jakobsen fra Århus afdelingen og nyvalgt medlem af hovedbestyrelsen.

Vi har fået omkring 100 nye medllemmer i Århus, så det er jo en stor opgave som partiet står overfor. Men hvis man skal være lidt nøgtern, så må man også se i øjnene at en stor del af dem er “vælgerforenings-indmeldelser“, og ikke fordi der er 100 mennesker der står på spring for at være aktive. Men det positive er at det faktisk har affødt en god diskussion om hvordan man rent faktisk får integreret de mennesker og gjort dem aktive – og udgangspunktet er at vi vil arbejde for at de bliver aktive alle sammen.

Jeg tror nu også vi kører meget mere organiserede med introduktionsmøder i Århus, end vi gør så mange andre steder. Vi har i gennem et års tid kørt det rimelig straight, når der har været en 10-15 stykker så har vi holdt et møde – og typisk så er det en 20-25% der er interesserede i at være aktive.

Hvad er din forklaring på at det her valg har givet så ekstraordinært ekstremt mange der har meldt sig ind?

Jeg mener at vi har vundet på at have klare linjer – og lige så meget er det et udtryk for socialdemokratiets og SFs fallit, hvor vi har præsenteret et alternativ der var gennemarbejdet og velformuleret, så hvis man havde bare en minimal social indstilling, så var der jo kun enhedslisten at stemme på – medmindre man ville gå til højre. Det var egentlig samme situation ved valget i 2001, men det blev bare meget et flygtningevalg, hvor vores dagsorden omkring social refærdighed var ligesom skudt ned fra starten, men sådan har det jo faktisk ikke været denne her gang, hvor Dansk folkepartis flygtningepolitik har spillet en minimal rolle, hvor det mere handlede om oppositionens sociale alternativ.

Så tror jeg også de store folkelige bevægelser har været med til at skubbe det politiske klima, ved at sætte fingeren på regeringens svagheder, og dermed er det blevet mere og mere åbenlyst hvad de rent faktisk mener på det sociale område og på uddannelsesområdet. Og mange, specielt de unge indenfor uddannelsesområdet er skiftet til Enhedslisten i kraft af de bevægelser. Og det er jo helt fundamentalt for Enhedslistens parlamentariske opbakning at der er bevægelser vi kan knytte an til, og hvordan den generelle stemning er for krav om sociale forbedringer. Det betyder også at vi politisk skal fokusere vores organisation meget mere på den kamp der foregår, og de bevægelser der er at blande sig i. Og det er jo en diksussion hvordan vi skal prioritere vores kræfter ikke mindst mellem folketinget og de bevægelser der er. Og så skal vi lære at prioritetere mellem aktiviteter, for det betyder jo noget om vi fravælger noget med den størrelse vi nu har så bliver det ikke til- og ikke at vælge er jo også et valg! Vi må tage det ansvar at være ledelse og give både organisatorisk og aktivistisk kraft. For objektivt set er der jo ikke andre på venstrefløjen der kan gøre det på samme måde som vi kan. Og det ansvar må vi løfte, men vi har bare behov for at diskutere hvordan vi gør det, og blive os selv ansvaret bevidst.

Flere artikler fra nr. 242

Flere numre fra 2005

Se flere artikler af forfatter:
Jørn Andersen

Siden er vist 2591 gange.

Redirect = 0

modstand.org

Bøger

På forlaget Modstand.org finder du bøger, pjecer og meget andet.

Kontakt os

Tlf: 35 35 76 03
Mail: isu@socialister.dk

Eller brug vores kontaktside